Grote werven 2018

In heel Vlaanderen wordt er fors geïnvesteerd worden in vlotter en veiliger verkeer. In 2018 gaan er bijna 200 schuppen in de grond om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de autosnelwegen en de gewestwegen. Er komen 32 ‘grote werven’ op de autosnelwegen. 
Er wordt fors geïnvesteerd in betere doorstroming, zodat er minder files ontstaan.

  • Zo worden er spitsstroken aangelegd langs de E17, de E313 en de E314. 
  • Er zijn ook investeringen ten voordele van de alternatieven voor de auto. Bedoeling is om meer chauffeurs te verleiden om de auto te ruilen voor bijvoorbeeld de fiets. Zo komt er ter hoogte van Gasthuisberg een nieuwe fietsbrug over de E314. 
  • Er wordt tenslotte ook geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze drukke autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12, de E314 en de E17. 

Natuurlijk zijn dit niet de enige werven langs onze Vlaamse wegen. Enkel de grote werven met de meeste hinder zijn hier terug te vinden. Voor alle andere werven kan je meer informatie vinden op de specifieke werfpagina’s op deze website.

Logo van de grote werven in 2016

Download hier de tijdslijn en de overzichtskaart van de grote werven op snelwegen 2018.

Minder hinder, meer verkeersveiligheid

Waar een schup in de grond gaat, ontstaat onvermijdelijk een hoop aarde én een hoop hinder. Als wegbeheerder zal het Agentschap Wegen en Verkeer er alles aan doen om de hinder zo klein mogelijk te houden. De vele werven worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Waar nodig wordt er ook volcontinue gewerkt, ’s nachts gewerkt en – zeker op de drukke assen – zoveel mogelijk in de vakantieperiode gewerkt. In maart en september komen er uitgebreide campagnes om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over het nieuwe wegenwerkenoffensief. 

Er wordt ook nog meer ingezet op de verkeersveiligheid van de arbeiders en de weggebruikers tijdens de werken. Al enkele jaren wordt een mobiele flitscamera actief ingezet op werven van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit jaar gaan we een stapje verder. De mobiele trajectcontrole die momenteel langs de A12 staat zal worden ingezet bij snelwegwerven. Je kan immers geen klassieke trajectcontrole installeren voor de duur van een werf, maar onze nieuwe mobiele trajectcontrole kan de werven wel veel beter beveiligen.

Grote werven 2017 op kaart

Grote werven per provincie

N14

Gammel/Hoogstraatsesteenweg (N14) onderbroken

13 november 2017 - maart 2018
N456

Herinrichting kruispunt Oude Wettersesteenweg (N465) met de N42 in Oosterzele

Vanaf 12 maart tot begin mei
N318

Herinrichting doortocht Westende

vanaf 01/02/2016 (430 werkdagen)
N34
N34y

Herinrichting doortocht N34 Ringlaan in Wenduine

start: 20 november 2017 - einde is voorzien tegen mei 2020
N8

Herstellingswerken op de N8 in Ophasselt

Vanaf 26 februari
N277

Structureel onderhoud fietspaden Nieuwelaan (N277)

ma, 15 jan 2018 tot wo, 31 jan 2018
E34

E34 tussen Eeklo en Maldegem: structureel onderhoud

Vanaf 26 februari 2018 tot zomer 2018
N744

Noordlaan: aanleg fietspad

31/01/2018 - mei 2018
N9

Pontbeeklaan (N9) in Zellik (Asse): test met verkeerslichten voor meer leefbaarheid in centrum Zellik

voorjaar 2016
N4

Versmalling rijbaan t.h.v. kruispunt Waversesteenweg (N4)/ Abtstraat/Kerkstraat in Overijse

ma, 15 jan 2018 tot do, 15 feb 2018
R6

Bruggen over kruispunten R6 in Mechelen

16 augustus 2017 - najaar 2018 (kruispunt R6/N14)
N3

Herinrichting Tervurenlaan (N3) in Tervuren

april - april 2018
N729

Snapperstraat x Holrakkerstraat: aanleg middengeleiders

29/01/2018 tot midden februari 2018
R4

Nieuw op- en afrittencomplex op R4 West in Evergem

1 juni 2016 - eind 2017
N2

Kuringersteenweg x Crutzenstraat: Aanleg busbaan

01/03/2017 tot voorjaar 2018
N76

Hoevenzavellaan: heraanleg bushalte

05/02/2017 - eind februari 2017
N43

N43: structureel onderhoud in Deinze

Van 18 april 2017 tot voorjaar 2018
N35
N494

Toegangswegen aan bedrijvenzone in Nazareth

Vanaf 9 april tot zomer 2018
N76
N76k

Guldenbodemlaan: Herinrichting

30/09/2016 tot zomer 2018
N266

Humaniteitslaan (N266) in Drogenbos: aanleg fietspaden

september 2017 tot voorjaar 2018
N759

Aanpassing fietsoversteekplaats

12/02/2018 tot 16/02/2018
N454

Heraanleg Zottegemsesteenweg (N454) in Zwalm

midden augustus 2017 tot eind 2018
N79

Verplaatsing oversteekplaats

12/02/2018 tot 16/02/2018
N101
R2

Vernieuwing wegdek R2 tussen Tijsmans- en Liefkenshoektunnel en aansluiting R2 op Scheldelaan

juli en augustus + lokale herstellingen in voorjaar 2018
N42

Rondweg N42 in Sint-Lievens-Esse

Vanaf najaar 2017
Tervuursesteenweg

Aanpassing bushalte " Bertem Oud Station" op de Tervuursesteenweg (N3)

22 februari - 02 maart