Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwerfvuil

Zwerfvuil is een hardnekkig maatschappelijk probleem. Al jaren zoeken verschillende instanties in Vlaanderen oplossingen voor het zwerfvuil en sluikstort op de wegen. In de aanpak van zwerfvuil werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op een driesporenbeleid: sensibiliseren, verbaliseren en opruimen.

Onderzoek van de OVAM wijst uit dat liefst 77% van de Vlamingen - drie op de vier - zegt zich aan zwerfvuil te ergeren. Bovendien wordt zwerfvuil meer en meer als een factor opgegeven die aanleiding geeft tot een onveilig gevoel op straat. 

Ook langs de Vlaamse wegen en op de parkings vind je zwerfvuil. Het Agentschap Wegen en Verkeer doet regelmatig algemene zwerfvuil-opruimbeurten langs gewest- en autosnelwegen. Fietspaden langs gewestwegen worden 4 tot 6 keer per jaar geborsteld. 

20200320 Carpoolparking Hasselt E313 Onderhoud 038

Vuilnisbakken op de carpoolparking van Hasselt-Zuid.

Sensibiliseren

In samenwerking met OVAM zijn er jaarlijks sensibiliseringscampagnes, waarvoor onder andere de informatieborden van AWV langs de snelwegen worden ingezet. De jaarlijkse campagnes zijn een hoeksteen van het langetermijnactieplan om de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen drastisch te verminderen.

Verbaliseren

Een 50-tal ambtenaren van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn gelegitimeerd om een proces-verbaal op te stellen tegen sluikstorters. De handhaving van deze sluikstortproblematiek blijft een belangrijk aandachtspunt. Handhaving gaat wel hand in hand met de sensibilisatieacties die samen met OVAM worden gevoerd. Hieruit blijkt dat sluikstorten vooral een anoniem probleem is. Het overgrote deel van de overtreders blijft immers onbekend.

Opruimen

In 2021 werd 1.343 miljoen kilo zwerfvuil geruimd langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen. Een opdeling naar provincie en evolutie doorheen de tijd.

Provincie 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Antwerpen 407 485.1 560.4 435 584 643 579 776 933 1.151
Vlaams-Brabant 291 450 470 568 937 1.161 1.244 1.196 1.346 1.246
West-Vlaanderen 259 235.1 450.8 382 407 625 676 689 696 601
Oost-Vlaanderen 176 355.3 196 227 266 309 279 366 325 311
Limburg 210 223.3 256.7 189 165 216 306 332 272 261

TOTALEN (ton)

1.343 1.749 1.934 1.801 2.359 2.955 3.084 3.359 3.572 3.570

 

Mooimakers - geen kat houdt van mondmaskers op de grond