Grimbergen: Herinrichting Wolvertemsesteenweg (N211)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2020

UPDATE 18/10/19: sinds 11 oktober, toen het onderzoek van de ondergrond afgerond werd, is de Wolvertemsesteenweg opnieuw geopend voor het verkeer. Wegen en Verkeer bekijkt nu met het studiebureau en de aannemer hoe het de herinrichting van de steenweg zal aanpakken, hoe de werken gefaseerd zullen worden, wanneer de werken kunnen starten, ... Zodra dat allemaal wat duidelijker is, worden de omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond. Die zal mogelijk pas begin 2020 plaatsvinden. Als er ondertussen nog ander nieuws is, zullen we dat melden op deze webpagina en via de nieuwsbrief.    

Vooronderzoek (beëindigd op 11 oktober)

Ondergrond Wolvertemsesteenweg bevat onzekere obstakels

Bij de herinrichting van de Brusselsesteenweg (die een gelijkaardige ondergrond en opbouw heeft als de Wolvertemsesteenweg) in Grimbergen in de periode 2016-2017 werd Wegen en Verkeer geconfronteerd met verschillende onvoorziene omstandigheden en onzekere obstakels in de ondergrond bij de aanleg van de nieuwe riolering. Dit leidde tot vertragingen en meerkosten bij de uitvoering van de werken wat het project niet ten goede kwam. Documenten van de Wolvertemsesteenweg tonen aan dat het ook op deze locatie niet duidelijk is welke obstakels in de ondergrond aanwezig zijn, wat opnieuw kan leiden tot onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de rioleringswerken. Navraag bij diverse partijen heeft hierover ook geen uitsluitsel kunnen geven. Daarom heeft Wegen en Verkeer aan het studiebureau gevraagd om een alternatieve methode uit te werken die deze onzekerheid kan verminderen of wegnemen. 

Tussen 30 september en 11 oktober 2019 gebeurden er daarom graafwerken en boringen tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg en het huisnummer 72. Het doorgaande verkeer werd al die tijd omgeleid via de Spaanse Lindebaan. 

Start herinrichting in voorjaar 2020

Na de uitvoering van het vooronderzoek wordt de rijweg terug gedicht en volgt opnieuw een periode van voorbereiding en administratieve stappen van ongeveer 4 tot 6 maanden. Dat betekent dat de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg ten vroegste start in het voorjaar van 2020 (april-mei). Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de aangepaste uitvoeringsmethoden bepaalt Wegen en Verkeer een nieuwe uitvoeringstermijn. 

Situering van het project

Vanaf het voorjaar van 2019 werkt Wegen en Verkeer in de Wolvertemsesteenweg (N211) over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Er werd gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan waarbinnen drie gevaarlijke kruispunten werden heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

 

plan

De werfzone (twee deelprojecten van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg in het rood aangeduid - de werken op de Brusselsesteenweg werden in 2017 beëindigd)   

Waarom wordt het project uitgevoerd?

  • Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
  • Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
  • Verbetering comfort bushaltes
  • Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
  • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.