Overslaan en naar de inhoud gaan

AWV locaties worden ter beschikking gesteld voor de 3de BENEFIC-projectoproep

AWV locaties worden ter beschikking gesteld voor de 3de BENEFIC-projectoproep

3de BENEFIC-projectoproep: subsidies voor oplaadinfrastructuur en walstroom

Het Europees project BENEFIC heeft een derde projectoproep gelanceerd voor infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen. Overheden en privébedrijven kunnen subsidies krijgen voor de aanleg van normale, snel- en ultra snelladers voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties voor de binnenvaart. Voor deze projectoproep is een maximum subsidiebudget van € 1,6 miljoen beschikbaar. Tot 20% van de in aanmerking komende investeringskosten kunnen gesubsidieerd worden. De projecten moeten langsheen het TEN-T kernnetwerk in Vlaanderen en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen of in de onmiddellijke omgeving ervan. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden t.e.m. maandag 12 april 2021.

BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’. Het hoofddoel is om de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen te versnellen, gebruik makende van Europese subsidies. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is coördinator van BENEFIC voor het Vlaamse Gewest. In 2018 werden 2 projectoproepen gelanceerd waarbij 33 projecten geselecteerd werden. Meer informatie over de BENEFIC-projectoproep is terug te vinden op www.benefic.eu.

De terbeschikkinggestelde AWV locaties

Betreffende mogelijke locaties om projecten te realiseren in het kader van de BENEFIC-oproep, kunnen locaties in eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) opgegeven worden die binnen het toepassingsgebied vallen van BENEFIC.

Volgende locaties in eigendom van AWV worden ter beschikking gesteld:

Dienstenzones langs de autosnelwegen met exploitatie

Waaronder een tankstation.

Voor potentiële realisaties dient men tot een akkoord met de concessiehouder van de dienstenzones te komen (zie lijst in bijlage).

Dienstenzones zonder exploitatie

Een parking langs de autosnelwegen waar momenteel nog geen voorzieningen zijn.

Provincie

Locatie

Latitude

Longitude

Type

Vlaams-Brabant

E40 Walshoutem richting Luik

50,7155096

5,060856342

AWV-parking

Carpoolparkings

Een parking die zich binnen de 10km van een TEN-T weg bevindt (zie lijst in bijlage).

Procedure voor de terbeschikkingstelling

Voorafgaand aan indiening project BENEFIC

De kandidaten stellen het project voor aan AWV of concessiehouder.  AWV (of concessiehouder) geeft principieel aan dat het project kan toegelaten worden op de voorgestelde locatie(s).

Indien het project wordt voorgesteld aan een concessiehouder en deze geeft zijn akkoord, dient het project ook door de concessiehouder voorgelegd te worden aan AWV.

In beide gevallen betreft het een principieel engagement namens AWV, dat later in detail geformaliseerd moet worden (zie onder 2). 

Indien er meerdere kandidaten zijn voor één locatie waarvan het projectvoorstel door AWV kan toegelaten worden, zal er aan alle kandidaten een principieel engagement toegekend worden. De formalisatie (zie onder 2) van dit engagement zal nadien slecht bij één partij gebeuren en dit op basis van het beoordelingsresultaat door BENEFIC (voor meer informatie zie www.benefic.eu).

Na beoordeling van het project door BENEFIC

Voor de niet geconcessioneerde locaties zal er, na de goedkeuring van het ingediende dossier bij BENEFIC, een vergunning op basis van het retributiebesluit worden opgesteld. Deze vergunning heeft een looptijd van 15 jaar en gaat in vanaf het verkrijgen ervan.

Voor de dienstenzones met exploitatie zal de duurtijd samen lopen met de desbetreffende concessietermijn.

Voor meer informatie over deze locaties dient er contact opgenomen te worden met de heer Tom Debruyn via mail tom.debruyn@mow.vlaanderen.be of op het nummer 0497/93.64.73.