Overslaan en naar de inhoud gaan

Brandoefening in de Zelzatetunnel

Brandoefening in de Zelzatetunnel

ZELZATE

Maandag 11 december zal Brandweerzone Centrum in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer een brandoefening houden in de Zelzatetunnel. De brandweer zal gecontroleerd vuur maken in de tunnelkoker richting Antwerpen om de ventilatiesystemen te testen en te kijken hoe een brand zich gedraagt in de tunnel. Deze oefening maakt deel uit van de voorbereiding op een grootschalige rampoefening in maart volgend jaar in de Zelzatetunnel. Met dergelijke oefeningen willen brandweer en AWV de paraatheid van mensen en materieel en de werking van procedures testen in het geval van ernstige calamiteiten in drukke wegtunnels. De oefening vindt plaats tijdens een onderhoudssluiting en zal niet voor extra hinder zorgen. Verkeer richting kust blijft ook tijdens de oefening mogelijk door de andere tunnelkoker. Bestuurders of omwonenden moeten wel rekening houden met rookontwikkeling uit de tunnelkoker richting Antwerpen.

Gecontroleerde brand

In de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 december zal Brandweerzone Centrum een brandoefening houden in de Zelzatetunnel. In de tunnelkoker richting Antwerpen zal een gecontroleerde brand gestart worden om te zien wat het effect is op en van de ventilatiesystemen in de tunnel. Concreet zal de brandweer in een grote container 5 vaten met hout en nat stro in brand steken om zogenaamde ‘warme’ rook te genereren en de ventilatiesystemen te testen. Zo kan het effect van een brand in de tunnel op de zichtbaarheid, de communicatie en andere aspecten in de tunnel onderzocht worden. De oefening start rond 21u en moet rond 24u afgerond zijn. Daarna zal de tunnel, zoals voorzien, gereinigd worden. 

Hinder

De oefening vindt enkel plaats in de tunnelkoker richting Antwerpen. In de tunnelkoker richting kust kan verkeer blijven passeren. Het complex Zelzate-West richting Antwerpen wordt afgesloten. Het verkeer richting Antwerpen volgt de omleidingen zoals steeds bij onderhoudssluitingen. Op dinsdagochtend om 5u zal de tunnel weer opengaan voor verkeer.

Afhankelijk van de wind en de werking van de ventilatie zal er wel in meerdere of mindere mate rook te zien zijn aan de tunnelmonden van de koker richting Antwerpen.

We willen passerende bestuurders en omwonenden dan ook geruststellen dat het gaat om een oefening. 

Grote oefening in maart 

De brandoefening maakt deel uit van de voorbereiding op een integrale rampenoefening in de Zelzatetunnel in maart van volgend jaar. Dan zullen alle disciplines van de nood- en interventieplanning getest worden. Met deze oefening wil de brandweer zich al voorbereiden op het gedrag van vuur en rook in de tunnel zodat hiermee kan rekening gehouden worden in het uitwerken van oefenscenario’s. Voor het Agentschap Wegen en Verkeer is het nuttig om de veiligheidssystemen (ventilatie, CO-sensoren, zichtbaarheidssensoren,...) te testen in de tunnel. 

Tunnelveiligheid als permanente zorg

In een tunnel zijn er heel wat risico’s die zich niet of minder voordoen op de open weg. Tunnelveiligheid betreft dan het pakket van maatregelen en technieken die worden toegepast om de veiligheid van de weggebruiker in tunnels te waarborgen. Dit omvat brandveiligheid, ventilatie, verlichting, nooduitgangen, bewakingssystemen, enzovoorts. Het doel is om het risico op ongevallen te minimaliseren en een efficiënte respons op noodsituaties te garanderen. Oefeningen rond mogelijke noodsituaties moeten die respons testen en waar mogelijk verbeteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert daarom jaarlijks verschillende oefeningen, zoals bijvoorbeeld dit jaar nog in de Margaretatunnel in Mechelen.