Overslaan en naar de inhoud gaan

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit voor de herinrichting van het kruispunt van de N10 met de N15 in Heist-op-den-berg

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit voor de herinrichting van het kruispunt van de N10 met de N15 in Heist-op-den-berg

Krachtens het besluit van 7/07/2023 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, het onteigeningsplan definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor herinrichting van het kruispunt van de N10 met de N15 op het grondgebied van Heist-op-den-berg.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.
Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 7/07/2023 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

Volgende documenten zijn te raadplegen via de downloadlink:

  • Publicatie staatsblad
  • Onteigeningsbesluit 07/07/2023
  • Projectnota onteigeningen
  • Onteigeningsplan
  • Verslag openbaar onderzoek