Overslaan en naar de inhoud gaan

Akoestische wegdekcorrectietermen 2016

Voor het opmaken van de strategische geluidsbelastingskaarten voor belangrijke wegen, het uitvoeren van akoestische studies in het kader van een milieueffectenrapport weginfrastructuur en het akoestisch modelleren van geluidsschermen langs gewestwegen, wordt in Vlaanderen gebruik gemaakt van de Nederlandse Standaardrekenmethode II (SRM II). Deze rekenmethode houdt rekening met de luidheid van de wegverharding door gebruik te maken van de wegdekcorrectietermen Cwegdek. Deze wegdekcorrectietermen zijn bepaald op basis van de SPB-meetmethode.

De wegverhardingen waarvoor cwegdek reeds bepaald werd in Nederland – zoals gepubliceerd op de website van het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat – zijn in de Belgische context moeilijk toepasbaar. De verschillende soorten wegverhardingen komen immers niet overeen met de Belgische.

Daarom zijn in 2008 wegdekcorrectietermen voor de Vlaamse wegverhardingen bepaald op basis van een beperkte meetcampagne in overeenstemming met de Nederlandse methode.

Sinds 2011 voert het Agentschap Wegen en Verkeer echter rolgeluidsmetingen uit met de CPX-meetmethode op het gewestwegennetwerk. Hierdoor beschikt AWV over een uitgebreide databank van meetresultaten per type wegverharding. Daarom is beslist om de wegdekcorrectietermen op basis van CPX-meetresultaten te bepalen.

Eerst werden de meetresultaten per snelheidsregime (50 of 80 km/uur), per type wegverharding en per type meetband (SRTT of AVON AV4) gesorteerd. De SRTT-band stemt overeen met het gedrag van een band van lichte voertuigen (personenwagens). De AVON AV4-band vertegenwoordigt de middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens). De waarden van de SMA-C verharding (asfalt) worden gelijkgesteld aan de referentiewegverharding.

In de tabellen 1 en 2 zijn de globale CPX-waarden en waarden per octaafband van de referentiewegverharding SMA-C terug te vinden voor lichte voertuigen enerzijds en middelzware en zware voertuigen anderzijds, telkens bij 50 en 80 km/uur.

 

Lichte voertuigen (personenwagens):

Snelheid [km/u]

Globaal

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

50

91,4

-

-

73,9

83,3

89,4

83,6

73,4

-

80

99,3

-

-

78,5

88,7

97,8

91,8

82,5

-

Tabel 1: CPX-waarden (globaal en per tertsband) van de referentiewegverharding SMA-C bij 50 en 80 km/u voor lichte voertuigen (personenwagens)
Laatste update: 17-06-2022

Middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens):

Snelheid [km/u]

Globaal

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

50

91,1

-

-

74,7

84,8

89,0

82,0

72,6

-

80

99,0

-

-

78,7

89,0

97,6

90,8

81,4

-

Tabel 2: CPX-waarden (globaal en per tertsband) van de referentiewegverharding SMA-C bij 50 en 80 km/u voor middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens)
Laatste update: 17-06-2022

Vervolgens is  per type wegverharding de globale correctieterm, de correctieterm per octaafband en de snelheidsafhankelijke term b bepaald.

In de tabellen 3 en 4 zijn de definitieve correctietermen en de snelheidsafhankelijke term b voor lichte voertuigen (personenwagens) en middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens) per wegverharding terug te vinden.

Lichte voertuigen (personenwagens) – 80 km/u:

Wegverharding

Globaal

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

b

AGT

-3,2

0,0

0,0

-0.8

-1,8

-3,5

-3,0

-3,0

0,0

-0,90

NGCS

-2,9

0,0

0,0

1,9

-5,2

-2,9

-2,3

-0,7

0,0

0,00

SMA-D

-2,0

0,0

0,0

-0,9

-2,0

-2,3

-1,3

-0,7

0,0

-0,41

DGB CU 2-laags

-0,5

0,0

0,0

2,0

0,1

-0,6

-0,2

0,7

0,0

0,00

SMA-C

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

SMA-B

1,1

0,0

0,0

0,3

0,9

1,2

1,1

-0,2

0,0

0,00

Beton CU

1,2

0,0

0,0

4,2

2,7

1,2

0,2

1,0

0,0

0,00

AB-4C

1,2

0,0

0,0

1,8

2,1

1,4

0,4

0,3

0,0

0,00

ZOA

2,0

0,0

0,0

4,8

7,5

1,3

-4,1

-3,9

0,0

0,00

AB-2C

2,5

0,0

0,0

5,0

5,1

2,3

-0,4

0,3

0,0

-1,58

Platenbeton

3,0

0,0

0,0

7,9

5,5

2,9

1,6

2,0

0,0

2,37

Beton dwarsgegroefd

3,7

0,0

0,0

7,9

5,8

3,9

1,6

1,7

0,0

1,14

Klinkerbestrating

1,9

0,0

0,0

5,4

2,7

1,9

1,4

2,7

0,0

0,00

Kasseien

8,2

0,0

0,0

14,1

12,1

7,2

5,2

6,1

0,0

0,00

Tabel 3: Definitieve wegdekcorrectietermen in dB(A) voor lichte voertuigen (personenwagens)
Laatste update: 17-06-2022

Middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens) – 70 km/u:

Wegverharding

Globaal

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

b

AGT

-2,0

0,0

0,0

-2,0

-1,6

-2,0

-2,9

-3,3

0,0

-0,21

NGCS

0,5

0,0

0,0

2,5

-0,8

0,9

-0,5

-1,4

0,0

0,00

SMA-D

-0,8

0,0

0,0

-1,2

-1,1

-0,8

-0,8

-0,9

0,0

-0,82

DGB CU 2-laags

0,0

0,0

0,0

2,4

-0,1

0,1

-0,3

0,1

0,0

-0,51

SMA-C

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

SMA-B

1,7

0,0

0,0

0,7

0,1

2,1

1,1

0,2

0,0

0,00

Beton CU

0,8

0,0

0,0

4,6

2,1

0,8

0,2

0,7

0,0

0,00

AB-4C

0,3

0,0

0,0

0,6

0,6

0,3

0,3

0,4

0,0

0,00

ZOA

1,1

0,0

0,0

5,2

5,5

0,5

-3,5

-3,2

0,0

0,00

AB-2C

1,7

0,0

0,0

5,8

4,2

1,4

-0,5

0,0

0,0

-3,34

Platenbeton

1,9

0,0

0,0

8,2

4,4

1,6

0,6

1,3

0,0

-3,40

Beton dwarsgegroefd

3,0

0,0

0,0

7,9

4,3

3,3

1,2

0,9

0,0

1,47

Klinkerbestrating

1,9

0,0

0,0

5,4

2,7

1,9

1,4

2,7

0,0

0,00

Kasseien

8,2

0,0

0,0

14,1

12,1

7,2

5,2

6,1

0,0

0,00

Tabel 4: Definitieve wegdekcorrectietermen in dB(A) voor middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens)
Laatste update: 17-06-2022