Werven in Ternat

N285

Ternat: Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40

Start werken nutsmaatschappijen: 6 juni/ Eigenlijke herinrichting: 30 september