Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpakken van afwatering aan rotonde Oosterring (N750) in Genk

Aanpakken van afwatering aan rotonde Oosterring (N750) in Genk

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt vanaf maandag 18 juli 2022 aan een structurele vernieuwing van de afwatering van de rotonde op de Oosterring (N750) en Europalaan (N75). De nieuwe waterafvoer is minder gevoelig voor verstoppingen en zal bij hevige regen de veiligheid van doorgaand verkeer aan dit rond punt drastisch verhogen. De onderhoudswerken kaderen binnen het programma Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA. De werken zullen 5 dagen duren. 

Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan de prioriteitenlijst. Met MIA wil de overheid versneld gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Het gaat om gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan, zoals fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten beveiligen of kruispunten herinrichten.

Om de MIA-aanpak te testen lopen er proefprojecten in Limburg en West-Vlaanderen. In Limburg gaat het over zo’n 50 projecten. Meer info op www.vlaanderen.be/mia

Vernieuwing afwatering aan rond punt Oosterring en Europalaan

AWV vernieuwt de waterafvoer ter hoogte van de rotonde op de Oosterring en Europalaan én er worden bijkomende afwateringskanalen geplaatst. Door de vernieuwing zullen de rioolputten minder verstoppen waardoor de rotonde veiliger en toegankelijker wordt bij hevige wateroverlast.

De werken starten op maandag 18 juli en zullen 5 werkdagen duren.

Minderhinder-maatregelen: doorgaand verkeer over één rijstrook

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. Doorgaand verkeer blijft in alle richtingen mogelijk over de linkerrijstroken van de Oosterring en de Europalaan. 

Weersgevoelig
Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.