Belangrijke wegenwerken

Sint-Niklaas, R42/N403

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 5 november met aanpassingen op het kruispunt van de Spoorweglaan/Westerlaan (R42) met de Plezantstraat (N403) in Sint-Niklaas. De aannemer past twee fietsoversteekplaatsen en linksafslagstroken op de R42 aan. Ook het middeneiland van de Plezantstraat (N403) wordt gewijzigd. Alle bewegingen blijven mogelijk op het kruispunt maar het verkeer beschikt over één rijstrook in plaats van twee. De werken duren ongeveer één maand. De planning hangt sterk af van de weersomstandigheden. 

Pepingen, N28

Door wegenwerken op de N28 in Pepingen, in verschillende werfzones tussen kruispunt met Brugstraat en kruispunt met Palokenstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 29 oktober tot en met 16 november 2018. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte naast de werf.

PDF Meer info
Beersel (Dworp), N231

Door wegenwerken op de N231 Alsembergsesteenweg in Beersel (Dworp), vanaf kruispunt met Gravenhoflaan tot aan het restaurant Boelekewis, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet toegelaten vanaf 5 november tot ne met 1 december 2018. De lokale omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

PDF Meer info
Ronse, N36

Op maandag 22 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer met het vernieuwen van de rotonde aan Zonnestraat (N36), César Snoecklaan (N36f) en Kapellestraat in Ronse. De rotonde krijgt een grondige opknapbeurt. De rotonde gaat volledig dicht voor het verkeer. De werken zullen drie weken duren.

Omleiding via centrum is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Antwerpen, R2 Tijsmanstunnel - UPDATE

Door wegenwerken in de Tijsmanstunnel (R2) te Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf vrijdagavond 16 november tot en met maandagochtend 26 november 2018. De werfzone bevindt zich in de tunnelkoker richting Kallo. Ook richting Nederland zal er hinder zijn.

Update: meer omleidingen toegevoegd in de nota.

PDF Meer info
Grimbergen, N211

Door voorbereidende nutswerken op de N211 in Grimbergen, vanaf kruispunt met Brusselsesteenweg over een lengte van ongeveer 350 m richting Vilvoorde, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 10 september tot eind december 2018. De eigenlijke hoofdwerken starten pas in het voorjaar van 2019.

PDF Meer info
Arendonk/Retie, E34/A21

Door wegenwerken op de E34/A21 in Arendonk en Retie, richting Nederland, tussen oprit 26 Retie en de brug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf maandag 22 oktober tot en met woensdag 31 oktober 2018. Enkele betonvakken, zowel op de linker- als op de rechterrijstrook, zijn dringend aan herstelling toe. Er wordt één lange werfzone gemaakt en het verkeer moet over één versmalde rijstrook rijden. Richting Antwerpen is er geen hinder.

LET OP: Signalisatie mag niet verplaatst worden om het beton mooi te laten uitharden. De beschikbare breedte naast de werfzone varieert tussen 3 m en 3,50 m.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/eind-oktober-betonherstellingen-op-e34

Diest, N29

Door wegenwerken op de N29 in Diest tussen kruispunt N725 en grens met Paal, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf maandag 1 oktober tot eind december 2018.

PDF Meer info
Beernem, N370

In opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, wordt de N370 te Beernem heraangelegd tussen kmpt 3.500 en 4.264. Dit betreft de Reigerlostraat ter hoogte van het PC Sint-Amandus.

Antwerpen, Schroeilaan

Door wegenwerken op het kruispunt Schroeilaan/Mazoutweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf maandag 24 september 2018. De werken duren 1 maand.

PDF Meer info
Antwerpen, N180

Door wegenwerken op de N180 Noorderlaan in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 10 september tot midden november 2018. Er wordt gewerkt op twee plaatsen: in fase 1 ter hoogte van de Opel-site, in fase 2 tussen kruispunt Muisbroeklaan en kruispunt Treurenborg.

PDF Meer info
E34/N49 Oosteeklo

Nieuwe fase bouw brug thv de Stroomstraat, aangepaste situatie op de E34/N49 - ernstige hinder verwacht

Het kruispunt van de E34/N49 met de Stroomstraat (thv Oosteeklo) verdwijnt. Sinds maart werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de aanleg van een nieuwe brug over de E34/N49. Vanaf 3 september worden de liggers geplaatst voor de nieuwe brug. Dit gebeurt in verschillende fasen. De precieze situatie wisselt meerdere keren. We vragen daarom extra aandacht om de werfsignalisatie goed op te volgen. Het verkeer houdt best rekening met een langere reistijd.

Verkeerssituatie van 3-4 september

Voor de ochtendspits op 3 september wordt de werfsignalisatie geplaatst. Daarna starten de eigenlijke werken. Eerst wordt er gewerkt op het rijvak in de richting van de kust. Op dat moment zal het verkeer over 2x1 rijstrook op het baanvak in de richting van Antwerpen beschikken.

Verkeerssituatie van 4 tot 7 september

In de nacht van 4 op 5 september wijzigt de situatie en wordt er gewerkt op het baanvak richting Antwerpen. Het verkeer rijdt vanaf dan over versmalde rijstroken op het baanvak in de richting van de kust. 

Het verkeer richting Antwerpen beschikt op dat moment slechts over één versmalde rijstrook
Het verkeer richting kust passeert over 2 versmalde rijstroken. 

Verkeerssituatie vanaf 7 september tot half oktober

Vanaf 7 september komt er een tweede rijstrook bij in de richting van Antwerpen. Deze rijstrook komt ook op het baanvak in de richting van Antwerpen en heeft een normale breedte. Daarmee is deze rijstrook speciaal geschikt voor vrachtwagens, die de andere (versmalde) rijstrook richting Antwerpen niet mogen gebruiken. Het verkeer richting kust blijft over twee versmalde rijstroken beschikken. 

Midden oktober zal de brug verder worden afgewerkt op het andere baanvak en zal de situatie opnieuw wijzigen. Daarover volgt in oktober meer informatie. 

Sint-Truiden, N80

Vanaf 30 juli tot het einde van de zomervakantie zal er in een aantal fases worden gewerkt aan de kruispunten op de N80. De aannemer werkt telkens aan 2 kruispunten gelijktijdig.

Eerst worden de afslagstroken aan de Tongersesteenweg (N79) en de Rellestraat (Schurhovenveld) aangepakt. Vervolgens zijn deze aan de Luikersteenweg (N3e) en Hasseltsesteenweg (N722) aan de beurt.

De hinder blijft vermoedelijk beperkt.

Beringen, N29

Op 7 augustus start de aannemer met de aanleg van nieuwe riolering aan de zuidkant van de Paalsesteenweg (kant even huisnummers). Terwijl de aannemer aan de zuidkant werkt, kan het verkeer op de Paalsesteenweg aan de andere kant van de weg blijven rijden over versmalde rijstroken (1 rijstrook in elke richting). 

Vermoedelijke duur: augustus - september

Doorgang ernstig gehinderd, vooral op het kruispunt N29/Industrieweg.

Roeselare, N36

Vanaf maandag 6 augustus 2018 zullen er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, onderhoudswerken worden uitgevoerd op de N36 Diksmuidsesteenweg te Roeselare, dit in de zone tussen de R32 ringlaan en de rotonde te Sleihage. De werken zullen 10 werkdagen duren.

Het verkeer op de N36 zal volledig onderbroken worden.

Omleidingen UV volgens de netwerken klasse 90 (cat. 2) en 120 (cat. 3).

Bekkevoort, N2

Door wegenwerken op de N2 (Staatbaan) te Bekkevoort is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen ernstig bemoeilijkt tot onmogelijk.

Voor vergunningen op reisweg van UV t.e.m. categorie 3, alsook voor het netwerk klasse 120, wordt een omleiding voorzien: zie nota.

Vermoedelijk einde van de hinder: begin juli 2018

PDF Meer info
Hamme, N41

Op maandag 11 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltwerken aan twee kruispunten met de N41.  Het verkeer op de N41 rijdt beurtelings over één rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Als het weer het toelaat worden aansluitend ook nog onderhoudswerken uitgevoerd op de N41. Alle werken zullen klaar zijn op maandag 25 juni voor de ochtendspits. Het doorgaand verkeer tussen Dendermonde en Sint-Niklaas vermijdt best zo veel mogelijk de N41. De omleiding is niet geschikt voor UV!

Meer informatie en plannen over deze werken op www.wegenenverkeer.be/Hamme.

Boom, N177

Door de renovatie van de baanbrug over de Rupel, gelegen in de N177 in Boom, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk van 28 mei tot 2 november 2018. De brug is gedurende langere periodes afgesloten voor alle verkeer.

PDF Meer info
Waregem, N382

Op maandag 28 mei 2018 starten de voorbereidende werken op de N382 Expresweg, zoals het aanbrengen van de signalisatie en het maken van de doorsteken in de middenberm. Het verkeer ondervindt in die fase slechts beperkte hinder. Vanaf 4 juni 2018 beschikt het doorgaand verkeer op de Expresweg over één rijstrook in elke richting, zodat er aan de andere rijvakken kan worden gewerkt. In de eerste fase werkt de aannemer richting E17, in de tweede fase richting Gentseweg. Het einde van de werken is gepland voor eind augustus 2018.

Veurne, N35

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer zal de aannemer op de N35 (Brugsesteenweg) in Veurne, tussen de Albert I-laan en de Knollestraat, twee lagen asfalt wegfrezen om een asverschuiving van de rijweg te kunnen realiseren. Daarna wordt het wegdek opnieuw geasfalteerd. De werken starten op 14 mei 2018 en zullen 20 werkdagen duren. Bij gunstige weersomstandigheden zal de vermoedelijke einddatum 15 juni 2018 zijn.

Zelzate/Maldegem, E34/N49

Het verkeer op de E34/N49 rijdt er op verschillende plaatsen tijdelijk over één rijstrook in de beide richtingen.

  • Aanleg brug Stroomstraat: van 18 april tot zomer
  • Herstellingswerken kruispunt Oosteeklo: van 23 tot en met 27 april 
  • Structureel onderhoud tussen Maldegem en Eeklo: februari tot zomer

U leest alles over deze werven op www.wegenenverkeer.be/assenede

Turnhout, Steenweg op Tielen - UPDATE

Door wegenwerken op de Steenweg op Tielen in Turnhout, tussen R13 en kruispunt met Parkring, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk.

UPDATE: de werken zijn uitgesteld en starten ten vroegste in het voorjaar van 2019/

 

Herselt, N19 - UPDATE

Door rioleringswerken op de N19 tussen kruispunt N15 Provinciebaan en kruispunt Berglaan (kruispunt inbegrepen) in Herselt, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf maart en onmogelijk vanaf april tot het einde van de werken (najaar 2018).

UPDATE: de wegenwerken zijn afgelopen en doorgang is weer mogelijk in beide richtingen.

Maldegem-Eeklo, N49/E34

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 26 februari met structureel onderhoud op de E34/N49 tussen Eeklo en Maldegem. De Expressweg (E34/N49) krijgt een nieuw wegdek in asfalt in de beide richtingen. Tijdens de werken rijdt het verkeer over één rijstrook in plaats van twee in de beide richtingen.  Ook gaan de op- en afritten dicht en moet het verkeer omrijden. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. De werken starten op 26 februari en duren tot de zomer 2018.

Balen-Mol, N136

Door wegenwerken op de N136 tussen rotonde Soef in Balen en kruispunt Kiezelweg in Mol, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen verboden gedurende de ganse duur van de werken, tot voorjaar 2019.

PDF Meer info
Vlaanderen, tunnelonderhoud 2018

Op regelmatige tijdstippen krijgen alle tunnels een onderhoudsbeurt. Elke tunnel wordt dan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Om de hinder te beperken, voert men deze werken 's nachts uit. De plaatselijke omleiding (buiten de tunnel om) mag niet gevolgd worden door het uitzonderlijk vervoer. De website van het Vlaams Verkeerscentrum geeft de planning van dit tunnelonderhoud in 2018.

http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/werkzaamheden/2018/overzicht-...

Aalst, N9

Het gedeelte van de Gentsesteenweg (N9) tussen de Welvaartstraat en de Sinte Annalaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd. In april start dan de heraanleg zelf en kan het verkeer enkel nog in de richting van het centrum van Aalst rijden.

Indexering van de retributies

De retribtuties worden, zoals wettelijk voorzien, aangepast op 1/1/2018.
In bijlage vind je de nieuwe bedragen.

PDF Meer info
Waregem, N382

Vanaf maandag 16 oktober start, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de aanleg van geluidsarm asfalt op de N382 Expresweg in Waregem tussen het kruispunt met de Jozef Duthoystraat en de Eikenlaan. In de eerste fase wordt er gewerkt richting Wielsbeke, in het voorjaar van 2018 is het rijvak richting de E17 aan de beurt. Er blijft steeds verkeer in beide richtingen mogelijk.

Temse, N41

Op maandag 16 oktober start de laatste fase van de werken aan de N41 in Temse tussen Steenweg Hulst-Lessen (Kettermuit) en de tunnel aan de Dorpstraat (Duivenhoek). Aangezien de aannemer op de N41 zelf werkt, gaat de weg gedurende drie weken dicht. Doorgaand verkeer rijdt om via Waasmunster, Hamme en Dendermonde. Waterwegen en Zeekanaal nv (WenZ) maakt van de gelegenheid gebruik om ook werken uit te voeren. 

Let op :  de omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Deerlijk, N36

Vanaf 14 september zal de aannemer, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, starten met de aanleg van de fietsersbrug over de N36 ter hoogte van het kruispunt met de Marquettestraat. De start van de eigenlijke werken betekent wel dat er hinder zal zijn voor het verkeer. Het einde van de werken is voorzien tegen de start van het bouwverlof 2018.

Hooglede, N32

De structurele onderhoudswerken op de N32 Bruggesteenweg situeren zich tussen het kruispunt met de N313 Bruggestraat en de ovonde ter hoogte van de R32. De bestaande betonverharding van de rijweg wordt vervangen en de spoorvorming wordt weggewerkt. Tijdens de werken blijft het verkeer richting Roeselare in beide fases doorgang behouden!

De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer!

Aalter, N37

Fasewissel op complex Aalter: vanaf zaterdagmorgen 10 juni rijdt het verkeer via N409. De aannemer is klaar met de brug over de Steenweg op Deinze (N409). Vanaf 10 juni werkt hij aan de brug in de E40 over de Tieltsesteenweg (N37). Dit betekent dat het verkeer van zuid naar noord en omgekeerd via de Steenweg op Deinze (N409) moet rijden. De Tieltsesteenweg (N37) is onderbroken aan de brug: de omleiding verloopt via de nieuwe verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze (N409).

Brugge, N31

Vanaf maandag 12 juni worden een aantal werken uitgevoerd op de N31 in het kader van de aanleg van de A11. De nieuwe rijweg richting Brugge vanaf de Stationsweg tot net voorbij de N371 Blankenbergsesteenweg wordt afgewerkt. De tijdelijke afrit naar de N371 is hierdoor enkele dagen afgesloten. 

De omleiding is slechts geschikt voor transporten met een hoogte tot 450cm.

Poperinge N38/N333

Gelieve met de nota in bijlage rekening te houden!

PDF Meer info
Oordegem (Lede), N9

Op dinsdag 2 mei start een nieuwe fase in de werken op de N9 in Oordegem. Vanaf dan kan het verkeer niet langer in twee richtingen langs de werfzone rijden. Verkeer richting Aalst blijft mogelijk langs de werfzone. Verkeer richting Gent moet tot het einde van de werken (zomer 2018) omrijden. Samen met deze fase van de werken krijgt de N9 tussen de Beekstraat en de grens met Westrem ook een opknapbeurt.

N9 onderbroken te Oordegem richting Gent vanaf 2 mei tot eind zomer 2018. Aangeduide omleiding niet geschikt voor UV

Temse, N41

Op dinsdag 2 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met een nieuwe fase in de heraanleg van de N41 in Temse. De omleidingen vervallen. Het verkeer richting Hamme rijdt vanaf dan op de nieuwe ventweg. Ook de fietsers maken gebruik van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad. Voor de veiligheid blijft een snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werfzone. Plaatselijk geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2017.

Meer info over deze werken: www.wegenenverkeer.be/Temse

Facturatie van uw vergunningen:

Vanaf vandaag (26 april 2017) zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest instaan  voor de facturatie van de afgeleverde vergunningen uitzonderlijk vervoer en dit voor de 3 gewesten.

Begin mei zal u een factuur ontvangen voor de prestaties van 24 februari tot en met 31 maart.

Vervolgens zullen alle behandelde aanvragen gefactureerd worden in de daarop volgende maand.

Bijvoorbeeld: de aanvragen die behandeld worden van 01 tot en met 31 mei zullen gefactureerd worden in de loop van de maand juni.

Let wel op dat u het juiste bankrekeningnummer gebruikt  !

Het rekeningnummer dat gebruikt wordt door de gewesten is verschillend van de facturen afkomstig uit de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze wijziging vloeit voort uit de regionalisering van de Dienst Uitzonderlijk Vervoer als gevolg van de zesde staatshervorming.

Voor alle vragen omtrent u factuur, kunt u contact nemen met teuv@gob.brussels.

Torhout/Lichtervelde, N32

Op woensdag 1 maart start de heraanleg van de Roeselaarseweg tussen de spoorwegbrug (grondgebied Lichtervelde) en de Roeselaarseweg 36 (grondgebied Torhout) in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. De weg is er in slechte staat en is dringend aan herstelling toe. De werken zullen 57 werkdagen in beslag nemen.
Tijdens de werken is er steeds verkeer richting Torhout mogelijk.

Antwerpen, N101 & N180

Door de aanleg van twee hoogspanningskabels, de ene onder het wegdek van de N101 Scheldelaan in Antwerpen, tussen het onderstation Noordland (t.h.v. BASF) en de R2, en de andere onder het wegdek van de N180 Kruisweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf half maart 2017 tot april 2018.

PDF Meer info
Grobbendonk/Herentals, N13

Door wegenwerken op de N13 in Grobbendonk en Herentals (tussen op- en afrittencomplex E313 en zijstraat Lierseweg) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin januari 2017 tot november 2018.

PDF Meer info
Geel/Olen, N13

Door wegenwerken op de N13 tussen Geel en Olen is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin januari 2017 tot eind 2018.

PDF Meer info
Antwerpen/Kallo, R2

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er tijdelijk een uitbreiding van de rijtijdvensters voorzien in een afgebakende zone.

PDF Meer info, PDF Meer info
Brugge, N31

Naast de fasewissel op de N49 komt er ook een fasewissel op de nieuw aangelegde N31 aan. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal in de loop van de week van 19 september het verkeer al op de reeds vernieuwde helft  van de N31 (rijrichting Zeebrugge) rijden waarna de aannemer kan starten met de andere helft (rijrichting E40/E403). 
 
De N31 zelf wordt in het kader van de werken aan de A11 ook in een nieuw jasje gestoken vanaf de afrit aan de Blauwe Toren tot net voorbij de ‘oude’ Stationsweg.  Tot nu toe werd er gewerkt in de rijrichting Zeebrugge, de volgende fase is de rijrichting E40/E403. Vermoedelijk zal de fasewissel plaatsvinden in de week van 19 september (indien de weersomstandigheden het toelaten) waarbij het verkeer al over de ene vernieuwde helft van de N31 wordt geleid.
Het verkeer richting E40 zal beschikken over 1 versmalde rijstrook. Het verkeer richting Zeebrugge moet over 2 versmalde rijstroken.  Op het nieuwe stuk aangelegde weg geldt een hoogtebeperking van 5,6 meter.

Dit betekent dat al 1 tak van de 4 takken van de verkeerswisselaar N31-A11 in gebruik wordt genomen, namelijk de tak voor het verkeer dat van de E40/E403 komt en richting Zeebrugge rijdt. 
 
Samen met de fasewissel op de N31 zal ook de nieuwe oprit richting E40 komende van de N371 Blankenbergse Steenweg in gebruik worden genomen. Het verkeer moet dan niet langer via het lager gelegen kruispunt van de Vagevuurwijk rijden om de beide tijdelijke opritten te bereiken. De tijdelijke afrit komende van Zeebrugge richting Vagevuurwijk blijft wel nog in gebruik tot de nieuwe afrit opengaat (vermoedelijk tegen eind 2016).

Poperinge-Abeele, N38

De N38 tussen de Franse grens en de R33 is momenteel onderbroken.
Het uitzonderlijk vervoer kan gebruik maken van de N333 tussen de Franse grens en de R33.

Geldig voor netwerken 90 ton - 120 ton – kranen en afgeleverde reiswegen.

Aalter, N37

Doordat de N37 momenteel onderbroken is door de wegenwerken aan het complex Aalter dient tijdelijk de volgende route gevolgd te worden  (reiswegennetwerk autosnelwegen):

Vanaf Deinze
N35 Tielt
N37 Ardooie
R32 Roeselare   oprit 8
E403 Brugge oprit E40
E40 Jabbeke

Geldig heen en terug voor transporten voorzien van een vergunning "Netwerk autosnelwegen".

Aalter, E40/N37/N44/N409

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

1ste fasering vanaf 15 maart   -  N37 afgesloten. Deze werken hebben ook invloed op de autosnelwegen.

Oostakker, R4

Verkeer richting Gent één rijstrook minder
Op maandag 25 januari start een nieuw fase van de  werken op de Kennedylaan (R4) in Oostakker (Gent). Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met het bouwen van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat. Met een nieuwe brug over de R4, twee rotondes en nieuwe fietsinfrastructuur werkt het agentschap aan een veilige en vlotte R4. De werken duren in totaal twee jaar.

Alle info en plannetjes op www.wegenenverkeer.be/langerbruggestraat

Aalst, R41-N9

Aanleg van een tunnel en sanering viaduct Aalst.

PDF Meer info
Opwijk, N47

Door de aanleg van een fietstunnel onder de N47 op de Leirekensroute in Opwijk is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk. Momenteel voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. De start van de eigenlijke werken is voor onbepaalde duur uitgesteld. De werken gebeuren in verschillende fasen over een periode van anderhalf tot twee jaar.

PDF Meer info