Brug wordt ecoveloduct over E40 in Nevele (Deinze)

Weg
Datum 2 mei tot najaar 2019

Sinds 19 december is het ecoveloduct open voor fietsers en voetgangers. Het fiets- en voetpad vertoont op enkele plaatsen oneffenheden. Het winterse weer laat nu niet toe om de toplaag in asfalt op deze plaatsen te herstellen. Dit zal gebeuren van zodra het weer het toelaat.  Momenteel plaatst de aannemer ecorasters langs de E40. In de loop van het voorjaar moeten alle werken klaar zijn. 

Werf in beeld

Plaatsen van ecorasters aan de kant Aalter

 

Sinds 2 mei zijn de werken gestart om de brug van de Cromekestraat over de E40 in Nevele om te bouwen tot ecoveloduct. Dat betekent dat we de brug zo gaan heraanleggen dat ze een veilige oversteekplaats over de E40 biedt aan fietsers en dieren. Auto's en landbouwvoertuigen kunnen vanaf 29 april niet langer over de brug.

Wat is een ecoveloduct?

Langs beide zijden van de E40 in Nevele ligt een groengebied. Helaas vormt de E40 voor veel dieren een gevaarlijke barrière tussen die twee groengebieden. Om die barrière weg te werken bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer de bestaande brug aan de Cromekestraat om tot ecoveloduct, een brug met aan de ene kant een fietspad en aan de andere kant een onverhard deel waar dieren de snelweg kunnen oversteken. Daarnaast bouwen we een ecoraster langs beide zijden van de E40 om de dieren naar de brug te leiden en te vermijden dat ze voor of na de brug toch op de snelweg zouden belanden. Het ecoraster bestaat uit een 2 meter hoge omheining van houten palen met fijnmazig gaas ertussen. Dit komt langs de E40 tussen de afrit Nevele en de brug van de Markettestraat over de E40. 

Wat houden de werken in?

Sinds 29 april 2019 is de brug van de Cromekestraat definitief afgesloten voor auto- en landbouwverkeer. Alternatieven zijn de brug van de Markettestraat over de E40 of de brug aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Nevele. De aannemer werkt tot juli 2019 aan de omvorming van de brug. In die periode kunnen ook de fietsers geen gebruik maken van de brug en zal een fietsomleiding van kracht zijn. Daarna werkt de aannemer aan het ecoraster langs de beide zijden van de E40. Dit kan zonder hinder voor de weggebruiker. 

Herstellingswerken aan de brug

Tegelijkertijd krijgt de brug een grondige opknapbeurt aan de onderkant De brug wordt volledig hersteld en krijgt ook nieuwe leuningen. De werken gebeuren tussen 22u en 5u 's ochtends. Eerst wordt gewerkt op de  rijrichting naar de kust, daarna de rijrichting Gent. De herstellingswerken duren tot midden september.

 

Ontsnippering

Gemiddeld komt een dier om de 300 meter op zijn tocht een weg tegen. Het Vlaamse landschap telt dan ook 5.3 km weg per km², wat maakt dat onze groengebieden 'versnipperd zijn'. Bovendien worden 27000 dieren per dag dood gereden op de weg. Dat is in de eerste plaats onveilig voor dieren, maar ook een gevaarlijke situatie voor de weggebruikers. En daar willen we iets aan doen! Door te 'ontsnipperen', door verbindingen voor dieren te maken tussen die groenzones. Dat doen we niet alleen met eco(velo)ducten, maar ook met paddentunnels, ecotunnels, ecoduikers, ... Meer van dat op www.wegenenverkeer.be/ontsnippering