Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassingen fietspaden en bushaltes ter hoogte van kruispunt Diestsesteenweg (N29) met Deelberg

Aanpassingen fietspaden en bushaltes ter hoogte van kruispunt Diestsesteenweg (N29) met Deelberg

Het Agentschap Wegen en Verkeer start afhankelijk van de weersomstandigheden op 19 of 20 maart met werken aan de Diestsesteenweg (N29) ter hoogte van het kruispunt met de Houtemveldweg en Deelberg. De bushaltes ter hoogte van de brandweerkazerne worden in beide richtingen aangepast, er wordt een nieuwe fietsoversteekplaats aangelegd ter hoogte van het kruispunt, ten zuiden van het kruispunt komen er nieuwe fietspaden tot voorbij de nieuw aan te leggen bushaltes en ten noorden van het kruispunt worden de bestaande fietspaden vernieuwd. Voor fietsers en voetgangers blijft de oversteek Houtemveldweg - Deelberg in beide richtingen toegankelijk. Volgens de huidige planning duren de werken tot begin juli.

 

Meer informatie over de werken op www.wegenenverkeer.be/tienen 

 

Aanpassingen voor meer verkeersveiligheid

Wegen en Verkeer voert over een afstand van ongeveer 200 meter verschillende aanpassingen door ter hoogte van het kruispunt van de Diestsesteenweg met de Houtemveldweg/Deelberg. De bushaltes ‘Tienen Brandweer’ worden heraangelegd en verhoogd. In de toekomst houden de bussen halt op de rijweg zelf. De fietspaden ten noorden van het kruispunt worden vernieuwd en ten zuiden van het kruispunt worden aan beide kanten van de rijweg nieuwe fietspaden aangelegd die achter de bushaltes door zullen lopen. Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, legt Wegen en Verkeer ten slotte ook een fietsoversteekplaats met een middeneiland aan ter hoogte van het kruispunt. Zo kunnen fietsers in de toekomst op een veilige manier de Diestsesteenweg oversteken in twee bewegingen.  

 
Gefaseerde aanpak per weghelft

De aannemer werkt in verschillende deelfases en per weghelft om de hinder voor de omgeving en voor het verkeer op de Diestsesteenweg in de mate van het mogelijke te beperken. In een eerste grote fase worden ten zuiden van het kruispunt de bushaltes aangepast en komen er nieuwe fietspaden langs beide kanten van de rijweg. In een tweede fase wordt de fietsoversteek ten noorden van het kruispunt aangelegd en vernieuwt de aannemer in beide richtingen de fietspaden.  

Verkeer op Diestsesteenweg via tijdelijke verkeerslichten

Er worden tijdens de werken tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat het doorgaand autoverkeer op de Diestsesteenweg beurtelings langs de werfzone kan rijden op de weghelft waar er op dat moment niet gewerkt wordt. Tijdens de volledige duur van de werken is het niet mogelijk om vanuit Deelberg de Diestsesteenweg op te rijden. De omgekeerde rijbeweging, de zijstraat inrijden vanaf de Diestsesteenweg blijft wel altijd mogelijk. 

 
Doorgang fiets- en voetgangers tijdens werken steeds mogelijk

Voor fietsers en voetgangers blijft de oversteek Houtemveldweg - Deelberg in beide richtingen altijd toegankelijk en ook de doorgang op de Diestsesteenweg langs de werfzone wordt gegarandeerd.