Oostelijke tangent

 

De overzichtkaartjes kan u ook hier downloaden. Alle panelen van de infomarkt kunt u hier ook bekijken.  

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is al geruime tijd bezig met de plannen voor een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt van R42 met de N70 en de E17. Het project is ook gekend als de oostelijke tangent

Wat houdt het project in?

De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad langs. Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbaar station. 

In welke fase van de procedure zitten we nu? 

Op 4 december 2015 stelde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of  GRUP voorlopig vast. Concreet betekent dit dat de overheid een bepaalde zone heeft vastgelegd waar de nieuwe weg zal komen. Nadat het GRUP voorlopig is vastgesteld, volgt een  openbaar onderzoek. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek, vanaf 19 januari 2016 tot 18 maart 2016, kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Ook op het plan-MER (planmilieueffectenrapport) kunt u tijdens dit openbaar onderzoek reageren. 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen over dit project indienen. De Vlaamse Regering verwerkt de resultaten van het openbaar onderzoek en past het plan indien nodig aan. Meer info over deze procedure vindt u op www.ruimtelijkeordening.be

Openbaar onderzoek afgerond

Vanaf 19 januari 2016 tot en met 18 maart 2016 lag het plan en het plan-MER ter inzage. ​Adviezen, bezwaren of opmerkingen zijn gegeven bij het GRUP en het plan-MER. 

Infomarkt op 26/01

AWV organiseerde op 26 januari een infomarkt in de Vrije Technische School in Sint-Niklaas. Er kwamen meer dan 300 geïnteresseerden over de vloer. We werkten aan de hand van een 15-tal panelen met kaart- en beeldmateriaal over het project. Tussen 15.00u en 20.00u konden de mensen langskomen zodat ze ruim de tijd kregen om alles rustig te bekijken. Enkele experts over het project stonden klaar om de vragen te beantwoorden. Kon u er die dag niet bij zijn, u kunt hier alle panelen (pdf) bekijken en downloaden.

Zit u nog met vragen over het project:

 

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

09 / 276 26 00 

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be