Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestrijding wateroverlast Koninklijke Baan in De Haan

Bestrijding wateroverlast Koninklijke Baan in De Haan

Sinds vorige week is de Koninklijke Baan (N34) in de rijrichting De Haan/Blankenberge afgesloten voor het verkeer omwille van de aanhoudende wateroverlast en dit vanaf Vosseslag tot de tramhalte De Haan aan Zee. Vanaf vandaag worden 5 pompwagens ingeschakeld om de wateroverlast aan te pakken. Verkeer moet voorlopig omrijden via de Driftweg (N317). 

Oververzadigde bodem

De gewestweg Koninklijke Baan (N34) ligt op die locatie vlak naast beschermd en waardevol natuurgebied De Duinbossen waardoor er geen afvoerputten zijn. Bovendien is de bodem zodanig verzadigd dat het water niet meer weg kan. Het gaat om zandgrond maar dieper in de bodem is er een kleilaag waar water moeilijk door kan om verder de bodem in te dringen. We vernamen van het Agentschap Natuur en Bos dat de grondwatertafel momenteel meer dan een halve meter hoger staat dan normaal. Nooit eerder werden we met zo’n watermassa geconfronteerd op die locatie. De beperkte waterstagnatie in winterperiodes op de parkeerstrook (waar weinig parkeerdruk is in winterperiode) gaf nog nooit eerder problemen. 

Vijf pompwagens

Eind vorige week werd al een pompwagen ingeschakeld die in totaal 600 m³ water oppompte maar dit gaf geen resultaat waardoor de weg ook dit weekend afgesloten bleef. Sinds maandagochtend 26 februari zijn er 5 pompwagens aan het werk die normaal 600 m³ water per uur zouden moeten wegpompen en afvoeren via de waterloop Dorpszwijn. Maar de weersvoorspellingen beloven weinig goeds aangezien er nog heel wat regen zal vallen de eerstkomende dagen. Op dit moment is het dus afwachten welk resultaat we zullen verkrijgen met het wegpompen van het water. Zolang de weg niet vrij is, moet verkeer omrijden via de Driftweg (N317). 

Overleg met ANB en gemeente De Haan

AWV gaat op korte termijn in overleg met zowel de gemeente De Haan als het Agentschap voor Natuur en Bos om te kijken of er een gedegen oplossing kan gevonden worden voor dit probleem.