Overslaan en naar de inhoud gaan

Aankondiging openbaar onderzoek R18 Retie

Aankondiging openbaar onderzoek R18 Retie

Krachtens het besluit van 17 februari 2021 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen voor de realisatie van de innemingen voor de herinrichting van de Ringweg R18 in Retie voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 3 januari 2024 tot en met 2 februari 2024.
De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Retie, Technische Dienst cel Mobiliteit, Markt 1, 2470 Retie, – inzage op afspraak te maken via telefonisch contact 014 / 389.240 of via technische.dienst@retie.be.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer via deze pagina en via de website van de gemeente Retie https://www.retie.be.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 2 februari 2024 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Antwerpen, Patrimonium en Grondbeheer, Koning Albert II Laan 15 bus 420, 1210 Brussel of gericht aan de gemeente Retie, Markt 1, 2470 Retie.