Overslaan en naar de inhoud gaan

BIM Nieuwsbrief - mei 2019

BIM Nieuwsbrief - mei 2019

Voorwoord

Beste,

Het belang van digitaal samenwerken in de bouwsector voor infrastructuurprojecten via BIM (Bouwwerk Informatie Management) neemt alsmaar toe. BIM is intussen een steeds meer gebruikte methode om gegevens tussen verschillende bouwpartners maximaal te delen door gebruik te maken van 3D digitale bouwmodellen.

Aan de hand van onze ObjectTypenBibliotheek (OTL) die de informatiebehoeften beschrijft, kunnen we uniform BIM-modellen opbouwen en delen. Die bibliotheek is een open en machine-leesbare datastandaard, die een uniforme gegevensuitwisseling kan garanderen.

BIM stelt ons in staat de informatie over onze assets te verzamelen die noodzakelijk is voor een goed beheer en onderhoud van deze infrastructuurobjecten, van bij de aanvang van een project. De BIM-modellen zullen op die manier een bron zijn voor het opbouwen van de digitale tweeling van onze weginfrastructuur die op zijn beurt dan verder kan gebruikt worden voor eigen of externe slimme toepassingen.

BIM staat voor gestandaardiseerd kennis opslaan, delen en samenwerken. Zo werken we samen aan de toekomst van de wegenbouw. De nieuwe versie van het Standaardbestek 250 en onze topografische legende zijn eerste stappen om dit op een uniforme manier te doen, maar we werken al volop aan de volgende stappen!

Natasha Blommaert,

Coördinator Kennis-, Informatie- en Datamanagement

BIM voor digital twin en smart toepassingen

 

Op de voorbije AWV roadshows voor lokale besturen gaven we o.a. een interactieve sessie rond “digital twin en smart cities” en hoe onze BIM-visie binnen dat verhaal past. De presentaties zijn hier beschikbaar.

We gingen tijdens de interactieve sessies op deze roadshows in elke provincie in overleg met de lokale besturen over de mogelijkheden van BIM voor het opbouwen van een digital twin en verdere smart toepassingen.

Ben je geïnteresseerd in toepassingen rond smart infrastructure of smart mobility, dan is een digital twin (‘digitale tweeling’) van de onderliggende infrastructuur als kapstok onmisbaar. AWV werkt volop aan een digitale tweeling van de infrastructuur van haar wegen, wegaanhorigheden, bruggen, tunnels en elektromechanische installaties. Dat moet ons in de toekomst helpen een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers te realiseren in Vlaanderen.

Om een kwaliteitsvolle en up-to-date digital twin te kunnen opbouwen, hebben we veel data nodig: gestructureerde, uniforme, kwaliteitsvolle en relevante data, waaruit we alle informatie kunnen halen die we nodig hebben voor onze digital twin. We hebben die informatie ook nodig voor het efficiënt organiseren van ons beheer en onderhoud gebaseerd op die digitale tweeling.

Een goed uitgewerkt BIM-proces, waarbij we de nodige data al tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van een project verzamelen, levert ons die uniforme, georganiseerde informatie van een object of omgeving op, doorheen de hele levenscyclus. Het is die informatie die we nodig hebben om een digital twin te kunnen samenstellen, als digitale representatie van de fysieke werkelijkheid. Dat gebeurt tijdens een intense, constructieve en open samenwerking tussen het studiebureau, de aannemer, de opdrachtgever en andere betrokken partijen volgens duidelijke afspraken en richtlijnen en op basis van een gemeenschappelijke taal of datastandaard.

BIM in de nieuwe versie van Standaardbestek 250

 

De nieuwste versie (versie 4.1) van het “Standaardbestek 250 voor de wegenbouw” werd recent gepubliceerd en bevat vanaf nu ook een aantal standaardeisen voor opdrachtgevers die BIM willen opnemen in hun opdracht.

De digitale versie van het Standaardbestek 250 kan je hier raadplegen.

Het standaardbestek 250 is en blijft hét referentiewerk voor de aannemers van wegenwerken voor het uitvoeren van opdrachten. We herwerken het standaardbestek dan ook op geregelde tijdstippen, omdat technieken en werkmethodes voortdurend evolueren. Zo is BIM ook een nieuwe werkmethode met veel opportuniteiten voor alle partijen in een bouwproject en hebben we die optie voor opdrachtgevers ook voorzien in de nieuwe versie van SB250.

AWV zelf zal als opdrachtgever in de bestekken die ze op de markt zal brengen zoveel mogelijk gaan voor die BIM-methodiek. Gelijktijdig met de herwerking van het standaardbestek 250 werkte AWV daarom ook aan een gestandaardiseerde ObjectTypenBibliotheek (OTL) om BIM in de wegenbouw uniform te kunnen implementeren.

De basistekst rond BIM uit het SB250 zal in de opdrachten van AWV ook verder worden uitgewerkt in een zgn. BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan. Beide aanvullende documenten zullen de specifieke BIM-vereisten verder gaan detailleren en zorgen voor een uniforme aanpak voor al onze opdrachten.

Meer info rond deze documenten mogen jullie in één van onze volgende nieuwsbrieven verwachten.

FAQ

 

De nieuwe manier van werken met BIM roept uiteraard vele vragen op. We ontvingen al enkele vragen rond de BIM-vereisten in het Standaardbestek 250 versie 4.1 en geven daar graag een antwoord op.

De vragen en antwoorden vinden jullie hier terug. We zullen deze pagina regelmatig aanvullen met nieuwe vragen en antwoorden, dus raadpleeg ze gerust regelmatig opnieuw.

‘Slimme Data’ volgens AWV OTL

 

Om er voor te zorgen dat alle betrokken partners vlot aan de slag kunnen met die datastandaard, is er een handreiking ontwikkeld en worden er bouwstenen ter beschikking gesteld.

Voor het efficiënt ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van de infrastructuur bouwt AWV een unieke gegevensbron op volgens de AWV ObjectTypenBibliotheek (OTL).

Door éénduidige definities te publiceren die leesbaar zijn door zowel mensen als computers, zorgen we voor herbruikbare informatie over softwaresystemen heen die vlot kan gecombineerd worden met andere waardevolle gegevensbronnen. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Informatie Vlaanderen die AWV ondersteunt bij het ontwikkelen van een erkende standaard via het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO). Het objectief is dat infrastructuurdata vlot hergebruikt kan worden door alle belanghebbenden.

Om er voor te zorgen dat alle betrokken partners vlot aan de slag kunnen met de datastandaarden, is er een handreiking ontwikkeld en worden er bouwstenen ter beschikking gesteld. Deze bouwstenen omvatten digitale contracten die de afspraken om gegevens uit te wisselen éénduidig vastleggen (zie https://data.vlaanderen.be/) en softwaretools die toelaten om vlot na te gaan of informatie effectief in lijn is met de standaarden.

Daarnaast is er een handreiking ontwikkeld voor business-verantwoordelijken, analisten en ontwikkelaars:

  1. business-verantwoordelijken ontdekken hoe ze datastandaarden kunnen integreren in de eigen informatiestrategie en hoe ze dit kunnen vertalen naar een helder projectplan;
  2. analisten krijgen handvaten om de brug te slaan met het eigen informatiemodel;
  3. ontwikkelaars leren hoe ze een softwarekoppeling kunnen bouwen (API) in lijn met de semantische afspraken.

Via ‘OSLO datastandaarden’ en ‘Slimme Data’ leggen AWV, Informatie Vlaanderen en hun partners de basis om toekomstgericht simulaties te maken voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit.

OTL en Level of Geometry? Het AWV-Legendeboek!

 

Op maandag 24 juni 2019 organiseert AWV samen met het Agentschap Informatie Vlaanderen een infosessie over het nieuwe topografisch legendeboek van AWV en de aanlevering van GRB-conforme as-builtplannen op basis van die nieuwe legende.

Deze sessie vindt plaats in het Virginie Lovelinggebouw in Gent. Inschrijven kan via deze link.

Deze infosessie over het GRB en de afstemming van de nieuwe AWV topografische legende op de GRB-skeletbestekken is een gedetailleerde toelichting over het geometrische verhaal: Hoe de verschillende objecten inmeten? Hoe as-builtplannen aanleveren volgens de nieuwe richtlijnen? …

Deze informatiesessie is een concrete toelichting op maat voor en door landmeters.

We raken in deze infosessie ook de verhouding tussen de nieuwe legende en het BIM-verhaal binnen AWV even aan. Met BIM willen we bepaalde geometrische en niet-geometrische informatie in kaart brengen en modelleren, en dit volgens onze standaard ObjectTypenBibliotheek (OTL). De geometrieën beschreven in het nieuwe legendeboek vormen de minimale vereisten waaraan de geometrische informatie in de BIM-modellen moet voldoen.

Het nieuwe legendeboek en de bijhorende template van AWV vindt u terug onder “Templates & Legendeboek – Legendeboek GRB-conform” op de AWV-website.

Save the date!

 

Benieuwd om meer te weten over onze BIM @ AWV visie? We werden als spreker uitgenodigd op volgende evenementen:

  • 4 juni 2019 organiseert VlaWeBo Antwerpen een voordracht: BIM in de wegenbouw
  • 17 juni 2019 organiseert VlaWeBo Limburg: Wegenbouw in de toekomst en zal BIM gericht werken worden toegelicht.
  • 20 juni 2019: Keynote speech op de Publica awards
  • 21 juni 2019 organiseert ORI een Infonamiddag rond BIM
  • 24 juni 2019: Infosessie AWV Legendeboek en GRB-conforme as-builtplannen

Blijf op de hoogte

Op de pagina www.wegenenverkeer.be/bim vindt u meer info rond BIM @ AWV terug.

Deel deze nieuwsbrief gerust met uw collega’s, kennissen enz. Nodig ze uit om zich ook in te schrijven op onze toekomstige nieuwsbrieven via www.wegenenverkeer.be/bim, zo blijven ook zij als eerste op de hoogte van onze BIM initiatieven.