Overslaan en naar de inhoud gaan

BIM in 25% van de studie- en 10% uitvoeringsbestekken van AWV

BIM in 25% van de studie- en 10% uitvoeringsbestekken van AWV

BIM, Bouwwerk Informatie Management, is het virtueel bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen een bouwproject.

“We standaardiseren en uniformeren de manier waarop data over onze ‘assets’ of infrastructuurobjecten wordt verzameld, beheerd en uitgewisseld,” legt Natasha Blommaert, BIM programma manager voor het Agentschap Wegen en Verkeer uit. “Als grootste asset manager van wegen in Vlaanderen wil het Agentschap Wegen en Verkeer richtinggevend zijn, door sterk in te zetten op standaardisatie en de ObjectTypenBibliotheek (OTL) en door BIM-gericht werken meer en meer op te nemen in onze bestekken.” 

BIM in 2020

In 2020 werd BIM en OTL-conform werken opgenomen in 10% van de gepubliceerde uitvoeringsbestekken en 25% van de gepubliceerde studiebestekken. Deze cijfers worden in 2021 nog opgetrokken. 

De ObjectTypenBibliotheek (OTL) is één van de grondbeginselen, een gemeenschappelijke taal, die ons in staat stelt om informatie uniform uit te wisselen tussen alle partners. Op de valreep van 2020 mochten we ook de erkenning van de ObjectTypenBibliotheek (OTL) als Vlaamse standaard aankondigen. De OTL werd erkend door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT beleid als een interbestuurlijke datastandaard, dat wil zeggen dat de standaard komt vanuit Vlaanderen, maar zijn gebruik daarom niet beperkt is tot Vlaanderen of Vlaamse spelers. 

“Dit is een belangrijke digitale standaard die we samen met al onze partners creëerden: alle entiteiten binnen het beleidsdomein MOW, andere grote infrastructuurbeheerders zoals Aquafin, VMM en heel belangrijk, ook samen de vele experten uit de sector, zoals studiebureaus en aannemers,” zegt Natasha Blommaert. Meer informatie.

 

BIM@AWV in praktijk

Ambities voor 2021

In 2021 zetten we in op twee grote werven: de verdere uitbouw van de OTL en de verdere integratie van BIM-gericht werken in onze projecten. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer hanteert de filosofie ‘eens BIM, altijd BIM’: bij vervolgopdrachten is BIM-gericht werken vanaf nu verplicht. In 2021 streven we naar BIM in 20% van de gepubliceerde uitvoeringsbestekken en 30% van de gepubliceerde studiebestekken.

“Dat stap voor stap groeien voor alle betrokken partijen belangrijk is, kwam als duidelijk signaal uit een masterproefonderzoek van Melisa Uzunbacak i.s.m. met de Universiteit Antwerpen over de adaptatie van BIM in de wegenbouwsector. Hierin gaf 47% van de respondenten uit de wegenbouwsector aan te willen starten met BIM, maar dit nog niet te doen wegens gebrek aan kennis en ervaring en onvoldoende vraag naar BIM door opdrachtgevers. Daar willen we als AWV een antwoord op bieden,” besluit Timo Nuttens, BIM-verantwoordelijke.  

Meer informatie over BIM: wegenenverkeer.be/bim