Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie van 4 bruggen op de N60 in Oudenaarde

Renovatie van 4 bruggen op de N60 in Oudenaarde

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N60

Wat en waarom?

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 3 april met de renovatie van 4 bruggen in de N60 in Oudenaarde. Het gaat om de bruggen over de Deinzestraat (N459), de Wortegemstraat/Doornikse Heerweg, de Kortrijkstraat en de Huttegem/spoorweg. De bruggen zijn versleten en aan een grondige renovatie toe. Bovenop de bruggen komt een nieuw wegdek in geluidsarm asfalt, nieuwe waterdichting en brugranden. Aan de onderzijde van de bruggen voeren we betonherstellingen uit en wordt een beschermende coating aangebracht. Op die manier kunnen de bruggen er weer voor enkele decennia tegenaan.

Timing en impact?

Timing

Om de hinder te beperken wordt in twee fasen gewerkt. Iedere fase duurt ongeveer 8 maanden en start steeds na het weekend van de Ronde van Vlaanderen om tegen december van dat jaar klaar te zijn. Wat de bovenbouw betreft wordt in de eerste fase gewerkt in de rijrichting van Gent. Deze fase duurt tot begin december 2023. In 2024 wordt de rijrichting Ronse aangepakt. De onderkant van de bruggen wordt tegelijkertijd aangepakt. In 2023 vernieuwt het agentschap de volledige onderkant van de eerste twee bruggen, het jaar daarop zijn de volgende twee aan de beurt.  De werken moeten eind 2024 volledig afgerond zijn. 

Impact

Werken bovenzijde 4 bruggen in de N60

Deze werken verlopen in 2 fasen. In 2023 komt de rijrichting Gent aan bod. In 2024 de rijrichting Ronse.  Voor de start van de werken voeren we nog een aantal voorbereidingen uit om het verkeer tijdens de werken te kunnen laten passeren.

Voorbereidende werken: week van 20 maart 2023 (afgerond)

Tijdens deze week bereidt de aannemer de doorsteken voor op de N60. Op die manier wordt het verkeer veilig langs de werfzone geleid. Dit zal gebeuren met beperkte hinder voor het verkeer. 

Fase 1: van 3 april 2023 tot 1 december 2023 

De aannemer werkt op de rijrichting Gent. Hij vernieuwt de bovenzijde van de bruggen van de N60 op de westelijke rijhelft. Alle gemotoriseerd verkeer op de N60 rijdt nu over rijrichting Ronse en beschikt over één rijstrook in elke richting. De werken zitten voorlopig op schema. In de komende maanden worden zeer weersgevoelige werken gepland. Indien de weersgoden ons gunstig gezind zijn is deze fase afgewerkt op 1/12/2023.

Fase 2: van 8 april 2024 tot 1 december 2024 

De aannemer wisselt van kant en werkt vanaf nu op de rijrichting Ronse. Hij vernieuwt de bovenzijde van de bruggen in het wegdek van de N60 op de oostelijke rijhelft. Alle gemotoriseerd verkeer op de N60 rijdt nu over rijrichting Gent en beschikt over één rijstrook in elke richting.

Werken onderzijde 4 bruggen in de N60

De werken aan de onderzijde van de 4 bruggen gebeurt grotendeels gelijktijdig met de werken aan de bovenbouw. Elk jaar pakt de aannemer 2 bruggen aan. Voor de onderzijde van de bruggen starten we ook op 3 april aan de spoorweg/Huttegemstraat en Wortegemstraat/Doornikse Heerweg. 

Fase 1: 3 april tot zomer 2023 

Brug over de spoorweg/Huttegemstraat (3 april - december 2023)

De aannemer werkt aan de onderzijde van de brug over de spoorweg. De Huttegemstraat wordt volledig afgesloten ter hoogte van de brug. Het verkeer wordt omgeleid via de Kortrijkstraat. Omdat de schade aan de brug erger is zullen deze werken langer duren dan eerder gepland. Daarom wordt er nog steeds verder gewerkt aan de onderzijde van de brug. In september voeren we in de weekdagen ‘s nachts en in het weekend werken uit onderaan de brug.

Brug over de Wortegemstraat (half juni - zomer 2023)

De aannemer vernieuwt ook hier de onderzijde van de brug. Hiervoor werkt hij per weghelft. Het verkeer onder de brug wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Opgelet: niet alle bewegingen zijn mogelijk. Van 1/09/23 tot 18/09/23 voeren we opnieuw werken uit aan de noordelijke onderzijde. Het verkeer tussen Wortegemstraat (kant Bevere) en Doornikse Heerweg (kant Wortegem) blijft mogelijk door middel van tijdelijke verkeerslichten.  De andere richtingen krijgen een lokale omleiding via de Windmolenstraat.

Vanaf 18 september tot begin november start een zuidelijk deel van de onderzijde. Het verkeer tussen Wortegemstraat (kant Bevere) en Doornikse Heerweg (kant Wortegem) volgt dan een omleiding via de Kortrijkstraat en Windmolenstraat. Om het verkeer vlot te kunnen laten afwikkelen wordt vanaf 18 september in afstemming met de stad Oudenaarde een parkeerverbod ingesteld in de Wortegemstraat van huisnr. 40 tot 46.

Brug over de Kortrijkstraat (afgerond)

Deze werken waren oorspronkelijk gepland in 2024 maar zijn sinds 1 september 2023 afgerond. De brug kreeg een schilderbeurt en lokale gebreken zijn hersteld. De verlichting wordt binnenkort vernieuwd door Fluvius. Hiervoor is er geen omleiding nodig.

1 september 2023 om 07u00 is de Kortrijkstraat opengesteld net voor de start van het nieuwe schooljaar. Van het afsluiten van de Kortrijkstraat wordt door de stad gebruik gemaakt om klascontainers te plaatsen ten behoeve van de school. Zo stemden we samen werken af om de verkeershinder te beperken.

Fase 2: half april 2024 tot zomer 2024

BRUG OVER DE DEINZESTRAAT (N459)

De werken aan de brug over de Deinzestraat starten in 2024. Een exacte planning wordt later meegedeeld.

Goede afstemming

De komende jaren plannen we heel wat werven in de buurt. Een goede afstemming van al deze werven is van cruciaal belang. Hieronder vind je overzicht van de tot nu toe geplande werven. Wil je op de hoogte blijven over eventuele hinder, abonneer je dan zeker op onze nieuwsbrief

 

 

overzicht