Herinrichting Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2020

UPDATE 07/03/’19: de nutsbedrijven beëindigden in februari 2019 de voorbereidende werken aan de nutsleidingen. Aan beide kanten van de Wolvertemsesteenweg (N211) zijn de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom verplaatst en vernieuwd. Op deze webpagina stond eerder te lezen dat Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2019 aansluitend op de nutswerken zou starten met de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg. Die timing is niet meer haalbaar omdat Wegen en Verkeer en het studiebureau een alternatieve uitvoeringsmethode van de rioleringswerken uitwerken. Meer informatie hierover leest u hieronder. Van zodra Wegen en Verkeer meer informatie heeft over de startdatum van de werken, zal die informatie op deze webpagina en via de digitale nieuwsbrief gedeeld worden.

Bijkomend studiewerk naar uitvoeringsmethode rioleringswerken

Bij de opmaak van de uitvoeringsplannen van de rioleringswerken onder de Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) besliste Wegen en Verkeer samen met het studiebureau om de nieuwe rioleringen aan te leggen door middel van een grote persing onder de rijweg. Omdat tijdens de werken aan de Brusselsesteenweg (die een gelijkaardige opbouw heeft als de Wolvertemsesteenweg) in de periode 2016-2017 gebleken is dat deze methode te veel onzekerheden met zich meebrengt op deze locatie, heeft Wegen en Verkeer aan het studiebureau gevraagd om een alternatieve methode uit te werken. Die nieuwe methode moet de bestaande onzekerheden verminderen of wegnemen.

Extra overleg met aannemer en nutsbedrijven

Wanneer de alternatieve uitvoeringsmethode is uitgewerkt, zal Wegen en Verkeer opnieuw in overleg gaan met de aannemer en de nutsbedrijven. Afhankelijk van de gekozen methode, zullen beperkte of meerdere bijkomende nutswerken noodzakelijk zijn alvorens de werken aan de riolering en de rijweg kunnen aangevat worden. Op basis van deze overlegmomenten, zullen de partners nieuwe timings moeten uitwerken voor het uitvoeren van de mogelijke bijkomende nutswerken en zal Wegen en Verkeer een startdatum voor de herinrichting kunnen bepalen. Daarnaast zal de uitvoeringsmethode mogelijk ook een impact hebben op de uitvoeringstermijn van de werken. Van zodra Wegen en Verkeer verdere stappen heeft gezet, zullen wij op deze webpagina en via de digitale nieuwsbrief hierover communiceren.

Situering van het project

Vanaf het voorjaar van 2019 werkt Wegen en Verkeer in de Wolvertemsesteenweg (N211) over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

Wegen en Verkeer vernieuwde van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Er werd gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan waarbinnen drie gevaarlijke kruispunten werden heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

 

plan

De werfzone (twee deelprojecten van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg in het rood aangeduid)  

Waarom wordt het project uitgevoerd?

  • Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
  • Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
  • Verbetering comfort bushaltes
  • Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
  • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.