Aanleg fietspaden en fietstunnel

Regio
Gemeente
Weg
Datum Ten vroegste 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden investeren in een veilige en vlotte fietsverbinding van meer dan 3 km tussen de Luikersteenweg en de Tiensesteenweg. Er komt een dubbelrichtingsfietspad dat vrijliggend en parallel aan de Haspengouwlaan (N3) zal liggen. Het nieuwe fietspad is ook onderdeel van de fietssnelweg F21 die op termijn Tienen over Sint-Truiden met Hasselt moet verbinden.

1. Beveiligde fietsoversteek op Naamsesteenweg (N80). Fietsen over de brug niet langer mogelijk.

2. Dubbelrichtingsfietspad langs Haspengouwlaan (N3) richting Montenakenweg. In eerste instantie op de plek van de huidige kasseistrook, afgescheiden van rijweg.

3. Lichtengeregelde fietsoversteek op kruispunt Montenakenweg.

4. Nieuw fietspad zijde centrum voor veilige verbinding met N80.

5. Fietstunnel onder op- en afrit aan Haspengouwlaan (N3) voor conflictvrij verkeer. 

6. Vernieuwd fietspad onder brug N80 dat aansluit op bestaand fietspad Kapelstraat en bestaande tunnel Aalsterweg.

7. Nieuw vrijliggend fietspad tot aan Tramstraat, die wordt ingericht als fietsstraat.

8. Veilige fietsoversteek aan de brug Halmaalweg.

9. Bestaande spoorwegonderdoorgang blijft behouden. Fietspad loopt stukje langs spoorweg.

10. Veilige aansluiting op Tiensesteenweg, via rotonde.

Wat zijn de volgende stappen?

Het fietstracé tussen Stayen en Brustem moet nog een heel traject afleggen. Dit jaar wordt wel al het ontwerp afgerond. In 2020 worden de nodige grondverwervingen gerealiseerd. Ten vroegste in 2021 kan de effectieve aanleg starten, op voorwaarde dat de vorige stappen vlot verlopen.

 

Schrijf in op de digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de grote mobiliteitsprojecten in Sint-Truiden, en schrijf je in op de digitale nieuwsbrief via de knop op deze webpagina. 

 

Contact?

Voor vragen kan je contact opnemen met Wegen en Verkeer Limburg via tel. 011 74 23 00 of via www.wegenenverkeer.be/contactformulier

 

Ontbrekende schakels voor de Truiense fietser ingevuld vanaf 2020
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden bundelen de krachten om de Truienaren veilig en vlot op de fiets te krijgen. Om een aantal ontbrekende fietsschakels in te vullen en knelpunten veiliger te maken, wordt de komende jaren bijna 8 miljoen euro geïnvesteerd. Eerste stap is het knooppunt N80 x N3: de op- en afritten aan de Naamsesteenweg en de Noord-Oostelijke Omleiding worden volgend jaar vernieuwd. De jaren nadien volgt de realisatie van een fietssnelweg tussen Brustem en Stayen, parallel aan de Haspengouwlaan (N3).
Meer informatie hierover vindt u in deze folder en op de onderstaande webpagina's:
N3 x N80 - Herinrichting op- en afrittencomplex 
N3 - Vernieuwing rotonde Stayen