Werven in Brugge

A11

Een nieuwe verbindingsweg tussen de N31 en de N49 als ontsluiting voor Zeebrugge, Brugge en Knokke

voorjaar 2014 tot najaar 2017
N31

Aanleg fietsbrug langs N31 over kanaal Gent-Oostende in Brugge

juni 2016 - eind december 2016, aanleg toplaag brugdek in voorjaar 2017
N9

Herinrichting N9 Oostendse Steenweg in Brugge

29/08/2016 tot najaar 2017
N31

Herinrichting kruispunt N31 met Bevrijdingslaan

19 september 2016 - eind februari 2018