Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg vrijliggende fietspaden op rotonde Kerkhove in Avelgem

Aanleg vrijliggende fietspaden op rotonde Kerkhove in Avelgem

Vanaf maandag 27 april start de aanleg van vrijliggende fietspaden op de rotonde N36-N8-N353 Kerkhove in Avelgem om de veiligheid van fietsers te verhogen. Het einde van de werken is voorzien tegen eind juli.

Huidige knelpunten
De rotonde waar drie gewestwegen samen komen (de N8, de N36 en de N353) vormt een gevaarlijk punt, in het bijzonder voor fietsers. Ook schoolgaande jeugd maakt gebruik van die rotonde. Nu zijn er aanliggende fietspaden ter hoogte van de rotonde waardoor fietsers zich naast de voertuigen moeten opstellen. Ter hoogte van de toeritten naar de rotonde blijven fietsers naast de voertuigen rijden waardoor bestuurders van voertuigen hen niet altijd tijdig opmerken en er dodehoekongevallen gebeuren.
 
Nieuwe situatie
Om dit rond punt veiliger te maken voor fietsers worden de huidige aanliggende fietspaden vervangen door vrijliggende fietspaden. Het vrijliggend fietspad is 1,75 m breed en wordt uitgebogen waardoor er een opstelruimte ontstaat van 10 m tussen de rotonde en de fietsoversteekplaats. Deze strook voorkomt dat wachtende auto’s richting rotonde de doorgang voor de fietsers blokkeren. Het vrijliggend fietspad wordt niet doorgetrokken ter hoogte van de in- en uitritten. Fietsers zijn uit de voorrang op de rotonde. Tussen rijweg en fietspad komt er een groenstrook. De openbare verlichting wordt verplaatst en vernieuwd.
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Verkeersveiligheid is een topprioriteit binnen mijn beleid en zeker deze van de zwakke weggebruiker. De aanleg van deze vrijliggende fietspaden past hier volledig in. Het is belangrijk dat de schoolgaande jeugd op een veilige manier naar school kan fietsen. Ik ben dan ook tevreden dat deze werken van start kunnen gaan.

Aanleg vrijliggende fietspaden op rotonde Kerkhove in Avelgem

Hinder?
De rotonde is volledig afgesloten tijdens de werken. Enkel op de as Kaster-Berchem op de N36 Bruggesteenweg kan verkeer beurtelings door met behulp van werflichten.
Verkeer van en naar Avelgem moet omrijden via Rugge en Ruien-Berchem of via de omleiding voor het zware verkeer.
Het zware verkeer (> 3,5 ton) moet omrijden via de Bevrijdingslaan-Bosstraat, Tiegemstraat en de N36.
Alle verkeer van en naar Petegem moet omrijden via de N8. 
Tijdens de werken wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in Varent richting Kaster. In de straten rond de werken (Krevelstraat, Kruisstraat, Kaaistraat, Ten Hove, Sint-Amandswijk, Maelstene) wordt in tegenwijzerszin éénrichtingsverkeer ingevoerd en een maximum snelheid van 30 km/u. Op die manier ontstaat er een lokale lus voor de circulatie voor de inwoners van Kerkhove.
 
Timing?
De werken starten op maandag 27 april en indien de (weers)omstandigheden het toelaten zijn ze afgerond tegen eind juli.
 
Veiligheid op de werf
Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden strikt toegepast, zodat er op een veilige en verantwoorde manier kan gewerkt worden.