Werven in Wingene

N370

Voorbereidende werken aanleg fietspad langs N370 Wingene-Beernem

voorbereidende werken 24 mrt - 30 juni 2017, eigenlijke werken in voorjaar 2018