Belangrijke wegenwerken

Torhout-Lichtervelde N32

Heraanleg N32 Roeselaarseweg Torhout-Lichtervelde vanaf 1 maart

Op woensdag 1 maart start de heraanleg van de Roeselaarseweg tussen de spoorwegbrug (grondgebied Lichtervelde) en de Roeselaarseweg 36 (grondgebied Torhout) in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. De weg is er in slechte staat en is dringend aan herstelling toe. De werken zullen 57 werkdagen in beslag nemen.

Tijdens de werken is er steeds verkeer richting Torhout mogelijk.

Antwerpen (Deurne), N120 - UPDATE

Door wegenwerken op de N120 Bisschoppenhoflaan in Deurne (Antwerpen) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin maart tot midden mei 2017.

PDF Meer info
Vlaanderen, tunnelonderhoud 2017

Op regelmatige tijdstippen krijgen alle tunnels een onderhoudsbeurt. Elke tunnel wordt dan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Om de hinder te beperken, voert men deze werken 's nachts uit. De plaatselijke omleiding (buiten de tunnel om) mag niet gevolgd worden door het uitzonderlijk vervoer. De website van het Vlaams Verkeerscentrum geeft de planning van dit tunnelonderhoud in 2017.

PDF Meer info
Alveringem, N8

Vanaf woensdag 22 februari starten dringende herstellingswerken op de N8 Hoogstadestraat in Alveringem. De N8 wordt plaatselijk volledig afgesloten. Het einde van de werken is voorzien tegen 17 maart.

WebTeuv onbeschikbaar van 20/2 tot 24/2/2017 ipv 13/2-17/2

Omwille van een laatijdige en onduidelijk communicatie wordt de migratie van WebTeuv een week verschoven.

Dus in de week van 13/2 verloopt alles nog normaal.

Op maandag 20/2 om 20:00 gaat toepassing WebTeuv offline.

 

PDF Meer info
Oostende, N33 Torhoutsesteenweg

Herinrichting kruispunt N33-R31

Het kruispunt van de R31 Elisabethlaan met de N33 Torhoutsesteenweg wordt veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers. Het fietspad komt vrij te liggen van de rijweg en de fietsers kunnen zich opstellen in het zicht van de bestuurders om zo dodehoekongevallen te vermijden. Bijkomende beveiliging: op de N33 krijgen de fietsers een aparte groenfase zodat ze niet in conflict kunnen komen met rechts afslaande voertuigen. Om geen hypotheek te leggen op de doorstroming op de N33 Torhoutsesteenweg is een zéér specifieke lichtenregeling uitgewerkt. Zo krijgt het verkeer op de R31 Elisabethlaan per richting een aparte groenfase en werden in de verdere regeling zoveel mogelijk conflicten uitgeschakeld tussen gemotoriseerd verkeer en de zwakke weggebruiker. Op deze manier kunnen we met een relatief kleine ingreep, een zogenaamde ‘quick win’, toch een verschil maken.

De werken worden uitgevoerd in 2 fases:
Fase 1: we sluiten de N33 af ter hoogte van het kruispunt en werken aan de middenberm. Het verkeer op de R31 Elisabethlaan kan in beide rijrichtingen over 1 rijstrook rechtdoor rijden.
Fase 2: de N33 zal nog steeds afgesloten blijven maar we werken nu gelijktijdig op de vier hoeken. Het verkeer op de R31 kan nu via de middenberm in beide rijrichtingen over 1 rijstrook rechtdoor rijden.

In de periode van 13 februari tot 3 maart zullen de nutsmaatschappijen de nodige werken aan hun leidingen uitvoeren. Op maandag 6 maart zal de aannemer starten met de wegenwerken.

Er komt een algemene omleiding tijdens de werken (zie kaart in bijlage).

PDF Meer info
Vilvoorde, N1

Door wegenwerken op de N1 in Vilvoorde, ter hoogte van het kruispunt met de Machelenstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf eind januari 2017.

PDF Meer info
Halle, N6

Door wegenwerken op de N6 in Halle (tussen Bevrijdingsplein en Prinsenbos) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 16 januari tot juni 2017.

PDF Meer info
Antwerpen, N101 & N180

Door de aanleg van twee hoogspanningskabels, de ene onder het wegdek van de N101 Scheldelaan in Antwerpen, tussen het onderstation Noordland (t.h.v. BASF) en de R2, en de andere onder het wegdek van de N180 Kruisweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf februari 2017 tot april 2018.

PDF Meer info
Grobbendonk/Herentals, N13

Door wegenwerken op de N13 in Grobbendonk en Herentals (tussen op- en afrittencomplex E313 en zijstraat Lierseweg) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin januari 2017 tot voorjaar 2018.

PDF Meer info
Geel/Olen, N13

Door wegenwerken op de N13 tussen Geel en Olen is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin januari 2017 tot eind 2018.

PDF Meer info
Roosdaal, N8

Door wegenwerken op de N8 in Roosdaal t.h.v. kmp 17,05 is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk vanaf 13 december 2016 tot vermoedelijk februari 2017.

PDF Meer info
Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan

Door rioleringswerken van Aquafin op de Blancefloerlaan in Antwerpen (Linkeroever) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 16 januari tot eind april 2017.

PDF Meer info
Leuven, N292

Door wegenwerken op de N292 Martelarenlaan in Leuven is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk vanaf 9 januari tot april 2017.

PDF Meer info
Antwerpen/Kallo, R2

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er tijdelijk een uitbreiding van de rijtijdvensters voorzien in een afgebakende zone.

PDF Meer info, PDF Meer info
Balen, N18

Door wegenwerken op de N18 in Balen, tussen Schoor-Dorp en de grens met Leopoldsburg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk tot eind 2017. Doorgaand verkeer is niet mogelijk langs de N18.

PDF Meer info
Brugge, N31

Naast de fasewissel op de N49 komt er ook een fasewissel op de nieuw aangelegde N31 aan. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal in de loop van de week van 19 september het verkeer al op de reeds vernieuwde helft  van de N31 (rijrichting Zeebrugge) rijden waarna de aannemer kan starten met de andere helft (rijrichting E40/E403). 
 
De N31 zelf wordt in het kader van de werken aan de A11 ook in een nieuw jasje gestoken vanaf de afrit aan de Blauwe Toren tot net voorbij de ‘oude’ Stationsweg.  Tot nu toe werd er gewerkt in de rijrichting Zeebrugge, de volgende fase is de rijrichting E40/E403. Vermoedelijk zal de fasewissel plaatsvinden in de week van 19 september (indien de weersomstandigheden het toelaten) waarbij het verkeer al over de ene vernieuwde helft van de N31 wordt geleid.
Het verkeer richting E40 zal beschikken over 1 versmalde rijstrook. Het verkeer richting Zeebrugge moet over 2 versmalde rijstroken.  Op het nieuwe stuk aangelegde weg geldt een hoogtebeperking van 5,6 meter.

Dit betekent dat al 1 tak van de 4 takken van de verkeerswisselaar N31-A11 in gebruik wordt genomen, namelijk de tak voor het verkeer dat van de E40/E403 komt en richting Zeebrugge rijdt. 
 
Samen met de fasewissel op de N31 zal ook de nieuwe oprit richting E40 komende van de N371 Blankenbergse Steenweg in gebruik worden genomen. Het verkeer moet dan niet langer via het lager gelegen kruispunt van de Vagevuurwijk rijden om de beide tijdelijke opritten te bereiken. De tijdelijke afrit komende van Zeebrugge richting Vagevuurwijk blijft wel nog in gebruik tot de nieuwe afrit opengaat (vermoedelijk tegen eind 2016).

Antwerpen, N180/N129

Door de herinrichting van het kruispunt N180 Noorderlaan / N129 Groenendaallaan in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 1 oktober 2016. De hoofdwerken geven de meeste hinder, van 31 oktober tot 13 november 2016. Nadien blijft er beperkte hinder tot februari 2017.

PDF Meer info
Damme, N49

Start laatste fase heraanleg N49 in het kader van de A11

In de week van 12 september zullen nieuwe delen van de N49 tussen de Damse Vaart en Westkapelle-dorp deels in dienst genomen worden. Hierdoor zal de verkeerssituatie grondig veranderen.

PDF Meer info
Zeebrugge, Alfred Ronsestraat

In het kader van de aanleg van de A11 wordt de Alfred Ronsestraat aangepakt ter hoogte van de oude spoorwegovergang. Het wegdek wordt er volledig opgebroken, er komen nieuwe funderingen en er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Deze heraanleg gebeurt in twee licht overlappende fasen: in een eerste fase wordt de rijstrook richting brilrotonde aangepakt. Deze werken starten op vrijdag 12 augustus en lopen tot ongeveer 23 september. Op vrijdag 12 augustus wordt de signalisatie geplaatst. Vanaf 24 september wordt ook aan de rijstrook richting Zeebrugge gewerkt. Het einde van deze werken is voorzien voor begin november.
 
Tijdens de werken zal het verkeer moeten omrijden. In de richting van Zeebrugge gebeurt dat langs de vrije stroken op de weg . Voor wie richting brilrotonde en Brugge rijdt, is een omleiding uitgestippeld langs de Barlenhuisstraat en de Aziëstraat .

Kortemark, N35

Aanpak gevaarlijk kruispunt op N35 Rijksweg in Kortemark.

Vanaf dinsdag 16 augustus starten de werken. Tijdens de werken zal het verkeer op de N35 beurtelings kunnen passeren met behulp van werflichten.

Het einde van de werken is voorzien tegen eind oktober 2016, op voorwaarde dat de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien.

Lier, R16

Door werken op het kruispunt van de R16 met de N14 in Lier is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 6 oktober 2014. De tunnel onder het kruispunt werd intussen opengesteld voor het verkeer. Let op: hoogte- en breedtebeperking in de tunnel!

PDF Meer info
Antwerpen (Berchem), R10

Door de bouw van de brugpijler van de fietsbrug in de middenberm van de R10 Singel in Antwerpen-Berchem (tussen de spoorbrug en het kruispunt met de Posthoflei) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 1 augustus 2016 tot najaar 2016.

PDF Meer info
Antwerpen, N180

Door de aanleg van een trambusbaan en de heraanleg van de N180 Noorderlaan, tussen het kruispunt met N129 Groenendaallaan en het kruispunt met de Ekersesteenweg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin maart 2016.

PDF Meer info
Kerkom, N80

Verboden voor transporten die breder zijn dan 3m.

Verboden voor transporten die niet massaconform zijn.

Tijdsduur : onbepaald

Roosdaal, N8

Door nutswerken (in voorbereiding van de wegenwerken door AWV) langs de N8 in Roosdaal, tussen het kruispunt Ramerstraat/Daalbeekstraat en de grens met Ninove thv Poelkveldstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 10 mei 2016. Doorgang langs de werf blijft mogelijk op één rijstrook.

PDF Meer info
Poperinge-Abeele, N38

De N38 tussen de Franse grens en de R33 is momenteel onderbroken.
Het uitzonderlijk vervoer kan gebruik maken van de N333 tussen de Franse grens en de R33.

Geldig voor netwerken 90 ton - 120 ton – kranen en afgeleverde reiswegen.

Aalter, N37

Doordat de N37 momenteel onderbroken is door de wegenwerken aan het complex Aalter dient tijdelijk de volgende route gevolgd te worden  (reiswegennetwerk autosnelwegen):

Vanaf Deinze
N35 Tielt
N37 Ardooie
R32 Roeselare   oprit 8
E403 Brugge oprit E40
E40 Jabbeke

Geldig heen en terug voor transporten voorzien van een vergunning "Netwerk autosnelwegen".

Aalter, E40/N37/N44/N409

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

1ste fasering vanaf 15 maart   -  N37 afgesloten. Deze werken hebben ook invloed op de autosnelwegen.

Westkapelle/Balgerhoeke, N49

Gezien de werken te Balgerhoekebrug het gebruik van de N49 door het uitzonderlijk vervoer beperken, wordt reisweg 3 van het Netwerk klasse 90 als volgt aangepast:

N49  Maldegem
N49 Westkapelle    ---> N376 Sint Anna ter Muiden

En dit voor de duur van de werken.

Schilde, N12

Door wegenwerken op de N12 in Schilde (tussen het kruispunt met de Wisselstraat en de grens met Zoersel), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 14 maart 2016 tot midden 2017. Doorgaand verkeer blijft mogelijk in beide richtingen, op één weghelft, dus met breed transport is er extra hinder voor het tegemoetkomend verkeer.

PDF Meer info
Grobbendonk, E313

Door de vernieuwing van de brug van de E313 over de spoorlijn Lier-Herentals in Grobbendonk is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 21 maart 2016 tot in het voorjaar van 2017.
Doorgaand verkeer verloopt in beide richting over twee versmalde rijstroken. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte ter hoogte van de werf.

PDF Meer info
Adegem - Balgerhoeke, N49

Vanaf 22/2/2016 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer op de brug te Balgerhoeke erg beperkt.

  • In de rijrichting Zeebrugge is het transport toegelaten tot een maximale breedte van 4,50 m.
  • In de rijrichting Antwerpen is het transport beperkt tot 90T met maximale breedte van 4,50 m.

 

Oostakker, R4

Verkeer richting Gent één rijstrook minder
Op maandag 25 januari start een nieuw fase van de  werken op de Kennedylaan (R4) in Oostakker (Gent). Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met het bouwen van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat. Met een nieuwe brug over de R4, twee rotondes en nieuwe fietsinfrastructuur werkt het agentschap aan een veilige en vlotte R4. De werken duren in totaal twee jaar.

Alle info en plannetjes op www.wegenenverkeer.be/langerbruggestraat

Antwerpen, R10

Door de voorbereidende werken aan de Oosterweelverbinding (aanleg afwateringskokers voor de nieuwe ring) onder en naast de R10 Noordersingel in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen sterk beperkt in breedte (tot 1 rijstrook per richting) vanaf half april 2016 tot vermoedelijk mei 2017.

PDF Meer info
Zeebrugge/Dudzele, N348

Vanaf oktober bijkomende hinder door het aanleggen van de A11.

Stationsweg (N348) en Havenrandweg-Zuid (N348) afgesloten

Transporten Uitzonderlijk Vervoer tot maximaal 4,80 meter hoogte kunnen gebruik maken van de omleiding. 

 

Kallo haven, Kieldrechtsluis

Door werken aan de Kieldrechtsluis (voorheen Deurganckdoksluis) in de Waaslandhaven in Kallo is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk of onmogelijk. Bijkomend zijn in fase 2 op het kruispunt Schoorhavenweg/Hoogschoorweg alleen nog rechtdoor- en rechtsafbewegingen mogelijk. Links afslaan is dan onmogelijk.
Update: Fase 2 duurt nog tot 21 maart 2016.

PDF Meer info
Aalst, R41-N9

Aanleg van een tunnel en sanering viaduct Aalst.

PDF Meer info
Zaventem/Kraainem, R22

Door wegenwerken op de R22 in Zaventem en Kraainem is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf augustus 2015. De plaatselijke omleiding via E40 of Brusselse Ring is niet geschikt voor uitzonderlijke voertuigen.

PDF Meer info
Opwijk, N47

Door de aanleg van een fietstunnel onder de N47 op de Leirekensroute in Opwijk is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk. Momenteel voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. De start van de eigenlijke werken is voor onbepaalde duur uitgesteld. De werken gebeuren in verschillende fasen over een periode van anderhalf tot twee jaar.

PDF Meer info
Gent, Meulestedebrug

Met onmiddellijke ingang is het uitzonderlijk vervoer op de Meulestedebrug te Gent verboden.

Antwerpen, Scheldekaaien

De Scheldekaaien worden gedeeltelijk vrijgegeven voor het uitzonderlijk vervoer.

PDF Meer info
Halle, N28, Bospoortbrug verboden

Tot de afbraak van de Bospoortbrug in de N28 over het kanaal Brussel-Charleroi te Halle is alle verkeer over deze brug verboden.

PDF Meer info