Overslaan en naar de inhoud gaan

Aangepaste fietsinfrastructuur op rotonde Bevrijdingsplein in Leopoldsburg

Aangepaste fietsinfrastructuur op rotonde Bevrijdingsplein in Leopoldsburg

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf woensdag 17 april 2024 aan de fietsinfrastructuur in het centrum van Leopoldsburg. De rotonde aan het Bevrijdingsplein, gelegen op de Stationsstraat/Hechtelsesteenweg (N73), is momenteel uitgerust met aanliggende fietspaden. Door het vele verkeer en de talrijke aanwezigheid van handel en woningen, schuiven de fietsoversteken op naar de takken van de rotonde. Dat zorgt voor minder conflicten tussen verschillende types van weggebruikers en een beter leesbare verkeerssituatie. De werken duren bij gunstige omstandigheden tot eind mei. 

Vrijliggende fietsoversteken op takken rotonde

De rotonde aan het Bevrijdingsplein bevindt zich op een middelpunt van verbindingen tussen nabijgelegen gemeenten Ham, Beringen, Hechtel-Eksel, Lommel en Balen en werd door de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) onder de loep genomen. Er is nu een gedragen besluit van alle partners om de fietsbewegingen op de rotonde aan te passen. 

De rotonde krijgt vrijliggende fietspaden daar waar fietsers kruisen met gemotoriseerd verkeer. Op de nieuwe fietsoversteekplaatsen, gelegen op de takken van de rotonde, geven fietsers voortaan voorrang aan gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen de rijweg in 2 bewegingen oversteken op takken met tweerichtingsverkeer. Naast de fietsoversteken wordt ook ruimte voorzien voor voetgangers. De rotonde krijgt tot slot een nieuwe asfalttoplaag en markeringen. De ingreep zal de verkeersveiligheid voor actieve weggebruikers aanzienlijk verbeteren.
 

Minderhinder-maatregelen: beperking rijbewegingen werfzone, lokale omleidingen, onderbreking rotonde op 23, 24 en 27 mei

De werken duren een 6-tal weken en worden in 4 opeenvolgende fases uitgevoerd om de hinder te beperken. De aantakking van de Kolonel Van Heesbekestraat op de rotonde wordt onderbroken. Verkeer komende uit Ham richting Hechtel-Eksel volgt bijgevolg gedurende de volledige uitvoeringstermijn een lokale omleiding. Plaatselijk wordt ook eenrichtingsverkeer ingesteld om het verkeer vlot en veilig in goede banen te leiden. 

Vanaf 22 april wordt de aantakking naar de Generaal Lemanstraat ook een 2-tal weken onderbroken. In het laatste werkweekend volgt een volledige onderbreking van de rotonde met een extra lokale omleiding voor verkeer richting Ham en Beringen.

Voetgangers en fietsers kunnen langs de werfzone gaan. Busgebruikers raadplegen best voor vertrek de actuele dienstregeling van De Lijn.

Weersgevoelig

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen.

Naar projectpagina