Overslaan en naar de inhoud gaan

Bevraging over R8 in Kortrijk-Noord

Bevraging over R8 in Kortrijk-Noord

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne lanceren vandaag een digitale bevraging over de herinrichting van de Ring (R8) in Kortrijk-Noord, tussen de spoorlijn en de Leie. Zo willen de samenwerkende partners te weten komen wat de buurtbewoners en handelaars belangrijk vinden bij een herinrichting en waar er vandaag nog knelpunten of blinde vlekken zijn. De bevraging kan ingevuld worden tot en met zondag 17 maart via wegenenverkeer.be/kortrijk-noord.

Digitale bevraging invullen

Om een beter zicht te krijgen op wat de buurtbewoners, handelaars of bedrijven en gebruikers van de R8 ervaren als knelpunten, lanceren het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne een digitale bevraging.

Die digitale bevraging polst naar hun verplaatsingen (hoe vaak, om welke reden, met welk vervoersmiddel ...), waar ze vandaag hinder ervaren langs de noordelijke R8 (met welk vervoersmiddel, hoe veilig of onveilig ze zich voelen) ... Met een heleboel vragen wil het aangestelde studiebureau Arcadis een beter zicht krijgen op de knelpunten en aandachtspunten die ervaren worden door buurtbewoners, handelaars en personen die de R8 gebruiken voor hun verplaatsingen. Die informatie wordt dan gebruikt om de startnota aan te vullen. In de startnota wordt de bestaande toestand geanalyseerd, worden er knelpunten beschreven en worden de doelstellingen van het project beschreven.

De bevraging zelf invullen? Dat kan van maandag 19 februari tot en met zondag 17 maart 2024 via wegenenverkeer.be/kortrijk-noord.

Burgemeester van Kuurne Francis Benoit: “Al meer dan 50 jaar wachten we op de afwerking van de R8. De huidige studie voor de diverse overgangen zullen eindelijk zorgen voor een veiligere verbinding tussen Kuurne - Heule en Kortrijk. De uitdagingen zijn enorm - een drukke R8 - gewestwegen, commerciële centra zoals Ter Ferrants en Ring Shopping, het bedrijvenpark, speelplein De Warande, het Sportpark en diverse schoolroutes. Kortom: functioneel is dit een heel druk gebied. Hoog tijd om dit aan te pakken met verkeersveiligheid als hoogste prioriteit. Hopelijk landt de studie snel en maken we binnenkort werk van een investeringsdossier en de uitvoering. Vul de bevraging in en geef jouw mening!”

Participatietraject

Naast een digitale bevraging bij de bevolking, zal er ook een participatietraject worden opgestart met de betrokken stakeholders.

Verkeerstellingen achter de rug

Eind januari werden er ook verkeerstellingen uitgevoerd door het aangestelde studiebureau Arcadis. Zo werden bestaande verkeersintensiteiten en -stromen in beeld gebracht, met behulp van telcamera’s op verschillende kruispunten van de R8 en aan de op- en afritten.

Volgende stappen

Na de opmaak van de startnota, werkt het studiebureau een project-milieueffectenrapport (project-MER) uit, waarin de te onderzoeken voorstellen onderzocht worden op hun impact op het milieu in al haar verschillende aspecten. Daarnaast wordt er ook een projectnota opgemaakt, rekening houdend met de resultaten uit het project-MER. De projectnota werkt verder op de startnota naar een concreet (voor)ontwerpplan. Als de projectnota is goedgekeurd en het project-MER is afgewerkt, kan de aanvraag van de omgevingsvergunning opstarten.

Onderzoek naar R8 in Kortrijk-Noord

De R8 krijgt dagelijks veel verkeer te slikken. Bijna overal is de R8 ingericht als een snelweg met twee rijstroken per rijrichting. Maar onder andere het stuk van de ring tussen de spoorlijn en de Leie ziet er helemaal zo niet uit. In dit projectgebied zijn nog verschillende kruispunten met verkeerslichten, soms met lange wachtrijen, en erftoegangen en parkeerplaatsen sluiten rechtstreeks op de R8 aan. Dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties, ook voor de fietsers die langs deze drukke verkeersas rijden. Voor de studie van de herinrichting van dit stuk ring slaan het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne de handen in elkaar.

Meer weten?

Surf naar wegenenverkeer.be/kortrijk-noord voor meer informatie over het project.