Grote werven 2018

In heel Vlaanderen wordt er fors geïnvesteerd worden in vlotter en veiliger verkeer. In 2018 gaan er bijna 200 schuppen in de grond om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de autosnelwegen en de gewestwegen. Er komen 32 ‘grote werven’ op de autosnelwegen. 
Er wordt fors geïnvesteerd in betere doorstroming, zodat er minder files ontstaan.

  • Zo worden er spitsstroken aangelegd langs de E17, de E313 en de E314. 
  • Er zijn ook investeringen ten voordele van de alternatieven voor de auto. Bedoeling is om meer chauffeurs te verleiden om de auto te ruilen voor bijvoorbeeld de fiets. Zo komt er ter hoogte van Gasthuisberg een nieuwe fietsbrug over de E314. 
  • Er wordt tenslotte ook geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze drukke autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12, de E314 en de E17. 

Natuurlijk zijn dit niet de enige werven langs onze Vlaamse wegen. Enkel de grote werven met de meeste hinder zijn hier terug te vinden. Voor alle andere werven kan je meer informatie vinden op de specifieke werfpagina’s op deze website.

Logo van de grote werven in 2016

Download hier de tijdslijn en de overzichtskaart van de grote werven op snelwegen 2018.

Minder hinder, meer verkeersveiligheid

Waar een schup in de grond gaat, ontstaat onvermijdelijk een hoop aarde én een hoop hinder. Als wegbeheerder zal het Agentschap Wegen en Verkeer er alles aan doen om de hinder zo klein mogelijk te houden. De vele werven worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Waar nodig wordt er ook volcontinue gewerkt, ’s nachts gewerkt en – zeker op de drukke assen – zoveel mogelijk in de vakantieperiode gewerkt. In maart en september komen er uitgebreide campagnes om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over het nieuwe wegenwerkenoffensief. 

Er wordt ook nog meer ingezet op de verkeersveiligheid van de arbeiders en de weggebruikers tijdens de werken. Al enkele jaren wordt een mobiele flitscamera actief ingezet op werven van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit jaar gaan we een stapje verder. De mobiele trajectcontrole die momenteel langs de A12 staat zal worden ingezet bij snelwegwerven. Je kan immers geen klassieke trajectcontrole installeren voor de duur van een werf, maar onze nieuwe mobiele trajectcontrole kan de werven wel veel beter beveiligen.

Grote werven 2018 op kaart

Grote werven per provincie

R22

Woluwelaan Machelen - herinrichting

N73

Kamperbaan: Installatie Wildwaarschuwingssysteem

september 2018 tot maart 2019
N441

Heraanleg Graaf Van Landaststraat (N441) in Oudenaarde

2020
N72

Meylandtlaan: Aanpassing bushaltes

04/02/2019 tot begin maart
R41
N9

Project Ring Aalst

17 augustus 2015 - 2019
N35
N494

Toegangswegen aan bedrijvenzone 'De Prijkels' in Nazareth

Vanaf 9 april tot voorjaar 2019
N223

Kappen zieke bomen langs Aarschotsesteenweg (N223) in Tielt-Winge

Uitvoering voorjaar 2019
N2

Leuvensesteenweg (N2) in Lubbeek en Tielt-Winge: installatie van trajectcontrole

voorjaar 2019
R35

Herinrichting doortocht Westerlaan en Noorderlaan op R35 in Waregem

vanaf 1 juni 2017 (275 werkdagen)
N470

Aanleg rotonde Hamsesteenweg (N470) in Dendermonde

augustus 2018 - zomer 2019
R23

Nieuwe bushaltes op de R23 ter hoogte van de Wijnpersstraat (Den Boschsingel)

Zomer 2019
N8

Heraanleg Brakelsesteenweg (N8) in Ninove

datum uitgesteld
N76

Slimme verkeerslichten aan 3 kruispunten

september 2018 - jaareinde 2018
E17

Veiligheidsmaatregelen voor viaduct Gentbrugge

2018-2019
N78

Aanpassing aansluiting Neergellikerstraat

04/02/2019 tot begin maart
N457

Nieuwe fietspaden N457 in Maarkedal

vanaf 19 maart 2018 tot 2020
N79

Herinrichting Tongersesteenweg - doortocht Riemst fase 3

oktober 2018 - najaar 2019
N253

N253 tussen Bertem en Huldenberg: afgraven taluds en lokaal verharden voetpaden

Start voorjaar 2019
N60

Heraanleg rotonde Bruwaan N60

najaar 2019
N101

Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

maart 2017 - begin oktober 2018 (werken AWV)
N34

Werken N34 Cyriel de Grootelaan te Middelkerke

Van 15 oktober tot eind november 2018
N2

N2 Kortenberg: Vervangen betonplaat middenvak

6/03/2019 tot 11/03/2019
N357

Herinrichting N357 Roeselaarsestraat doortocht Izegem

Van 07/08/17 tot vermoedelijk eind mei 2019
R23

Ring Leuven (R23) verbetering bus- en fietsinfrastructuur Tiensepoort en Tiensevest: start van de werken

Start Tiensepoort: 04/03/2019 tem 11/03/2019 | Project Tiensevest volgt tem 08/04/19
N29

N29: Veilige oversteekplaatsen, gescheiden fietspaden en herinrichting kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan

Najaar 2019
N156

Aanleg afslagstroken en beveiliging fietsoversteek Nikelaan Ham & Meerhout

januari - april 2019
N721

Aanleg fietspaden Maaseikerbaan-Breeërweg

februari 2019 - voorjaar 2020
N127

Herinrichting Langenberg (N127) en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127) in Diest

start in najaar 2019
N19

Werken verbinding Vaartkom - Ring Leuven

Start werken: Vanaf 3 december 2018 tot einde maart 2019
N174

Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

2019 - 2020