Belangrijke wegenwerken

Grobbendonk, E313

Van zaterdag 21 januari 2017 om 02u00 tot zondag 22 januari 2017 om 02u00 zal de E313 volledig afgesloten worden in beide richtingen tussen de complexen Herentals-West (20) en Herentals-Oost (22). Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning. Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-brug-e313-over-spoorlijn-lie...

Vilvoorde, N1

Door wegenwerken op de N1 in Vilvoorde, ter hoogte van het kruispunt met de Machelenstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf eind januari 2017.

PDF Meer info
Halle, N6

Door wegenwerken op de N6 in Halle (tussen Bevrijdingsplein en Prinsenbos) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 16 januari tot juni 2017.

PDF Meer info
Antwerpen (Zandvliet), N101

Door werken aan de grendelmechanismen van de Zandvlietbrug en de Berendrechtbrug (gelegen aan de dokkant van resp. Zandvlietsluis en Berendrechtsluis) zijn lange wachttijden mogelijk aan deze sluizen, vanaf 28 november 2016 tot begin februari 2017.

PDF Meer info
Antwerpen, N101 & N180

Door de aanleg van twee hoogspanningskabels, de ene onder het wegdek van de N101 Scheldelaan in Antwerpen, tussen het onderstation Noordland (t.h.v. BASF) en de R2, en de andere onder het wegdek van de N180 Kruisweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf februari 2017 tot april 2018.

PDF Meer info
Antwerpen (Deurne), N120

Door wegenwerken op de N120 Bisschoppenhoflaan in Deurne (Antwerpen) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf februari tot begin juli 2017.

PDF Meer info
Grobbendonk/Herentals, N13

Door wegenwerken op de N13 in Grobbendonk en Herentals (tussen op- en afrittencomplex E313 en zijstraat Lierseweg) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin januari 2017 tot voorjaar 2018.

PDF Meer info
Geel/Olen, N13

Door wegenwerken op de N13 tussen Geel en Olen is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin januari 2017 tot eind 2018.

PDF Meer info
Roosdaal, N8

Door wegenwerken op de N8 in Roosdaal t.h.v. kmp 17,05 is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk vanaf 13 december 2016 tot vermoedelijk februari 2017.

PDF Meer info
A11, Zeebrugge

Interhavenweg opnieuw twee nachten afgesloten voor werken aan A11-viaduct

In de nacht van 9 december en ook de nacht van 19 december zal de Interhavenweg opnieuw worden afgesloten om verder te kunnen werken aan het A11-viaduct.
 
Op 9 december zal de Interhavenweg al vanaf vrijdagavond 20u worden afgesloten en dit tot zaterdagochtend 6u.
Op 19 december zal de Interhavenweg afgesloten zijn vanaf maandagavond 22u en dit tot dinsdagochtend 6u.
 
Het verkeer moet omrijden via de Westkapelse Steenweg (N376).

PDF Meer info
Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan

Door rioleringswerken van Aquafin op de Blancefloerlaan in Antwerpen (Linkeroever) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 16 januari tot eind april 2017.

PDF Meer info
Leuven, N292

Door wegenwerken op de N292 Martelarenlaan in Leuven is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen niet mogelijk vanaf 9 januari tot april 2017.

PDF Meer info
Overijse, N4

Door wegenwerken op de N4 in Overijse, tussen de Waalse grens en het kruispunt met de Nijvelsebaan (kruispunt niet inbegrepen), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 7 tot en met 18 november 2016. De lokale omleiding (via E411) is verboden voor uitzonderlijke voertuigen. Gelieve hiermee rekening te houden in uw planning.
Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/n4-overijse-onderhoud-wegdek

Antwerpen/Kallo, R2

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er tijdelijk een uitbreiding van de rijtijdvensters voorzien in een afgebakende zone.

PDF Meer info, PDF Meer info
Antwerpen, N101

Door de heraanleg van de N101 Scheldelaan in Antwerpen, tussen Gunvor Petroleum en Monsanto, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 3 oktober tot eind 2016.

PDF Meer info
Balen, N18

Door wegenwerken op de N18 in Balen, tussen Schoor-Dorp en de grens met Leopoldsburg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk tot eind 2017. Doorgaand verkeer is niet mogelijk langs de N18.

PDF Meer info
Brugge, N31

Naast de fasewissel op de N49 komt er ook een fasewissel op de nieuw aangelegde N31 aan. Indien de weersomstandigheden het toelaten zal in de loop van de week van 19 september het verkeer al op de reeds vernieuwde helft  van de N31 (rijrichting Zeebrugge) rijden waarna de aannemer kan starten met de andere helft (rijrichting E40/E403). 
 
De N31 zelf wordt in het kader van de werken aan de A11 ook in een nieuw jasje gestoken vanaf de afrit aan de Blauwe Toren tot net voorbij de ‘oude’ Stationsweg.  Tot nu toe werd er gewerkt in de rijrichting Zeebrugge, de volgende fase is de rijrichting E40/E403. Vermoedelijk zal de fasewissel plaatsvinden in de week van 19 september (indien de weersomstandigheden het toelaten) waarbij het verkeer al over de ene vernieuwde helft van de N31 wordt geleid.
Het verkeer richting E40 zal beschikken over 1 versmalde rijstrook. Het verkeer richting Zeebrugge moet over 2 versmalde rijstroken.  Op het nieuwe stuk aangelegde weg geldt een hoogtebeperking van 5,6 meter.

Dit betekent dat al 1 tak van de 4 takken van de verkeerswisselaar N31-A11 in gebruik wordt genomen, namelijk de tak voor het verkeer dat van de E40/E403 komt en richting Zeebrugge rijdt. 
 
Samen met de fasewissel op de N31 zal ook de nieuwe oprit richting E40 komende van de N371 Blankenbergse Steenweg in gebruik worden genomen. Het verkeer moet dan niet langer via het lager gelegen kruispunt van de Vagevuurwijk rijden om de beide tijdelijke opritten te bereiken. De tijdelijke afrit komende van Zeebrugge richting Vagevuurwijk blijft wel nog in gebruik tot de nieuwe afrit opengaat (vermoedelijk tegen eind 2016).

Lede, N9

N9 onderbroken van 19/09/2016 tot 25/11/2016.

Antwerpen, N180/N129

Door de herinrichting van het kruispunt N180 Noorderlaan / N129 Groenendaallaan in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 1 oktober 2016. De hoofdwerken geven de meeste hinder, van 31 oktober tot 13 november 2016. Nadien blijft er beperkte hinder tot februari 2017.

PDF Meer info
Damme, N49

Start laatste fase heraanleg N49 in het kader van de A11

In de week van 12 september zullen nieuwe delen van de N49 tussen de Damse Vaart en Westkapelle-dorp deels in dienst genomen worden. Hierdoor zal de verkeerssituatie grondig veranderen.

PDF Meer info
Antwerpen, R10

Door nutswerken in de R10 Slachthuislaan in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen sterk beperkt in breedte vanaf 16 augustus tot vermoedelijk begin november 2016.

PDF Meer info
Zeebrugge, Alfred Ronsestraat

In het kader van de aanleg van de A11 wordt de Alfred Ronsestraat aangepakt ter hoogte van de oude spoorwegovergang. Het wegdek wordt er volledig opgebroken, er komen nieuwe funderingen en er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Deze heraanleg gebeurt in twee licht overlappende fasen: in een eerste fase wordt de rijstrook richting brilrotonde aangepakt. Deze werken starten op vrijdag 12 augustus en lopen tot ongeveer 23 september. Op vrijdag 12 augustus wordt de signalisatie geplaatst. Vanaf 24 september wordt ook aan de rijstrook richting Zeebrugge gewerkt. Het einde van deze werken is voorzien voor begin november.
 
Tijdens de werken zal het verkeer moeten omrijden. In de richting van Zeebrugge gebeurt dat langs de vrije stroken op de weg . Voor wie richting brilrotonde en Brugge rijdt, is een omleiding uitgestippeld langs de Barlenhuisstraat en de Aziëstraat .

Zedelgem, N32

Vanaf woensdag 24 augustus 2016 starten onderhoudswerken. De werken worden uitgevoerd op de N32 Torhoutsesteenweg vanaf huisnummer 39 tot aan huisnummer 47. Om de werken vlot te kunnen uitvoeren wordt de N32 Torhoutsesteenweg ter hoogte van de werken in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In de planning is voorzien om op donderdag 8 september de weg weer open te stellen maar of dit effectief lukt, zal afhangen van het weer. 

Kortemark, N35

Aanpak gevaarlijk kruispunt op N35 Rijksweg in Kortemark.

Vanaf dinsdag 16 augustus starten de werken. Tijdens de werken zal het verkeer op de N35 beurtelings kunnen passeren met behulp van werflichten.

Het einde van de werken is voorzien tegen eind oktober 2016, op voorwaarde dat de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien.

Menen-Moorsele, A19

Vanaf 25 juli starten dan de eigenlijke werken van fase 2 waarbij er ernstige verkeershinder zal zijn. 

Fase 2

Waar? Er wordt gewerkt in de rijrichting van Kortrijk tussen Menen en Moorsele.
Wat? De rijweg wordt tot en met de fundering volledig vernieuwd.
Timing? Van 25 juli tot vermoedelijk eind augustus (weersafhankelijk).
Hinder? Op maandag 25 juli plaatst de aannemer betonnen constructies om de doorsteek te creëren. Het verkeer richting Ieper moet tijdelijk over 1 rijstrook. Zodra constructies geplaatst zijn (in de loop van de dag) wordt het verkeer richting Kortrijk via de doorsteek op de andere rijrichting gebracht. Het verkeer richting Kortrijk moet vanaf dan over 1 rijstrook. Het verkeer richting Ieper moet over 2 versmalde rijstroken. In deze fase is de oprit 2. Menen richting Kortrijk dicht. Wie vanuit Menen richting Kortrijk wil, zal de A19 moeten oprijden richting Ieper om dan aan het volgend complex 2a. Wervik af te rijden en terug de A19 oprijden richting Kortrijk.
We verwachten ernstige hinder in de rijrichting Kortrijk, vooral tijdens de spits (meer dan 10 km file mogelijk!).  Richting Ieper verwachten we matige hinder tijdens spits (tot 2 km file).

Wichelen, N416

Vanaf 12/09 heraanleg Margote en Bohemen (N416) in Wichelen: anderhalve week is de N416 afgesloten, de omleiding is niet geschikt voor UV.

Lier, R16

Door werken op het kruispunt van de R16 met de N14 in Lier is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 6 oktober 2014. De tunnel onder het kruispunt werd intussen opengesteld voor het verkeer. Let op: hoogte- en breedtebeperking in de tunnel!

PDF Meer info
Heist-op-den-Berg, N15

Door de herinrichting van het kruispunt van de N15 Mechelsesteenweg met de Kasteelstraat en de Collegestraat in Heist-op-den-Berg (tussen rotonde N10 en spoorbrug), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 2 augustus tot herfstverlof 2016.

PDF Meer info
Antwerpen (Berchem), R10

Door de bouw van de brugpijler van de fietsbrug in de middenberm van de R10 Singel in Antwerpen-Berchem (tussen de spoorbrug en het kruispunt met de Posthoflei) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 1 augustus 2016 tot najaar 2016.

PDF Meer info
Antwerpen, N180

Door de aanleg van een trambusbaan en de heraanleg van de N180 Noorderlaan, tussen het kruispunt met N129 Groenendaallaan en het kruispunt met de Ekersesteenweg, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin maart 2016.

PDF Meer info
Kerkom, N80

Verboden voor transporten die breder zijn dan 3m.

Verboden voor transporten die niet massaconform zijn.

Tijdsduur : onbepaald

Roosdaal, N8

Door nutswerken (in voorbereiding van de wegenwerken door AWV) langs de N8 in Roosdaal, tussen het kruispunt Ramerstraat/Daalbeekstraat en de grens met Ninove thv Poelkveldstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 10 mei 2016. Doorgang langs de werf blijft mogelijk op één rijstrook.

PDF Meer info
Bilzen-Hoeselt, N730

Herinrichting 5 kruispunten: Geen doorgang mogelijk voor het uitzonderlijk vervoer.
Meer info over deze werf: http://wegenenverkeer.be/werken/bilzen-hoeselt-herinrichting-5-kruispunten

Poperinge-Abeele, N38

De N38 tussen de Franse grens en de R33 is momenteel onderbroken.
Het uitzonderlijk vervoer kan gebruik maken van de N333 tussen de Franse grens en de R33.

Geldig voor netwerken 90 ton - 120 ton – kranen en afgeleverde reiswegen.

Aalter, N37

Doordat de N37 momenteel onderbroken is door de wegenwerken aan het complex Aalter dient tijdelijk de volgende route gevolgd te worden  (reiswegennetwerk autosnelwegen):

Vanaf Deinze
N35 Tielt
N37 Ardooie
R32 Roeselare   oprit 8
E403 Brugge oprit E40
E40 Jabbeke

Geldig heen en terug voor transporten voorzien van een vergunning "Netwerk autosnelwegen".

Aalter, E40/N37/N44/N409

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

1ste fasering vanaf 15 maart   -  N37 afgesloten. Deze werken hebben ook invloed op de autosnelwegen.

Westkapelle/Balgerhoeke, N49

Gezien de werken te Balgerhoekebrug het gebruik van de N49 door het uitzonderlijk vervoer beperken, wordt reisweg 3 van het Netwerk klasse 90 als volgt aangepast:

N49  Maldegem
N49 Westkapelle    ---> N376 Sint Anna ter Muiden

En dit voor de duur van de werken.

Schilde, N12

Door wegenwerken op de N12 in Schilde (tussen het kruispunt met de Wisselstraat en de grens met Zoersel), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 14 maart 2016 tot midden 2017. Doorgaand verkeer blijft mogelijk in beide richtingen, op één weghelft, dus met breed transport is er extra hinder voor het tegemoetkomend verkeer.

PDF Meer info
Grobbendonk, E313 - UPDATE

Door de vernieuwing van de brug van de E313 over de spoorlijn Lier-Herentals in Grobbendonk is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf 21 maart 2016 tot in het voorjaar van 2017.
Doorgaand verkeer verloopt in beide richting over twee versmalde rijstroken. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte ter hoogte van de werf.

PDF Meer info
Adegem - Balgerhoeke, N49

Vanaf 22/2/2016 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer op de brug te Balgerhoeke erg beperkt.

  • In de rijrichting Zeebrugge is het transport toegelaten tot een maximale breedte van 4,50 m.
  • In de rijrichting Antwerpen is het transport beperkt tot massa conform met maximale breedte van 4,50 m.

 

Oostakker, R4

Verkeer richting Gent één rijstrook minder
Op maandag 25 januari start een nieuw fase van de  werken op de Kennedylaan (R4) in Oostakker (Gent). Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met het bouwen van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat. Met een nieuwe brug over de R4, twee rotondes en nieuwe fietsinfrastructuur werkt het agentschap aan een veilige en vlotte R4. De werken duren in totaal twee jaar.

Alle info en plannetjes op www.wegenenverkeer.be/langerbruggestraat

Antwerpen, R10

Door de voorbereidende werken aan de Oosterweelverbinding (aanleg afwateringskokers voor de nieuwe ring) onder en naast de R10 Noordersingel in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen sterk beperkt in breedte (tot 1 rijstrook per richting) vanaf half april 2016 tot vermoedelijk mei 2017.

PDF Meer info
Vlaanderen, tunnels

Op regelmatige tijdstippen krijgen alle tunnels een onderhoudsbeurt. Elke tunnel wordt dan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Om de hinder te beperken, voert men deze werken 's nachts uit. De plaatselijke omleiding (buiten de tunnel om) mag niet gevolgd worden door het uitzonderlijk vervoer. De website van het Vlaams Verkeerscentrum geeft de planning van dit tunnelonderhoud in 2016.

PDF Meer info
Geïndexeerde retributie vanaf 1 januari 2016

De retributies voor een vergunning uitzonderlijk vervoer worden aangepast volgens de index.

De nieuwe bedragen vindt u in de bijlage.

PDF Meer info
Zeebrugge/Dudzele, N348

Vanaf oktober bijkomende hinder door het aanleggen van de A11.

Stationsweg (N348) en Havenrandweg-Zuid (N348) afgesloten

Transporten Uitzonderlijk Vervoer tot maximaal 4,80 meter hoogte kunnen gebruik maken van de omleiding. 

 

Kallo haven, Kieldrechtsluis

Door werken aan de Kieldrechtsluis (voorheen Deurganckdoksluis) in de Waaslandhaven in Kallo is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk of onmogelijk. Bijkomend zijn in fase 2 op het kruispunt Schoorhavenweg/Hoogschoorweg alleen nog rechtdoor- en rechtsafbewegingen mogelijk. Linksafslaan is dan onmogelijk.
Update: Fase 2 duurt nog tot 21 maart 2016.

PDF Meer info
Aalst, R41-N9

Aanleg van een tunnel en sanering viaduct Aalst.

PDF Meer info
Zaventem/Kraainem, R22

Door wegenwerken op de R22 in Zaventem en Kraainem is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk vanaf augustus 2015. De plaatselijke omleiding via E40 of Brusselse Ring is niet geschikt voor uitzonderlijke voertuigen.

PDF Meer info
Opwijk, N47

Door de aanleg van een fietstunnel onder de N47 op de Leirekensroute in Opwijk is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk. Momenteel voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. De start van de eigenlijke werken is voor onbepaalde duur uitgesteld. De werken gebeuren in verschillende fasen over een periode van anderhalf tot twee jaar.

PDF Meer info
Zwevezele-Wingene, N50

De volgende en vierde fase van de werken op doortocht Hille (Zwevezele-Wingene) gaat in vanaf 9 maart. Vooraleer deze fase, tussen de Bruggestraat en de Akkerstraat, van start gaat, voert de aannemer nog werken uit op het kruispunt Hille-Bruggestraat. Om deze werken uit te voeren zal het kruispunt met de Bruggestraat vanaf 2 maart afgesloten worden.

PDF Meer info