Overslaan en naar de inhoud gaan

Betere doorstroming en veiliger fietsen aan nieuwe turborotonde Stayen

Betere doorstroming en veiliger fietsen aan nieuwe turborotonde Stayen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vormde het afgelopen jaar de rotonde aan Stayen om tot een turborotonde. “Er kwamen veilige fietspaden en -oversteken, en een bypass voor verkeer vanaf de Tiensesteenweg richting Hasselt en Luik. Goed voor een investering van 2,7 miljoen euro vanuit Vlaanderen. De ingreep past in een groter verhaal om de Haspengouwse hoofdstad beter bereikbaar te maken, vooral voor fietsers. Het project werd vandaag feestelijk geopend door minister Peeters samen met burgemeester Ingrid Kempeneers en schepen voor Openbare Werken Johan Mas.  

Bij een turborotonde kiezen bestuurders vooraf hun rijrichting door voor te sorteren. Op de rotonde is het niet mogelijk om van rijstrook te veranderen. Tussen de rijstroken zit een verhoogde, niet-overrijdende borduur. 

Verkeer op de Tiensesteenweg richting Hasselt en Luik rijdt via een bypass waardoor ze de rotonde niet hoeven te nemen. Parallel aan de bypass ligt een ventweg die de woningen en handelszaken bereikbaar houdt. 

Veiliger fietsverkeer 

De fietspaden op de rotonde werden bijgestuurd. Aan de kant van de Haspengouwlaan verdwenen ze omdat daar de meeste verkeersbewegingen zijn. Via een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de overkant van de turborotonde kunnen fietsers nu van en naar het centrum. Ook werden er veilige oversteken voorzien op de Tiensesteenweg en Zoutleeuwsesteenweg. 

Fietsplan Sint-Truiden 

De verbeterde fietsinfrastructuur van de rotonde Stayen is onderdeel van de gezamelijke fietsambitie van de Vlaamse Overheid en de stad Sint-Truiden om meer Truienaren op de fiets te krijgen. In 2020 werd het op- en afrittencomplex van de N3 x N80 fietsvriendelijker gemaakt. Sinds begin mei wordt het kruispunt van de N3 met de Montenakenweg vernieuwd en het dubbelrichtingsfietspad richting de N80. Ook de N722 Hasseltsesteenweg wordt de komende jaren van veilige fietspaden voorzien. Al deze projecten zijn goed voor een investering vanuit Vlaanderen van meer dan 5,2 miljoen euro.

De turborotonde had als doel om het doorgaand verkeer uit het centrum te leiden door het verkeer op de invalswegen vlotter te laten verlopen. Doorgaand verkeer is nu niet langer genoodzaakt om via de binnenstad te rijden, wat de veiligheid van fietsers en voetgangers ten goede komt.

De fietspaden op de rotonde werden bijgestuurd. Aan de kant van de Haspengouwlaan verdwenen ze omdat daar de meeste verkeersbewegingen zijn. Via een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de overkant van de turborotonde kunnen fietsers nu van en naar het centrum. Ook werden er veilige oversteken voorzien op de Tiensesteenweg en Zoutleeuwsesteenweg.

Fietstunnel richting Brustem

Ten vroegste in het najaar starten de werken aan de fietstunnel onder de op- en afrit van de Naamsesteenweg (N80). Hier voorzien we vanuit Vlaanderen een investeringsbedrag van 5,9 miljoen euro. In het verlengde daarvan komt nog een ontbrekend stuk fietspad onder de brug van de N80, dat zal aansluiten op het bestaande fietspad van de Kapelstraat richting Brustem.

De verkeersdoorstroming op de as Tienen-Hasselt is aanzienlijk verbeterd. Het zorgt ook voor meer duidelijkheid omdat weggebruikers op voorhand weten wie welke richting uitgaat. 

Meer info en vragen

Alle beschikbare info over het project vindt u op www.wegenenverkeer.be/sint-truiden.