Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg uitstulpende bushaltes op Kaasmarkt

Aanleg uitstulpende bushaltes op Kaasmarkt

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N290

Wat en waarom?

Veilige, uitstulpende bushaltes

Op de Kaasmarkt (N290) worden de bushaltes Guido Gezelle en Kaasmarkt samengevoegd tot één bushalte in beide rijrichtingen. Deze nieuwe haltes worden omgevormd tot veilige, uitstulpende bushaltes en worden aangelegd ter hoogte van het kruispunt met de Pastorijstraat.

De uitstulpende bushalte komt tussen de parkeerplaatsen op de Kaasmarkt te liggen. Dat wil dus ook zeggen dat de bus in de toekomst op de rijbaan zal stoppen.

In de rijrichting van Brussel wordt een bushokje geplaatst aan de bushalte. De nieuwe bushalte omvat ook de bestaande fietsoversteekplaats ter hoogte van de Sint-Jozefsschool.

Timing en impact?

Vier weken werken

De werken worden uitgevoerd tussen 19 oktober en 6 november. De werken starten nadat de gemeente Wemmel de Fr. Robbrechtsstraat openstelt.

Tijdens de werken blijft de Kaasmarkt steeds bereikbaar voor doorgaand verkeer. Om de werken uit te voeren wordt een rijstrook, het fiets- en voetpad en de aanpalende parkeerstrook ingenomen. Tijdens de werken worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. Voetgangers moeten oversteken om zich veilig te verplaatsen.

Aanbevolen fietsroute via Rassel

Fietsers moeten tijdens de werken op de weg fietsen. Wegen en Verkeer beveelt wel een andere route aan voor fietsers. Zij rijden via het kruispunt van de Windberg met Rassel via Rassel. Daar volgen zij tot aan de Stijn Streuvelslaan tot aan het kruispunt met de A. Rodenbachstraat. Daar volgen zij de Guido Gezellelaan tot aan het kruispunt met de Kaasmarkt.