Werven in Mechelen

N14

Aanleg kruispunt Liersesteenweg (N14) aan nieuw ziekenhuis in Mechelen

afgerond - plaatsing verkeerslichten in voorjaar 2018
R6

Bruggen over kruispunten R6 in Mechelen

16 augustus 2017 - najaar 2018 (kruispunt R6/N14)
N1

Vernieuwing stationsomgeving Mechelen

2012 - 2017