Overslaan en naar de inhoud gaan

Cookieverklaring

Cookies en pixels op websites hoeven op zich geen probleem te vormen, ze horen bij een goede werking van internetsites en toepassingen. Voor het gebruik van cookies bestaat een wettelijk kader, onder meer om te vermijden dat het recht op privacy of de persoonsgegevensbescherming wordt aangetast. Hieronder informeren we volledig en op een toegankelijke manier over welke cookies of elementen van derde partijen op onze site worden gezet, welke informatie die cookies helpen verzamelen en waarvoor die informatie gebruikt wordt

Cookiebeleid van het Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-Laan 20 bus 4 - 1000 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of via het contactformulier.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op het Agentschap Wegen en Verkeer -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst het Agentschap Wegen en Verkeer u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Agentschap Wegen en Verkeer-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het Agentschap Wegen en Verkeer aanbiedt en die toegang geven tot Agentschap Wegen en Verkeer content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Agentschap Wegen en Verkeer-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op de Agentschap Wegen en Verkeer-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die het Agentschap Wegen en Verkeer op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Naam Doel Website Geplaatst door Ontvangers van de gegevens Geldigheid
_gat Marketing Cookie. Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. www.wegenenverkeer.be De analytics cookies worden geplaatst op elke website. Google 1 dag
_ga Registreert een uniek ID om statistieken over hoe de bezoeker de website gebruikt te genereren www.wegenenverkeer.be De analytics cookies worden geplaatst op elke website. Google 2 jaar
_gid Analytische cookie die Google Analytics gebruikt voor het verzamelen van gebruikersstatistieken www.wegenenverkeer.be De analytics cookies worden geplaatst op elke website. Google 1 dag
acdcept_cookies Funtionele cookie die nodig is voor het onthouden welke cookies al dan niet geaccepteerd zijn.  www.wegenenverkeer.be Geplaatst op wegenenverkeer.be Website van wegenenverkeer 1 jaar
OptanonAlertBoxClosed Deze cookie wordt ingesteld door de cookie-complianceoplossing van OneTrust. De cookie slaat informatie op over de  cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. Hierdoor kan de gebruiker voorkomen dat cookies worden ingesteld in de browser als er geen toestemming wordt gegeven.  Het bevat geen informatie die de sitebezoeker kan identificeren. www.wegenenverkeer.be OneTrust OneTrust 1 jaar
OptaninConsent Deze cookie wordt ingesteld door de cookie-complianceoplossing van OneTrust. De cookie slaat informatie op over de  cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. Hierdoor kan de gebruiker voorkomen dat cookies worden ingesteld in de browser als er geen toestemming wordt gegeven.  Het bevat geen informatie die de sitebezoeker kan identificeren. www.wegenenverkeer.be OneTrust OneTrust 1 jaar
_utma Het gebruikersbezoek op meldpuntwegen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op Vlaanderen.be te optimaliseren. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld www.meldpuntwegen.be Geplaatst op www.meldpuntwegen.be Google 2 jaar