Herinrichting Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2018
 • Wat? Bovengrondse herinrichting en aanleg riolering
 • Waar? Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen
 • Wanneer? Vanaf voorjaar 2015 (werken nutsmaatschappijen) tot 2018
 • Hinder? Werken in N202 en N211 worden uitgevoerd in verschillende fasen.
  • Omleiding doorgaand verkeer via A12 en ring rond Brussel (R0)
  • Omleiding lokaal verkeer via Spaanse Lindebaan

Actuele werken

 • Vanaf het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) tot aan de Maalbeek zijn na de rijweg en de fietspaden nu ook de parkeerstroken en voetpaden aangelegd. In het voorjaar van 2017 legt de aannemer de toplaag in asfalt aan en worden de wegmarkeringen aangebracht.
 • De werken aan de Maalbeek zitten op schema. De nieuwe duiker werd eind 2016 opgebouwd. In januari 2017 werd de Maalbeek door de nieuwe koker geleid. Hierdoor kwam de zone naar waar de Maalbeek was omgeleid vrij om werkzaamheden uit te voeren. In februari legde de aannemer hier het laatste stuk van de riolering aan. In maart voert de aannemer de eindfase uit in deze zone: de opbouw van de nieuwe rijweg.
 • Tussen de duiker van de Maalbeek en het kruispunt met de Lagesteenweg worden de rijweg, fietspaden en voetpaden verder afgewerkt.
 • Tussen het kruispunt met de Merodestraat en dat met de Spaanse Lindebaan is het nieuwe fietspad aangelegd. De aannemer vernieuwt hier in maart 2017 de rijweg waarna dit deel van de Brusselsesteenweg terug toegankelijk wordt in beide rijrichtingen.

 

Om de werken te kunnen uitvoeren, plaatsen de nutsmaatschappijen soms tijdelijke signalisatie. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de werken van de nutsmaatschappijen kan u zich wenden tot Eandis. Eandis coördineert als projectverantwoordelijke van de nutsmaatschappijen de voorbereidende werken in Grimbergen. Dit betekent dat noch Wegen en Verkeer noch de gemeente Grimbergen verantwoordelijk zijn voor deze voorbereidende werken. U kan Eandis bereiken via www.eandis.be of het algemeen nummer 078/35 35 34 waarna uw vraag intern naar de juiste personen wordt gekanaliseerd.

Klik op deze afbeelding voor enkele foto's van de werken in uitvoering.

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) en de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen. In beide gewestwegen wordt de riolering vernieuwd en een nieuw wegdek aangelegd. Daarnaast wordt de herinrichting afgewerkt met de aanleg van fietspaden en voetpaden.

In de Brusselsesteenweg (N202) wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan. Er worden drie gevaarlijke kruispunten heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat. In de Wolvertemsesteenweg (N211) wordt er gewerkt over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

plan

Waarom wordt het project uitgevoerd?

 1. Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
 2. Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
 3. Verbetering comfort bushalten
 4. Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
 5. Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Fasering van de werken

De werken van de nutsmaatschappijen en Wegen en Verkeer zullen vanaf 2016 door elkaar lopen. Wanneer de nutsmaatschappijen een eerste fase hebben afgerond, kan Wegen en Verkeer de riolerings- en wegeniswerken in die fase starten. Op deze manier verplaatsen de werken zich telkens van fase naar fase tot het project volledig is afgerond.

De aannemer start de werkzaamheden in de Brusselsesteenweg (N202) in juni 2016. Pas wanneer de werken hier klaar zijn, worden de werkzaamheden in de Wolvertemsesteenweg (N211) aangevat. Dit is voorzien in het voorjaar van 2018.

Brusselsesteenweg (N202)

plan

 • Fase 1: Van stelplaats De Lijn tot het kruispunt met de Lagesteenweg en de aanleg van het fietspad tussen De Merode en de Spaanse Lindebaan
  • Fase 1a: aanleg koker Maalbeek
  • Fase 1b: wegenis en rioleringswerken tussen koker Maalbeek en Lagesteenweg
  • Fase 1c: aanleg fietspad tussen De Merodestraat en Spaanse Lindebaan
 • Fase 2: Van het kruispunt met de Lagesteenweg tot dat met Speelbroek/De Merode
 • Fase 3: Kruispunt Speelbroek/De Merode

Wolvertemsesteenweg (N211)

 

 • Fase 1: van het kruispunt met de Keienberglaan tot het bufferbekken
 • Fase 2: van kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202) tot dat met de Keienberglaan
 • Fase 3: uitbreiding van het bufferbekken. Deze fase wordt afzonderlijk gerealiseerd zonder hinder voor de omwonenden

  Bij slecht weer of door onverziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.

Omleidingen voor het verkeer

Omleiding doorgaand verkeer

Lokale omleiding Brusselsesteenweg fase 1

Tijdens de werken in fase 1 kan het verkeer omrijden via de Spaanse Lindebaan en de Wolvertemsesteenweg (N211). Fietsers volgen een omleiding via de Spaanse Lindebaan, de Merodestraat, de Brusselsesteenweg, de Lagesteenweg en de Beiaardlaan.

Bereikbaarheid van het projectgebied tijdens de werken

 • Wegen en Verkeer wenst beide wegen zo lang mogelijk open te houden en bestemmingsverkeer toe te laten.
 • Het is mogelijk dat tijdens bepaalde fasen van de werken de wegen deels of helemaal worden afgesloten om bepaalde werken te kunnen uitvoeren.
 • Wegen en Verkeer werkt niet in de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg tegelijk.
 • De stelplaats van De Lijn en het kantoor van Bpost blijven maximaal toegankelijk door het aanleggen van tijdelijke werfpistes en toegangswegen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina (op de mobiele versie van deze website staat de link onderaan).