Werven in Turnhout

E34

Vernieuwing E34 tussen Turnhout en Oud-Turnhout

10 maart tot begin juli 2018
R13

Vernieuwing wegdek 'binnenring' (R13) Turnhout

9 augustus tot midden september 2018