Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpassing kruispunt Groenendaallaan met Kotterstraat

Aanpassing kruispunt Groenendaallaan met Kotterstraat

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

N101

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde tijdens de paasvakantie aanpassingen uit aan het kruispunt van de Groenendaallaan (N101) met de Kotterstraat in Antwerpen. De doorsteek in de middenberm werd er volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. AWV wil met deze ingreep de doorstroming op de Groenendaallaan verbeteren. Het gaat in eerste instantie om een proefproject van 6 maanden. Daarna beslist AWV of de middenberm definitief toe blijft.

Wat en waarom?

Quick win voor betere doorstroming

Het dichtzetten van de middenberm ter hoogte van de Kotterstraat is essentieel om de doorstroming op de Groenendaallaan te verbeteren. De file sloeg er immers al terug tot op het kruispunt met de Noorderlaan en zorgde ook daar voor een slechte doorstroming.

Deze ingreep vormt samen met de aanleg van de verbindingsweg tussen het Straatsbrugdok en de N129 een belangrijke quick win in het aanpakken van de files in en rond Antwerpen. De verbindingsweg is reeds gerealiseerd en sinds april 2018 in gebruik.

Wat verandert er precies?

AWV zette de doorsteek op dinsdag 7 april 2020 dicht.

  • We sloten de doorsteek aan beide zijden af met betonnen New Jerseys. Ook de linksafslagstrook op de Groenendaallaan richting Kinepolis, voor verkeer komende van de haven, werd afgezet met de betonnen afscheiding.
  • De voetgangers- en fietsoversteek is afgesloten met New Jerseys.
  • We verwijderden de wegmarkeringen, zoals zebrapaden en stopstrepen. Ook de belijning in de Kotterstraat, voor de rijstrook rechtdoor en linksaf, is verwijderd.
  • De huidige verkeerslichten op het kruispunt Groenendaallaan x Kotterstraat zijn uit dienst genomen.

Aangepaste lichtenregeling aan kruispunt met Vosseschijnstraat

Mede op vraag van de bedrijven van de site Kinepolis, past AWV de verkeerslichtenregeling aan op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Kotterstraat. De terugkeerbeweging voor verkeer komende van parking Kinepolis, dat naar de Singel of de snelweg wil wordt zo vergemakkelijkt. De groenfase voor deze verkeersstroom is daarvoor verlengd. Op die manier blijft de verkeersafwikkeling op piekmomenten, bijvoorbeeld na afloop van de (laat)avondfilms, verzekerd.

Ook de groentijd voor verkeer komende van het Straatsburgdok is verlengd. We doen dat om het verkeer op te vangen dat vandaag uit de Kotterstraat links afslaat richting de haven. Die afslagbeweging is immers niet meer mogelijk.

Proefperiode

Het dichtzetten van de middenberm is een proefproject dat in principe zes maanden zal duren. Omwille van de verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zijn veel bedrijven gesloten en is er minder verkeer. De huidige situatie is met andere woorden niet geheel representatief en moeilijker te evalueren. Indien het nodig zou blijken, verlengen we de proefperiode. Na afloop zal AWV beslissen of de middenberm definitief afgesloten blijft.

Timing en impact?

Sites Kotterstraat en Kinepolis altijd bereikbaar

De sites Kotterstraat en Kinepolis blijven ook na het dichtzetten van de middenberm vlot bereikbaar, al zijn sommige aanrijroutes dan niet langer mogelijk.

Verkeer komende van Ekeren, Merksem of Antwerpen-centrum richting de Kotterstraat moet voortaan via de ventweg van de Noorderlaan rijden. Verkeer komende van de Haven kan nog steeds vanaf de Groenendaallaan de Kotterstraat indraaien. Vanuit de Kotterstraat moet verkeer voortaan verplicht rechts afslaan

N101 Groenendaallaan en Kotterstraat

Voor de verkeersafwikkeling van de site Kinepolis verandert er weinig. Uitgezonderd het verkeer dat de parking via de Groenendaallaan wil verlatenDie auto’s moeten straks verplichts rechts afslaan.

De overige in- en uitgangen van de site Kinepolis, die ter hoogte van de Noorderlaan en de Vosseschijnstraat, blijven ongewijzigd.

N101 Groenendaallaan en Kotterstraat - site Kinepolis

Kom slim naar Antwerpen
Rijdt u niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken. Zet je auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet je reis verder met bus of tram. Zo kom je steeds slim naar Antwerpen.

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur
Telefoon
0476 99 48 52
E-mail