Overslaan en naar de inhoud gaan

Studie voor de optimalisatie van de E40 omgeving Gent

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie

Status

In Studie

Weg

E40

Transparante en duidelijke communicatie is van groot belang om iedereen goed op de hoogte te houden van de plannen maar ook om op input te krijgen over hoe de plannen nog kunnen verbeteren of beter rekening houden met de noden en belangen van verschillende stakeholders. 

Daarom vinden we het belangrijk dat de diverse belanghebbenden (besturen, omwonenden, belangengroepen, etc) worden gehoord. Dat is al gebeurd in de studiefase en zal nu ook gebeuren in het kader van het milieu-effectenonderzoek. Hierbij zal tijdens verschillende stappen in het proces inspraakmogelijkheid voorzien worden. 

Voor de eerste stap, de opmaak van een scopingnota, is het mogelijk om suggesties of opmerkingen te doen over hoe het onderzoek moet gevoerd worden. De scopingnota kan je hier inkijken. De periode om te reageren is afgelopen.

Ook in de volgende stappen van het proces zal nog inspraak mogelijk zijn. Hierop komen we later zeker nog terug met meer details.