Grote werven 2018

In heel Vlaanderen wordt er fors geïnvesteerd worden in vlotter en veiliger verkeer. In 2018 gaan er bijna 200 schuppen in de grond om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de autosnelwegen en de gewestwegen. Er komen 32 ‘grote werven’ op de autosnelwegen. 
Er wordt fors geïnvesteerd in betere doorstroming, zodat er minder files ontstaan.

  • Zo worden er spitsstroken aangelegd langs de E17, de E313 en de E314. 
  • Er zijn ook investeringen ten voordele van de alternatieven voor de auto. Bedoeling is om meer chauffeurs te verleiden om de auto te ruilen voor bijvoorbeeld de fiets. Zo komt er ter hoogte van Gasthuisberg een nieuwe fietsbrug over de E314. 
  • Er wordt tenslotte ook geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze drukke autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12, de E314 en de E17. 

Natuurlijk zijn dit niet de enige werven langs onze Vlaamse wegen. Enkel de grote werven met de meeste hinder zijn hier terug te vinden. Voor alle andere werven kan je meer informatie vinden op de specifieke werfpagina’s op deze website.

Logo van de grote werven in 2016

Download hier de tijdslijn en de overzichtskaart van de grote werven op snelwegen 2018.

Minder hinder, meer verkeersveiligheid

Waar een schup in de grond gaat, ontstaat onvermijdelijk een hoop aarde én een hoop hinder. Als wegbeheerder zal het Agentschap Wegen en Verkeer er alles aan doen om de hinder zo klein mogelijk te houden. De vele werven worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Waar nodig wordt er ook volcontinue gewerkt, ’s nachts gewerkt en – zeker op de drukke assen – zoveel mogelijk in de vakantieperiode gewerkt. In maart en september komen er uitgebreide campagnes om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over het nieuwe wegenwerkenoffensief. 

Er wordt ook nog meer ingezet op de verkeersveiligheid van de arbeiders en de weggebruikers tijdens de werken. Al enkele jaren wordt een mobiele flitscamera actief ingezet op werven van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit jaar gaan we een stapje verder. De mobiele trajectcontrole die momenteel langs de A12 staat zal worden ingezet bij snelwegwerven. Je kan immers geen klassieke trajectcontrole installeren voor de duur van een werf, maar onze nieuwe mobiele trajectcontrole kan de werven wel veel beter beveiligen.

Grote werven 2018 op kaart

Grote werven per provincie

N174

Herinrichting kruispunt Nieuwe Baan, Heikantstraat en Hezemeer

2019 - 2020
N470

Aanleg rotonde Hamsesteenweg (N470) in Dendermonde

augustus 2018 - zomer 2019
N712 N71

Koning Albertlaan en Heerstraat : Herstellingen wegdek

najaar 2018 of voorjaar 2019
R23

Nieuwe bushaltes op de R23 ter hoogte van de Wijnpersstraat (Den Boschsingel)

Zomer 2019
N495

Heraanleg Edingseweg (N495) in Geraardsbergen 

vanaf 13 november- februari 2019
N101

Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

maart 2017 - begin oktober 2018 (werken AWV)
N457

Nieuwe fietspaden N457 in Maarkedal

vanaf 19 maart tot 2020
N78

Vernieuwing bushaltes Steenweg (N78) Rekem

24 september 2018 - 19 oktober 2018
N437

Fietspaden in de 's Gravenstraat

2018
N357

Herinrichting N357 Roeselaarsestraat doortocht Izegem

Van 07/08/17 tot vermoedelijk eind mei 2019
N231

Alsembergsesteenweg (N231): vernieuwing fiets- / voetpad en asfaltering rijweg

05/11/2018 tot 01/12/2018
N6
N231

Onderhoudswerken aan zijstraten van de rotonde N6 Bergensesteenweg x N231 Alsembergsesteenweg

Vanaf 19/11/2018 t.e.m. 2/12/18
N127

Herinrichting Langenberg (N127) en onderhoudswerken Turnhoutsebaan (N127) in Diest

start in najaar 2019
R23

Verbreding dubbelrichtingsfietspad R23 tussen Tiense Poort en provinciehuis: start van de werken

Dit wordt verder afgestemd met Leuven
N29

Onderhoudswerken Beringenbaan (N29) in Diest

01 oktober 2018 - 26 november 2018
N285

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40 in Ternat

Vanaf zomer/najaar 2019 - Nutsmaatschappijen: voorjaar 2019
N34
N34y

Herinrichting doortocht N34 Ringlaan in Wenduine

start: 20 november 2017 - einde is voorzien tegen juli 2020
N19

Werken verbinding Vaartkom - Ring Leuven

Start werken: Vanaf 3 december 2018 tot einde maart 2019
N76

Slimme verkeerslichten aan 3 kruispunten

september 2018 - jaareinde 2018
N445

Carpoolparking in Destelbergen

Vanaf 21 november- zomer 2019
N76

Aanleg op-en afrittencomplex Torenlaan x Marcel Habetslaan Genk

najaar 2018 - najaar 2019
N80

Kruispunt Hannuitsesteenweg (N80) / E40 Landen: plaatsen verkeerslichten

tot 19 oktober
N42

Herstellingswerken in Europaweg (N42) in Zottegem

vanaf 19 november - eind november
N72

Verkeersveilige herinrichting Wijerstraat x Donkweg

oktober 2018 - najaar 2019
N6

Herinrichting 2 kruispunten Bergensesteenweg [N6] in Sint-Pieters-Leeuw: N6 met Georges Wittouckstraat en Olmenlaan

Najaar 2018 - 2020
N42 en N460

Herinrichting kruispunt van N42 met N460 Geraardsbergen (Schendelbeke)

Vanaf 15 oktober- midden november
R4

Herstellingswerken op R4-Binnenring in Gent

van 26 november tot half december 2018
N454

Heraanleg Zottegemsesteenweg (N454) in Zwalm

midden augustus 2017 tot eind november 2018
R70

Kleine ring: verbinding fietslus

tot 2019
R42
N403

Herinrichting kruispunt R42 met N403 in Sint-Niklaas

Vanaf 5 november-eind november