Overslaan en naar de inhoud gaan

Bevraging over herinrichting van vijf kruispunten A12 in Aartselaar en Wilrijk groot succes

Bevraging over herinrichting van vijf kruispunten A12 in Aartselaar en Wilrijk groot succes

Van 16 februari tot en met 18 maart 2021 organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een ruime digitale bevraging over de herinrichting van vijf kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Dat de doorstroming, de veiligheid en de oversteekbaarheid van de A12/N177 bij heel wat bewoners, bezoekers en bedrijven hoog op de agenda staan, bleek uit de massale respons. Maar liefst 2.239 personen namen aan de bevraging deel. Zo krijgt het studieconsortium team A12 een goed beeld van de wensen en voorkeuren, van alle mogelijke inrichtingsvarianten en aandachtspunten. Hiermee kunnen de onderzoekers de scope van het milieueffectenonderzoek van bij de start voldoende ruim houden.

Eerste bevindingen

In de digitale bevraging polste AWV naar voorkeuren voor de herinrichting van de A12/N177 tussen de Decathlon in Aartselaar en Ikea in Wilrijk.

Voor de deelnemers aan de bevraging zijn de topprioriteiten:

  1. Vlot doorgaand verkeer op de A12 met de auto of vrachtwagen
  2. Verkeersveiligheid
  3. Vlotte oversteekbaarheid met gemotoriseerd vervoer, de fiets en te voet.

De beschikbare ruimte voor de heraanleg van de A12/N177 is beperkt. Bijna de helft van alle deelnemers vindt een fietspad essentieel. De voorkeur gaat naar een goed uitgerust dubbelrichtingsfietspad langs beide zijden van de weg.

Een meerderheid van de deelnemers is te vinden voor een tunneloplossing, met één lange tunnel onder de vijf kruispunten als voorkeur. Alle kruispunten moeten goed en veilig oversteekbaar zijn voor fietsers en voetgangers. Voor de kruispunten Helststraat x Guido Gezellestraat en Vluchtenburgstraat x Leugstraat is oversteekbaarheid met auto’s en vrachtwagens minder nodig. Bijna de helft van de deelnemers opteert voor rotondes en 1/3 van de deelnemers laat deze keuze aan de verkeerskundigen over.

“De herinrichting van de A12/N177 biedt duidelijk heel wat mogelijkheden voor de modal shift waarbij meer ingezet wordt op openbaar vervoer en fiets ten opzichte van autoverkeer. Veel deelnemers zouden het openbaar vervoer gebruiken als er een snelle tramverbinding zou aangelegd worden. En met goed uitgerust fiets- en voetpaden krijgen we op dit traject meer mensen op de fiets en op de been”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Momenteel verwerkt team A12 de ruim 3.000 open opmerkingen die op de digitale kaart werden geprikt. Uit een eerste screening blijkt dat de meeste opmerkingen in lijn liggen met de conclusies uit de gesloten vragen van de enquête. Ook in de opmerkingen komt een grote voorkeur voor een lange tunnel naar voor zodat er op het tunneldak voldoende plaats is om het openbaar vervoer en een goede fietsverbinding te realiseren.

Heel wat deelnemers pleiten ook voor de omvorming van het viaduct van Wilrijk tot een tunnel. Dit valt echter buiten het projectgebied van deze studie. In het ontwerp voor de herinrichting van de vijf kruispunten houdt het studieconsortium echter rekening met alle mogelijke toekomstige opties voor het viaduct in Wilrijk. Alle opmerkingen die zich wel binnen het projectgebied situeren worden onderzocht en in een antwoordennota gegoten. Daarin kan iedereen lezen hoe de gemaakte opmerkingen worden meegenomen in het MER.

Meer weten

In de komende maanden staan nog inspraakinitiatieven op stapel. AWV plaatst steeds de recentste informatie op www.wegenenverkeer.be/A12. Wie dit wil, kan zich via de website ook abonneren op de digitale nieuwsbrief.