Overslaan en naar de inhoud gaan

Aankondiging openbaar onderzoek onteigeningen N461 Antoon Catriestraat-Boskeetstraat Gent

Aankondiging openbaar onderzoek onteigeningen N461 Antoon Catriestraat-Boskeetstraat Gent

Op 19 augustus 2020 werd, overeenkomstig artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsbesluit, een voorlopig onteigeningsbesluit met bijhorende onteigeningsplannen en projectnota genomen door de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, voor de realisatie van de innemingen voor de herinrichting van de gewestweg N461 Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Gent.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsbesluit aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 13 mei 2024 tot en met 12 juni 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen het voorlopig onteigeningsbesluit en de bijhorende documenten worden ingekeken op de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, na afspraak via www.stad.gent/baliebouwen of 09 266 79 50.

U kan de documenten ook digitaal raadplegen op www.stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/wegenwerken-gent/lopende-openbare-onderzoeken-bekendmakingen en op www.vlaanderen.be/onteigening-door-de-overheid/onteigeningen.

U kan schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren tot uiterlijk 12 juni 2024 indienen via een aangetekend schrijven aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koning Albert II laan 15 bus 420, 1210 Brussel, of aan de stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent of via mail aan bouwen@stad.gent met "bezwaar onteigeningsplan heraanleg Boskeetstraat" in het onderwerpveld. Bezwaarschriften kunnen ook afgegeven worden na afspraak bij de Balie Bouwen.

U kan ook een bezwaarschrift indienen op de link www.vlaanderen.be/onteigening-door-de-overheid/onteigeningen