Overslaan en naar de inhoud gaan

Amfibieëntunnels

Wat?

Een amfibieëntunnel is een tunnel onder een autoweg of spoorweg die specifiek bedoeld is voor kikkers, padden, en salamanders. Een amfibieëntunnel is een droge tunnel en heeft dus andere doelsoorten voor ogen dan kleine tunnels of ecoduikers. Ze zorgen ervoor dat de dieren hun jaarlijkse verplaatsingen van en naar hun voortplantingspoelen (vaak gekend als  ‘paddentrek’) kunnen maken, zonder dat ze platgereden worden.

Hoe wordt zoiets gebouwd?

Een amfibieëntunnel is doorgaans een kleine betonnen koker die in of onder het wegdek wordt aangelegd. Omdat amfibieën niet permanent onder de grond leven, is het belangrijk dat de tunnel een open karakter heeft. Daar wordt voor gezorgd door het plaatsen van openingen in de bovenkant, of door een voldoende grote doorsnede te voorzien.  

Amfibieën verplaatsen zich redelijk traag op het land. Ook daar moet het ontwerp rekening mee houden: de tunnel is best niet te lang. Daarnaast mag de tunnel ook niet te smal of te nat zijn, of de amfibieën komen er niet door.  

Inrichting en geleiding

De dieren moeten de tunnel kunnen vinden. Daarom zie je langs de wegen soms een geleidingswand of -goot liggen, die de dieren geleiden naar de amfibieëntunnels.

Welke dieren passeren er?

Vooral kikkers, padden en salamanders gebruiken deze tunnel, maar ook kleine zoogdieren passeren hier af en toe.