Overslaan en naar de inhoud gaan

Aankondiging openbaar onderzoek onteigeningen N416 Wichelen

Aankondiging openbaar onderzoek onteigeningen N416 Wichelen

Krachtens het besluit van 3 mei 2022 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen voor de realisatie van bushaltes langsheen de gewestweg N416 voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 18 september 2023 tot en met 18 oktober 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op de dienst Openbare Werken in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer www.wegenenverkeer.be/nieuws/aankondiging-openbaar-onderzoek-onteigeningen-n416-wichelen en via de website van de gemeente www.wichelen.be/openbaar-onderzoek-onteigeningen-n416-wichelen.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 18 oktober 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan de gemeente Wichelen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Onteigeningsplannen
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota