Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanleg geluidsberm Keizershoek

Aanleg geluidsberm Keizershoek

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Beëindigd

Weg

E17

Wat en waarom?

Geluidsberm van 3,5 meter hoog

Langs de E17 wordt een geluidsberm aangelegd om de geluidsoverlast van de autosnelweg te minderen voor de woonwijk Keizershoek in Stasegem. 
De geluidsberm wordt 3,5 meter hoog (t.o.v. de snelweg) en 590 meter lang en zal het spiegelbeeld worden van de reeds gerealiseerde geluidsberm aan de noordelijke zijde van de E17. Daarnaast zal de aannemer ook nog andere werken uitvoeren op taluds en zijbermen. 

 

Timing en impact?

Aanleg geluidsberm in voorjaar 2021

Om de geluidsberm te kunnen realiseren, moeten er eerst bomen op de taluds gerooid worden over een oppervlakte van 16.430 m². Deze bomen worden gecompenseerd door het betalen van een bijdrage voor de aanplant van 32.860 m² bos. Er gebeurt ook een heraanplanting met bomen aan de kant van de huizen. De rest van  de geluidsberm wordt ingezaaid met gras. De werken starten  op maandag 22 februari 2021. Er zijn 80 werkdagen voorzien. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de pechstrook op de E17 ter hoogte van de werf ingenomen. 

Overige ingrepen

Dezelfde aannemer voert ook  andere werken uit op andere locaties en op verschillende tijdstippen:

  • Op de E17 richting Frankrijk ter hoogte van de Goelevenweg in Waregem wordt een oude geluidsberm verwijderd die geen nut meer heeft door de plaatsing van een hoger geluidsscherm. Startdatum vermoedelijk 14 april. Duurtijd: 10 werkdagen. De Goelevenweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
     
  • Langs de E403 worden taluds hersteld en verstevigd, zowel in de richting Doornik als in de richting Kortrijk, ter hoogte van de Lampestraat in Kortrijk (Aalbeke). Vermoedelijke startdatum: mei of juni (bij droger weer). Duurtijd: 15 werkdagen.  De pechstrook wordt ingenomen tijdens deze werken.
     
  • In de Marksestraat en de Klijtbergstraat in Kortrijk (Aalbeke) worden taluds hersteld en verstevigd. Startdatum nog te bepalen. Duurtijd: 30 werkdagen. Tijdens deze werken worden deze straten volledig afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt een omleiding voorzien. De werken aan de Marksestraat zullen pas opstarten nadat de werken op de N43 een nieuwe fase ingaan, aangezien de omleiding van deze werken langs de Marksestraat loopt. Dat was voorzien in het najaar van 2021 maar omwille van andere gelijktijdige werken op de N43 worden deze werken uitgesteld naar maart 2022. 
     
  • Vanaf de grens met Frankrijk tot aan de grens met Oost-Vlaanderen worden 's nachts de zijbermen en middenberm langs de E17 ‘afgelaagd’ waarbij 10 cm van de graslaag wordt verwijderd,  om te vermijden dat er nog  waterstagnatie optreedt bij hevige regenbuien. Startdatum: 4 mei. Duurtijd: 65 werkdagen. Er wordt enkel 's nachts gewerkt om de hinder te beperken. Er wordt 1 rijstrook ingenomen in beide richtingen maar er wordt nooit in beide richtingen tegelijk gewerkt.