Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing fietspaden rotonde in centrum Opglabbeek op de planning

Aanpassing fietspaden rotonde in centrum Opglabbeek op de planning

De vernieuwing van de rotonde met vrijliggende fietspaden in het centrum van Opglabbeek schuift op in de planning. Onder voorbehoud van de voortgang van procedures en grondwervingen, wordt er nu gemikt op een uitvoering in 2024. Om de verkeersimpact te beperken, wordt de planning ook afgestemd op andere werken in de omgeving. De herinrichting van de rotonde zal namelijk een tweetal maanden aanzienlijke hinder veroorzaken. Met de geplande herinrichting van deze rotonde willen we de veiligheid van actieve weggebruikers en de leesbaarheid van de verkeerssituatie aanzienlijk verbeteren.

Grondwervingen nodig voor aanleg rotonde met vrijliggende fietspaden

De rotonde in Opglabbeek is een heikel verkeerspunt voor fietsers. Na een studie en in overleg met de gemeente Oudsbergen worden de bestaande fietspaden vervangen door vrijliggende fietspaden. Normaal gezien zou de herinrichting van de rotonde opstarten in het voorjaar van 2023, maar om vrijliggende fietspaden te realiseren, is er meer ruimte nodig. 

Enkele grondverwervingen in de omgeving van de rotonde dienen nog eerst afgerond te worden door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Gesprekken met de betrokken eigenaars van de percelen zullen in de loop van 2023 gevoerd worden. Pas als die grondwervingen officieel afgerond zijn, kunnen de werken verder geconcretiseerd worden. Een procedure die bij alle werken van deze omvang gevolgd dient te worden.

Afgewogen minderhinder-maatregelen voor alle weggebruikers

Omdat de rotonde tijdens de uitvoering gedurende 6 tot 8 weken volledig afgesloten zal worden, worden deze werken ook afgestemd op andere wegenwerken in de omgeving om de impact voor bewoners en ondernemers te beperken. 

Doorgaand verkeer tussen Zwartberg en Gruitrode zal omgeleid worden. Daardoor zullen ondernemers in Opglabbeek centrum moeilijker bereikbaar zijn tijdens deze werken. Zij denken er aan om de krachten te bundelen en bijvoorbeeld samen een tijdelijke pop-up te openen.

Voor voetgangers en fietsers werd de oversteekplaats aan de Hoeverkerkweg in het najaar van 2022 al veiliger ingericht en kwam er een nieuw fietspad tussen de Hoeverkerweg en de bushalte om de toegankelijkheid en veiligheid tijdens de werken aan de rotonde te verhogen. Het zebrapad wordt later ook nog in regenboogkleuren geschilderd.

De concrete minderhinder-maatregelen voor alle weggebruikers zullen voorafgaand aan de uitvoering goed afgewogen, uitgewerkt en gecommuniceerd worden.

Updates tijdens infovergadering en online

Zodra er een nieuwe planning van de werken is, wordt er opnieuw een infovergadering voor de omgeving en geïnteresseerden georganiseerd. Intussen kan iedereen het project volgen op www.wegenenverkeer.be/oudsbergen.