Overslaan en naar de inhoud gaan

BIM Nieuwsbrief - februari 2019

BIM Nieuwsbrief - februari 2019

Voorwoord

Beste,

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) trekt sinds enige tijd volop de kaart van Bouwwerk Informatie Management, kortweg ‘BIM’ en Asset Informatie Management (AIM). BIM zal ons niet alleen een blauwdruk van onze wegen, kunstwerken en wegaanhorigheden bezorgen, het is ook digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen een bouwproject. Zo omarmen we de opportuniteiten die de digitale evolutie ons biedt. We kijken daarbij over onze eigen grenzen heen om goede praktijken van andere landen, partners en de Vlaamse Overheid breed te integreren.

In deze eerste nieuwsbrief willen we je graag informeren over onze visie op BIM. Tegelijk staan we ook even stil bij de uitdagingen die het BIM-verhaal met zich meebrengt, die we graag aangaan samen met jullie.

Zo wensen we samen bij te dragen aan de mobiliteit van morgen en gaan we samen voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit.

Tom Roelants,

Administrateur-Generaal

 

AWV zet volop in op BIM en AIM

AWV is zich volop aan het voorbereiden om BIM en AIM te verankeren in haar werkmethodes en standaardbestekken zowel tijdens de studie- en uitvoeringsfase als tijdens het beheer, de exploitatie en onderhoud van onze infrastructuur.

BIM geeft ons heel wat voordelen. Voorop staat een verhoging van de kwaliteit van onze projecten, maar ook kunnen we rekenen op een hogere efficiëntie tijdens de studie en op de werf, minder verrekeningen en een betere informatiedoorstroming. Dat is onze basis voor een goed asset informatiemanagement.

We willen de verzamelde assetinformatie nadien ook als open data ter beschikking te stellen en delen met alle belanghebbenden. Onze centrale AIM-databank moet een gedeelde kennisbron worden, die dient als een betrouwbare basis en representatie van de realiteit waarop beslissingen kunnen genomen worden tijdens de hele levenscyclus van de assets.

 

AWV Objecttypenbibliotheek wordt OSLO standaard

AWV standaardiseert de informatie over de assets in haar beheer in een ObjectTypenBibliotheek (OTL). De AWV Objecttypenbibliotheek wordt ook opgenomen in het Vlaamse informatiemodel Open Standaard voor Linkende Organisaties (OSLO) Openbaar Domein en wordt op die manier een Vlaamse standaard.

De AWV OTL  is een objecttypenbibliotheek van alle fysieke weginfrastructuurobjecten, zoals beschreven in de verschillende standaardbestekken, die beheerd worden door AWV of andere asset eigenaars. Elk objecttype heeft daarin een eenduidige definitie, een aantal vastgelegde eigenschappen en mogelijke relaties met andere objecttypes. Het objectief is dat de data vlot hergebruikt kan worden door alle belanghebbenden. We willen immers allemaal werken met betrouwbare, uniforme, continu actuele en volledige data. We leggen momenteel de laatste hand aan o.a. de objecttypes opgenomen in het Standaardbestek 250.

We willen hiermee de nodige richting aan de sector geven, zodat de verwachtingen van AWV rond informatieoverdracht tijdens en op het einde van studieprojecten of projecten in uitvoering duidelijk zijn voor studiebureaus, aannemers of andere projectpartners. Door die verwachtingen te uniformiseren en gedetailleerd op te nemen in de omschrijving van de opdrachten wordt de effort van projectpartners afgestemd op de noden van de Vlaamse Overheid, niet alleen binnen een specifiek project, maar ook voor het latere beheer en onderhoud.    

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Informatie Vlaanderen die AWV ondersteunt in het integreren van onze standaard in het OSLO-model (Open standaard voor Linkende Organisaties, https://data.vlaanderen.be/).

Alle belangrijke stakeholders uit de privésector of de overheid die direct of indirect te maken hebben met weginfrastructuur wensen we binnenkort ook uit te nodigen voor een toelichting over ons OTL en de publicatie ervan in het OSLO-model. Meer concrete info volgt in onze volgende nieuwsbrief.

1 jaar BIM@AWV

Vandaag, een jaar na de start van ons BIM-AIM implementatieprogramma, zijn de eerste stappen succesvol gezet. Deze infografiek geeft een overzicht van wat we in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. We hebben daarbij veel aandacht besteed aan veranderingsmanagement, met een heleboel participatievergaderingen en workshops voor onze eigen collega’s en externe partners waaronder koepelorganisaties, studiebureaus en aannemers.

 

Save the date!

Benieuwd om meer te weten over onze BIM @ AWV visie?

Blijf op de hoogte

Op de pagina www.wegenenverkeer.be/bim vindt u meer info rond BIM @ AWV terug.

Deel deze nieuwsbrief gerust met uw collega’s, kennissen enz. Nodig ze uit om zich ook in te schrijven op onze toekomstige nieuwsbrieven via www.wegenenverkeer.be/bim, zo blijven ook zij als eerste op de hoogte van onze BIM initiatieven.