Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing kruispunt N790 en Rallylaan Pelt

Aanpassing kruispunt N790 en Rallylaan Pelt

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dit voorjaar het kruispunt van de Haagdoorndijk (N790) met de Rallylaan en de Bergeykseweg vernieuwen. Er komt een beveiligd fietsoversteekpunt via een middenberm, en vrijliggende fietspaden aan weerskanten. Voor autoverkeer richting de Rallylaan komt er een aparte linksafslagstrook. In de nieuwe toestand wordt straks ook de Bergeykseweg voor autoverkeer afgesloten ter hoogte van het kruispunt. Zo vergroot de fietsveiligheid op een belangrijke as in het fietsroutenetwerk. De werken zijn gepland voor in het voorjaar van 2021 en zullen zo’n twee maanden duren.

Het kruispunt is vandaag onvoldoende veilig voor fietsers, en dat ondanks de ligging op het recreatief fietsroutenetwerk. De herinrichting van het kruispunt N790 x Rallylaan x Bergeykseweg beoogt daarom in de eerste plaats een veilige oversteek voor het fietsverkeer. 

Afbeelding verwijderd.Beveiligd fietsoversteekpunt via ruim middeneiland
Op het kruispunt komt een ruim fietsoversteekpunt, beveiligd met omegabeugels. Op die manier kunnen fietsers rustig in twee tijden de gewestweg oversteken. Aan weerskanten van de Haagdoorndijk voorziet AWV in de projectzone vrijliggende fietspaden. Die fietspaden zijn 1,75 meter breed en worden in asfalt aangelegd. Ter hoogte van de Rallylaan krijgt het fietspad een rode coating voor extra zichtbaarheid bij het kruisen van de zijstraat

Fietsvriendelijke doorsteek via Bergeykseweg
In samenspraak met de gemeente Pelt zal na de herinrichting van het kruispunt de Bergeykseweg permanent worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.  Zo wordt het sluipverkeer geweerd uit deze woonstraat. Straks zullen enkel nog fietsers en voetgangers via die fietsvriendelijke doorsteek kunnen passeren. Dat in combinatie met het veilige fietsoversteekpunt is een extra troef voor zowel het toeristisch als functioneel fietsverkeer. 

Afslagstrook richting Rallylaan voor vlottere doorstroming
Voor het gemotoriseerd verkeer op de N790 Haagdoorndijk voorziet AWV een aparte linksafslagstrook, richting de Rallylaan komende van de Noord-Zuid. Dat moet voor een betere doorstroming zorgen. Het verkeer richting de Rallylaan zorgt zo immers voor minder oponthoud voor het doorgaande verkeer naar Neerpelt-centrum. 

Het kruispunt zelf wordt binnen de projectzone opnieuw in asfalt heraangelegd. De middenberm wordt verhoogd uitgevoerd en ingezaaid met gras. Door die middenberm zal de rijweg ook ietwat uitbuigen, wat de snelheid van het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de fietsoversteek zal doen afnemen. 

Uitvoering in de loop van 2021
De precieze startdatum van de werken is nu nog niet gekend. AWV heeft wel de ambitie om de herinrichtingswerken in het voorjaar 2021 uit te voeren. Ze zullen een tweetal maanden in beslag nemen. 
Opgelet: deze planning is steeds onder voorbehoud. 

Alle info op www.wegenenverkeer.be/pelt