Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe asfaltlaag en fietssuggestiestroken op N754

Nieuwe asfaltlaag en fietssuggestiestroken op N754

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Provincie

Plaats

Weg

N754

AWV vernieuwt het wegdek van de Russeltstraat, Veerstraat en een gedeelte van de Dorpsstraat (N754) in Wellen vanaf maandag 24 oktober 2022. Het gaat om zo’n 4 km rijweg van de gewestweg die Wellen met Alken verbindt. In beide rijrichtingen worden er rijstroken vernieuwd en fietssuggestiestroken aangebracht. 

Wat en waarom?

Meer veiligheid en comfort voor alle weggebruikers

Tussen het kruispunt met de Klameerstraat en Tervoortstraat worden er lokale herstellingen uitgevoerd. Vanaf het kruispunt met de Russeltveldweg tot de Dorpsstraat komt een nieuwe toplaag. Het hele traject wordt voorzien van fietssuggestiestroken.

Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer het huidige wegdek frezen en vervolgens een nieuwe toplaag met bijhorende markeringen aanbrengen. Vooraf worden er putdeksels opgehoogd en andere herstellingen in de werkzone uitgevoerd.

Deze vernieuwingen zullen de veiligheid en het rijcomfort voor alle weggebruikers verhogen. 

Timing en impact?

Gefaseerde werken 

De uitvoering van de werken is voorzien tijdens drie opeenvolgende fases:

  • Fase 1 vanaf 24/10: voorbereidende werken zoals putten verhogen, frezen, herstellingen
  • Fase 2 half november: kortstondige asfaltwerken (mogelijk ‘s nachts)
  • Fase 3 tot het kerstverlof: gefaseerd aanbrengen van fietssuggestiestroken en markeringen

Asfalterings- en markeringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij slecht weer kan de huidige planning nog wijzigen en schuiven de werken op. Zonder vertragingen zouden de werken tegen de kerstvakantie afgerond worden.

Minderhinder-maatregelen

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

Vanaf 24/10 tot midden november 

Tot half november wordt doorgaand verkeer richting Wellen via de omliggende gemeentewegen omgeleid. Dit voor de zone waar een volledig nieuwe toplaag komt, vanaf het kruispunt met de Herenstraat tot de Dorpsstraat. In de zone tussen het kruispunt met de Klameerstraat en de Russeltveldweg zal er slechts lokaal hinder zijn. Doorgaand verkeer op de N754 richting Alken blijft wel mogelijk langsheen de werfzone.

Na de asfaltwerken tot de kerstvakantie

Bij het aanbrengen van de fietssuggestiestroken, aansluitend tot de kerstvakantie, wordt er telkens in zones van ongeveer 300 meter gewerkt om de hinder te beperken. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst opdat verkeer beurtelings de werkzone kan passeren.

Voor actieve weggebruikers en publiek transport

  • Voetgangers ondervinden weinig tot geen hinder van deze werken.
  • Voor fietsers geldt er in beide richtingen een omleiding langs de omliggende straten.
  • Alle info over gewijzigde haltes en dienstregelingen is te vinden via www.delijn.be

Omleidingsplan tijdens fase 1

 

Omleidingsplan tijdens de asfaltwerken

Vragen? Contacteer ons

Contact
Wegen en Verkeer Limburg

Contactformulier