Werven in Roeselare

N36

Herinrichting kruispunt N36 - Kwadestraat in Roeselare (3A-knooppunt)

voorbereidende werken vanaf begin december 2017, eigenlijke werken vanaf midden januari 2018