Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpak kruispunt Batticestraat (N627) met Voerenstraat in Voeren

Aanpak kruispunt Batticestraat (N627) met Voerenstraat in Voeren

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 26 september 2022 aan een veiliger kruispunt op de Batticestraat (N627) met de Voerenstraat in Voeren. Er komt een plaatselijke snelheidsverlaging naar 50 km/uur en het verkeersplateau wordt verhoogd. De aanpassingen kaderen binnen het programma Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA. De werken zullen een 4-tal weken duren. 

Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan de prioriteitenlijst. Met MIA wil de overheid versneld gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Het gaat om gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan, zoals fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten beveiligen of kruispunten herinrichten.

Om de MIA-aanpak te testen lopen er proefprojecten in Limburg en West-Vlaanderen. In Limburg gaat het over zo’n 50 projecten. Meer info op www.vlaanderen.be/mia

 

50 km/u en verhoogd plateau op kruising Batticestraat x Voerenstraat

AWV werkt aan een veiliger kruispunt op de Batticestraat (N627) met de Voerenstraat in Voeren. De snelheid op de gewestweg, ter hoogte van het kruispunt, wordt verlaagd naar 50 km/u. 

Het huidige verkeersplateau wordt gedeeltelijk opgebroken en, na een verhoging van enkele centimeters, opnieuw opgebouwd. Die aanpassing zal bijdragen aan de snelheidsverlaging van gemotoriseerd verkeer en zo de veiligheid voor alle weggebruikers bevorderen.

De Batticestraat blijft een voorrangsweg, weggebruikers komende uit de Voerenstraat dienen voorrang te verlenen aan het verkeer op de gewestweg.

 

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering, tijdelijke verkeerslichten en omleiding

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. De werken starten maandag 26 september 2022 en zullen in totaal 4 weken in beslag nemen. Er zal in twee fases gewerkt worden. 

Tijdens fase 1, van 26 september t.e.m. 7 oktober wordt er gewerkt aan het westelijk deel, zijde Moelingen. Voor gemotoriseerd verkeer, komende vanuit ‘s-Gravenvoeren, blijft het kruispunt toegankelijk door tijdelijke verkeerslichten. Verkeer komende vanuit Moelingen volgt een omleiding via de Withuisstraat. 

Tijdens fase 2, van 10 t.e.m. 21 oktober wordt er gewerkt aan het oostelijk deel, zijde ‘s-Gravenvoeren. Voor gemotoriseerd verkeer, komende vanuit zijde Moelingen, blijft het kruispunt toegankelijk door tijdelijke verkeerslichten. Verkeer komende vanuit ‘s-Gravenvoeren volgt een omleiding via de Rue de Fouron, Berneauweg en Boomstraat.

Fietsers kunnen vanuit alle richtingen het kruispunt passeren, maar moeten afstappen, desgevallend oversteken en te voet via de berm. 

Weersgevoelig
Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.