Overslaan en naar de inhoud gaan

Buurt bekijkt voorstellen voor herinrichting van Oudenaardsesteenweg in Kortrijk

Buurt bekijkt voorstellen voor herinrichting van Oudenaardsesteenweg in Kortrijk

Op donderdag 30 november organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Kortrijk een infomarkt over de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg (N8) in Kortrijk-Oost. De weg moet er vlotter en veiliger worden ingericht tussen de bebouwde kom van Kortrijk en de rotonde met Evolis en de Kortrijkstraat (N8), voor alle weggebruikers. Buurtbewoners konden de voorstellen voor de herinrichting bekijken en hun ideeën erover meegeven aan de aanwezige projectmedewerkers.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Kortrijk-Oost is een druk knooppunt in Kortrijk. Niet alleen voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor de vele fietsers. Door de Oudenaardsesteenweg opnieuw in te richten, met oog op vlot en veilig verkeer, zorgen we voor een aangename en leefbare omgeving. De voorgestelde maatregelen kunnen dankzij de ideeën van de buurt nog verfijnd worden. Het ontwerp voor de herinrichting wordt samengevat in een startnota, die later gepubliceerd wordt.”

Axel Weydts, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Kortrijk: “Vlot doorrijden op de Oudenaardsesteenweg zit er vandaag niet in. Je staat er vaak in de file, ook als je met de bus reist. Dat moet anders. De voorstellen die hier getoond worden, willen de doorstroming drastisch verbeteren met een turborotonde en kruispunten met slimme verkeerslichten. Voor fietsers kan er een dubbelrichtingsfietspad komen, aangevuld met veilige oversteekplaatsen.”

Wout Maddens, Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten in Kortrijk: “Door met de buurtbewoners en omliggende bedrijven van Evolis in gesprek te gaan, willen we de voorstellen van vandaag verder verfijnen. Zo kunnen we samen een doordachte en grondige herinrichting van de Oudenaardsesteenweg bedenken en uittekenen. We willen hier in de toekomst allemaal vlot en veilig fietsen, de bus nemen of rijden. En, we willen ervoor zorgen dat de woonbuurten in de omgeving vlotter kunnen ontsluiten.”

Grondige herinrichting nodig

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Kortrijk onderzoeken samen hoe ze de Oudenaardsesteenweg kunnen herinrichten. De Oudenaardsesteenweg, tussen de bebouwde kom van Kortrijk en de rotonde Evolis, is druk en onveilig. Bussen en auto’s staan aan te schuiven aan de rotondes en fietsers kunnen er niet veilig oversteken. Een herinrichting is dus nodig, zodat iedere weggebruiker zich vlot en veilig kan verplaatsen.

Infomarkt toont voorstellen voor herinrichting

Op de infomarkt gaven de betrokken projectmedewerkers meer toelichting over de voorgestelde maatregelen die genomen kunnen worden. 

  • Zo kan de rotonde Evolis aangepast worden naar een kruispunt met slimme verkeerslichten, met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. 
  • Om de wijk Lange Munte te ontsluiten, wordt er onderzocht waar er een weg aangelegd kan worden tussen de Morinnestraat en Oudenaardsesteenweg. Aan de kruising van die nieuwe weg met de Oudenaardsesteenweg zouden er verkeerslichten kunnen komen. 
  • Voor het openbaar vervoer wordt er voorgesteld om nieuwe bushaltes aan te leggen, die dan tussen Lange Munte en Zwevegem rijden, en kunnen er mogelijks ook busbanen aangelegd worden. 
  • De rotonde Cowboy Henk kan op zijn beurt aangepast worden naar een turborotonde: zo rijdt verkeer vlot verder en worden gevaarlijke situaties vermeden. De Roggelaan kan dan afgesloten worden van de rotonde, wat zorgt voor minder sluipverkeer, en hierdoor kunnen fietsers veilig fietsen via de oude Oudenaardsesteenweg tussen Kortrijk en Zwevegem.
  • De carpoolparking zou uitgebreid worden met parkeerplaatsen voor mindervaliden, flexvervoer van De Lijn, elektrische laadpalen, een Kiss & Ridezone en ruimte voor deelauto’s. De verbinding met de bushaltes en het fietspad kan ook verbeterd worden, zodat mensen vlotter kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel.
  • Het op- en afrittencomplex van de E17 en R8 zou dan weer uitgerust kunnen worden met verkeerslichten voor vlotter verkeer, en om de fietsveiligheid te verbeteren kunnen de zuidelijke afritten afgesloten worden of er komt een fietsbrug of -tunnel. Ook hier worden dus nog verschillende scenario’s onderzocht.

Ideeën van lokale experts

De buurt kon al de voorstellen voor de herinrichting voor de Oudenaardsesteenweg bekijken en erover in gesprek gaan met de projectmedewerkers. Zo konden ze vragen stellen maar konden ze ook bijkomende ideeën of bedenkingen formuleren in een formulier. Het ontwerp is immers nog niet finaal en kan nog bijgestuurd worden dankzij de bedenkingen van lokale experts: de buurtbewoners. Zo willen Wegen en Verkeer en de stad Kortrijk tot een ontwerp komen voor de Oudenaardsesteenweg waar ook de buurt zich in kan vinden.

Relatie met GRUP K-R8

De ingrepen die volgen uit de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg zullen een oplossing voor het verkeerscomplex Kortrijk-Oost niet in de weg staan. Elke investering die zal gebeuren, zal nuttig en doordacht zijn en zal passen binnen de langetermijnvisie van het GRUP K-R8.

Volgende stappen 

De principes van de voorgestelde maatregelen, zoals tentoongesteld op de infomarkt, worden eventueel nog bijgewerkt en later opgenomen in de startnota. Als de startnota klaar is, wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. De projectnota vat het ontwerp samen en verzamelt dwarsprofielen en visualisaties. Dan is het ontwerp definitief. Maar de werken kunnen dan nog niet starten. Eerst moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd en moet er een aannemer gekozen worden die de werken zal uitvoeren. Pas dan, als de vergunning goedgekeurd is en een aannemer gekozen, kunnen de werken starten. Voor de eerste spade in de grond kan, moeten er de komende jaren dus nog enkele cruciale stappen genomen worden.

Meer weten?

Surf naar wegenenverkeer.be/n8-cowboy-henk.