Gevaarlijke puntenproject Vlaanderen

In 2002 werd een lijst met 809 verkeersonveilige ‘zwarte punten’ opgesteld. Sinds 2002 werden deze gevaarlijke punten stap voor stap aangepakt. De statische lijst bleef echter onveranderd, terwijl er op het terrein veel veranderde: sommige gevaarlijk punten werden minder gevaarlijk, andere locaties ontwikkelden zich tot nieuwe gevaarlijke punten. Er werden in 2018 de nodige middelen vrijgemaakt om de laatste 22 gevaarlijke punten op de historische lijst uit 2002 aan te pakken. 

 

Dynamische Lijst

Update 14-03-2018

Vanaf 2018 zet het Agentschap Wegen en Verkeer verder in op het aanpakken van gevaarlijke punten in ons verkeer met een Dynamische Lijst van zwarte punten. Elk jaar wordt die lijst vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. Bovendien wordt er voor elk punt gezocht naar kleine ingrepen die het verkeer veiliger kunnen maken op korte termijn, zodat er niet altijd jaren gewacht moet worden op structurele ingrepen waarvoor er complexe werken nodig zijn. Zo kan er korter op de bal worden gespeeld.

Op basis van de ongevallencijfers van 2014, 2015 en 2016 zijn er in totaal 213 locaties naar voor gekomen als ‘gevaarlijk punt’. Van de 213 locaties zijn er 33 die ondertussen al aangepakt zijn. Op nog eens 44 locaties zijn er dit jaar ‘quick wins’ gepland: gerichte ingrepen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden om het verkeer lokaal al veiliger te maken. Voor 61 locaties is er al een structurele oplossing gepland, maar wordt bekeken of er niet ook hier quick wins mogelijk zijn op zeer korte termijn.

Voor de overblijvende 75 locaties wordt op korte termijn bekeken of er ook quick wins mogelijk zijn, in afwachting van meer structurele maatregelen.

Bekijk de dynamische lijst voor 2018 (.pdf, 50kB)