Overslaan en naar de inhoud gaan

Alsembergsesteenweg tussen Beling en Kerkstraat in Dworp afgesloten tijdens de maand augustus

Alsembergsesteenweg tussen Beling en Kerkstraat in Dworp afgesloten tijdens de maand augustus

De werfzone van de Alsembergsesteenweg in Dworp, waar het Agentschap Wegen en Verkeer al enkele weken werkt aan meer verkeersveiligheid en meer comfort voor de weggebruikers, verplaatst zich vanaf 2 augustus naar het stuk van de steenweg tussen de kruispunten met de Kerkstraat en Beling. Terwijl Aquafin de riolering vernieuwt, werkt Wegen en Verkeer aan de inrichting van de schoolomgeving, nieuwe bushaltes, betere fietspaden en het onderhoud van het wegdek. De gewestweg wordt tijdens de werken volledig afgesloten. Zo is er maar een keer hinder voor de omgeving en het doorgaande verkeer.  Tot het einde van de maand augustus zullen de fietsers, de automobilisten en het zware vrachtverkeer omleidingen moeten volgen.

> Meer informatie: www.wegenenverkeer.be/beersel

Kruispunt Lotsesteenweg en zone Brouwerijstraat aangepakt

Sinds 31 mei verbetert Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid op twee locaties langs de Alsembergsesteenweg in Dworp (Beersel). Voor het bouwverlof zijn er aan het kruispunt met de Lotsesteenweg o.a. beveiligde fietsoversteekplaatsen aangelegd en krijgen fietsers en voetgangers via een drukknop aan de nieuwe verkeerslichten apart groen licht.  Het kruispunt is ruimer doordat het fietspad nu wat meer naar de Lotsesteenweg afbuigt. Het links afslaande autoverkeer naar de Lotsesteenweg verhindert daardoor niet langer de bestuurders op de Alsembergsesteenweg die rechtdoor rijden. 

Aan het andere kruispunt, ter hoogte van de Brouwerijstraat is de verkeerssituatie aan de basisschool verbeterd door het voetpad te verbreden en nieuwe verkeerslichten met een drukknop voor de voetgangers te plaatsen. In het wegdek zijn bijkomende detectielussen aangebracht, waarbij de actuele verkeersdrukte gemonitord kan worden. Ook werd de Brouwerijstraat een eenrichtingsstraat die je enkel nog vanop de Alsembergsesteenweg kan inrijden. 

Omleidingen tijdens de maand augustus
Tijdens de verbeteringswerken op de Alsembergsesteenweg met de aanpassing aan de bushaltes en de schoolomgeving vanaf de Kerkstraat tot aan Beling ondervinden alle weggebruikers de grootste hinder.  Aquafin legt binnen hetzelfde traject gescheiden riolering aan, zodat het afval- en regenwater na de werken apart afgevoerd wordt. De ingrepen worden op elkaar afgestemd, zodat weggebruikers maar een keer hinder ondervinden.

Dit deel van de Alsembergsesteenweg wordt dan ook tijdens de volledige maand augustus afgesloten. Er gelden dan omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Bekijk de hinder voor de maand augustus 

Handelaars bereikbaar te voet en met fiets, kort parkeren ingevoerd
Omwonenden kunnen niet met de auto tot aan de handelaars in de werfzone op de Alsembergsesteenweg. In overleg met de gemeente is beslist om tijdelijk kort parkeren toe te laten op de parking aan de Sportschuur en het kruispunt Lotsesteenweg/Solheidestraat. Bezoekers kunnen de Alsembergsesteenweg dan bereiken via de voetweg achter de Sportschuur of via Beling. Autoverkeer kan via de Kerkstraat gebruik maken van de parking tijdens het winkelen. De Kerkstraat blijft open tijdens de volledige duur van de werken, maar blijft in het deel aan de Sportschuur ook eenrichtingsstraat zoals vandaag het geval is. 

AFSLUITING ALSEMBERGSESTEENWEG IN DWORP