Herinrichting Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2020

UPDATE 16/07/’19: Wegen en Verkeer zal in de periode september-oktober 2019 een vooronderzoek uitvoeren in de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen. Dat is beslist na overleg met het studiebureau en de aannemer die met Wegen en Verkeer samenwerken aan de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211). Met dit vooronderzoek wil Wegen en Verkeer de onzekere obstakels die in de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg aanwezig zijn in kaart brengen alvorens de volledige herinrichting op te starten. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal een nieuwe uitvoeringsmethode voor de rioleringswerken opgemaakt worden in overleg met de gemeente Grimbergen. Op basis hiervan zullen ook de fasering en de impact opnieuw bekeken worden. Als gevolg van deze extra fase in het project zal de herinrichting zelf ten vroegste in het voorjaar van 2020 van start gaan. Meer informatie hierover leest u hieronder. 

Vooronderzoek in najaar 2019

Ondergrond Wolvertemsesteenweg bevat onzekere obstakels

Bij de herinrichting van de Brusselsesteenweg (die een gelijkaardige ondergrond en opbouw heeft als de Wolvertemsesteenweg) in Grimbergen in de periode 2016-2017 werd Wegen en Verkeer geconfronteerd met verschillende onvoorziene omstandigheden en onzekere obstakels in de ondergrond bij de aanleg van de nieuwe riolering. Dit leidde tot vertragingen en meerkosten bij de uitvoering van de werken wat het project niet ten goede kwam. Documenten van de Wolvertemsesteenweg tonen aan dat het ook op deze locatie niet duidelijk is welke obstakels in de ondergrond aanwezig zijn, wat opnieuw kan leiden tot onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de rioleringswerken. Navraag bij diverse partijen heeft hierover ook geen uitsluitsel kunnen geven. Daarom heeft Wegen en Verkeer aan het studiebureau gevraagd om een alternatieve methode uit te werken die deze onzekerheid kan verminderen of wegnemen. 

Duidelijk beeld ondergrond is eerste vereiste

In de voorbije maanden hebben Wegen en Verkeer en het studiebureau verschillende gesprekken gevoerd en alternatieven uitgewerkt. Op basis hiervan werd er samen met de aannemer beslist dat er eerst een duidelijk beeld moet gevormd worden van de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg. Pas daarna is het mogelijk om een  een definitieve beslissing over de verdere uitvoeringsmethode te nemen. Meer duidelijkheid over de ondergrond moet er komen door een extra fase in te plannen waarin een vooronderzoek naar ondergrondse hindernissen op het terrein wordt uitgevoerd. Dit is een vereiste om achteraf een betere inschatting van de uitvoeringsmethode te bepalen, de uitvoering correct te faseren, betere werkafspraken te maken en gericht over hinder en omleidingen te communiceren. Door nu meer tijd aan dit vooronderzoek te besteden, beperkt Wegen en Verkeer zoveel mogelijk de risico’s tijdens de uitvoering van de herinrichting en worden vertragingen tijdens de uitvoering of zelfs het stilleggen van de werken vermeden. 

Binnen het vooronderzoek bekijkt de aannemer verschillende probleempunten en brengt hij zoveel mogelijk obstakels in kaart door op verschillende plaatsen graafwerken en grondboringen uit te voeren. Tijdens de maanden juli en augustus wordt dit grondonderzoek  voorbereid en volgens de huidige planning uitgevoerd in de periode september-oktober 2019. Vandaag weet Wegen en Verkeer nog niet hoe lang het vooronderzoek duurt en wat de impact voor alle weggebruikers zal zijn. 

Start herinrichting in voorjaar 2020

Na de uitvoering van het vooronderzoek wordt de rijweg terug gedicht en volgt opnieuw een periode van voorbereiding en administratieve stappen van ongeveer 4 tot 6 maanden. Dat betekent dat de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg ten vroegste start in het voorjaar van 2020 (april-mei). Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de aangepaste uitvoeringsmethoden bepaalt Wegen en Verkeer een nieuwe uitvoeringstermijn. 

 

Situering van het project

Vanaf het voorjaar van 2019 werkt Wegen en Verkeer in de Wolvertemsesteenweg (N211) over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Er werd gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan waarbinnen drie gevaarlijke kruispunten werden heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

 

plan

De werfzone (twee deelprojecten van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg in het rood aangeduid)  

Waarom wordt het project uitgevoerd?

  • Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
  • Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
  • Verbetering comfort bushaltes
  • Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
  • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.