Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Aalter

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vanaf midden februari 2016 tot midden 2018

Kom de werf bezoeken tijdens openwervendag op 7 mei (10u - 17u)! Inschrijven is niet nodig.  Alle praktische info op www.openwervendag.be

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

Wat leggen we aan?

Met drie lokale rotondes en een fly-over van E40 naar de N44 kiest het Agentschap Wegen en Verkeer voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Er komen ook twee nieuwe bruggen, namelijk waar de Steenweg op Deinze en de Tielstesteenweg onder de E40 gaan. AWV investeert in veilige fietsinfrastructuur, vrijliggende fietspaden en twee fietstunnels onder de zuidelijke rotondes. Tot slot legt men nog een carpoolparking aan en komen er ook twee bufferbekkens.

Het is een bewuste zet om fiets-, auto- en vrachtverkeer zo veel mogelijk te scheiden, wat de veiligheid ten goede komt.

Blik op de werken

Fasering en timing

Uitvoering

Duur van de werken: +- 3 jaar

Mijlpalen in de fasering:

 • 15 februari: start werken zonder hinder
 • 1 maart: start werken met impact op het verkeer
 • Van 1 maart ‘16 tot april ‘17: impact ten zuiden van E40
 • Van april '17 tot zomer '17: impact op en onder E40
 • Van zomer ‘17 tot voorjaar ‘19: impact ten noorden van E40

Fase 1 en 4: afgerond

Fase 5: afgerond

De aannemer werkt vooral aan de zuidzijde van de E40 aan de rotonde op de Steenweg op Deinze (N409) en de verbindingsweg tussen de twee nieuwe rotondes. Daarnaast start de aannemer met de werken voor het vervangen van de brug in de E40 over de N409. Er wordt ook ten noorden van de E40 gewerkt aan de bouw van de fundering van de fly-over.

 

Verkeer op E40 richting Gent

 • rijdt vanaf 6.00u op maandag 5 december op de tijdelijke parallelweg op drie versmalde rijstroken.
 • Er geldt een snelheidsbeperking van 90km/u. Vrachtwagens mogen maximaal 70km/u rijden en niet inhalen.
 • De omleiding via de tijdelijke parallelweg duurt anderhalf jaar (voorjaar 2018).

Verkeer op E40 richting kust

 • Ook het verkeer richting kust rijdt over 3 versmalde rijstroken rijden ter hoogte van het complex. De aannemer neemt de linkerrijstrook in om veilig te kunnen werken.
 • Er is een snelheidsbeperking voor de auto's (90km/u) en vrachtwagens (70km/u). Vrachtwagens mogen ook hier niet inhalen.

Verkeer van en naar Tielt en Deinze

De aannemer blijft aan het werk op de Steenweg op Deinze. Dezelfde omleidingen als tijdens de vorige fase blijven in voege:

 • Verkeer vanuit Deinze richting Aalter rijdt om via de Biezemveldstraat naar de Tielstsesteenweg.
 • Omgekeerd rijdt wie vanuit Aalter naar Deinze wil om via de Cijnsstraat en de Dobbelaersdreef.
 • Fietsers rijden om via de Veldstraat. 
 • Zwaar verkeer (+3.5 ton) rijdt om via Tielt (N37, N34 en N409). 

8 april tot juni 2017

De rotondes en de nieuwe verbindingsweg aan de zuidkant van de E40 zijn afgewerkt en open voor verkeer.

De N409 (Steenweg Op Deinze) blijft wel afgesloten aan de brug van de E40, omdat de aannemer bezig is met de afbraak en bouw van de nieuwe bruggen. Ook de nieuwe oprit van de N44 naar de E40 richting kust wordt in deze fase aangelegd. Hierdoor heeft het verkeer op de N44 richting rotonde slechts één rijstrook in plaats van twee.

Het verkeer vanuit Deinze hoeft niet langer de omleidingen te volgen, maar maakt vanaf nu gebruik van de nieuwe verbindingsweg. Dit geldt ook voor het zwaar verkeer.

Van juni 2017 tot april 2018

Fasering van juni 2017 tot april 2018

 • Werken aan noordkant van de E40
 • Principes van verkeersafwikkeling:
  • Verkeer op E40 maakt gebruik van de tijdelijke parallelweg
  • N37 onderbroken ter hoogte van de brug
  • Beweging van zuidkant naar noordkant van E40 en omgekeerd via N409 en nieuwe verbindingsweg
  • N44 naar E40 steeds mogelijk 
  • Verminderde capaciteit op N44: beide richtingen slechts 1 rijstrook​
 • Tijdige communicatie

Probleemstelling

Elke avond staan er files op de E40 richting Oostende ter hoogte van de afrit Knokke-Heist/Aalter. Het verkeer dat de snelweg in Aalter verlaat, moet aanschuiven. Dat komt omdat de afrit aansluit op een rotonde die niet is aangepast aan de grote toevloed van verkeer. Het gevolg is dat zowel het doorgaande verkeer op de snelweg als het lokale verkeer in de regio vertraging oploopt. Dat leidt tot heel wat tijdverlies, sluipverkeer en maakt de omgeving weinig aantrekkelijk.

Bovendien is de huidige situatie onveilig. Fietsers rijden op smalle fietspaden naast deze drukke wegen of op de rotonde. Ook voor het autoverkeer is de situatie ver van ideaal. De files ter hoogte van de rotonde hebben een terugslag tot ver op de rechterrijstrook van de E40 richting Oostende, die normaal voorbehouden is voor afslaand verkeer.

Doel van de werken

Vlot verkeer

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter zorgt voor een vlotte verbinding tussen de E40 (Brussel-Oostende) en de N44 (Aalter-Maldegem), die in Maldegem aansluit op de E34 (Knokke – Antwerpen). Door lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden, vermindert ook de verkeersdruk op het onderliggende wegennet.

Meer veiligheid

De herinrichting omvat de aanleg van nieuwe fietspaden in de buurt van het op- en afrittencomplex. De fietspaden zijn volledig gescheiden van de rijbaan. Zo kunnen fietsers vlot en veilig hun weg verder zetten. Het verkeer ter hoogte van de afrit Oostende zal vlotter kunnen doorstromen. Zo blijft de rechterrijstrook op de E40 richting Oostende voorbehouden voor het afslaande verkeer.

Betere leefbaarheid

Het wordt aangenamer wonen in de buurt van het op- en afrittencomplex. Bewoners van de wijk Loveld en de wijk Beukenpark zullen vlotter en veiliger hun woning bereiken.

Herinrichting op- en afritten

De bestaande oprit richting Oostende verdwijnt. Verkeer komende van Maldegem kan via een aparte by-pass vlot de E40 oprijden. Verkeer dat van de Tieltsesteenweg (N37) of de Steenweg op Deinze (N409) komt, beschikt over een tweede oprit, die aansluit op de noordelijke rotonde.
De afrit richting Oostende blijft bestaan, maar zal dichter bij de E40 liggen.
De op - en afritten in de rijrichting van Brussel blijven behouden, maar worden wel heraangelegd.

Nieuwe fietspaden

Fietsers kunnen via aparte tunnels onder de zuidelijke rotondes passeren, veilig afgescheiden van het drukke auto- en vrachtverkeer. Ter hoogte van de carpoolparking komt er een veilige oversteekplaats, voorzien van een middenberm.

Scheiding lokaal en doorgaand verkeer

Twee rotondes ten zuiden van de E40 sluiten aan op de Tieltsesteenweg (N37) en de Steenweg op Deinze (N409). Tussen deze twee rotondes komt een nieuwe verbindingsweg. Die sluit aan op een carpoolparking. De derde rotonde ligt ten noorden van de E40 en zorgt ervoor dat het verkeer komende van de afrit vlot kan aansluiten op het lokale wegennet. Bestuurders die richting Maldegem rijden, kunnen via de fly-over rechtstreeks de Knokkeweg (N44) bereiken, zonder hinder of kruisende bewegingen. De grote meerwaarde van dit concept is de scheiding van het lokale en doorgaande verkeer, wat een pak veiliger is.

Toekomstbeelden

 

Terug naar boven

Respect voor de omgeving

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor verzachtende maatregelen voor de omgeving. Een greep uit de maatregelen:

 • Er komen geluidsschermen om de hinder voor de buurtbewoners te verminderen: op de N44 richting Maldegem, alsook (later ook) op de E40 richting Oostende (nabij de wijk Loveld) en op de E40 richting Brussel (nabij de wijk Beukenpark).
 • Om mogelijke verontreiniging van de bodem (resten van olie) te voorkomen, krijgt de carpoolparking een harde, ondoorlatende bodem.
 • Ten zuiden van de carpoolparking komt er een groenzone, om het zicht van enkele bewoners van de Veldstraat te respecteren.
 • De nieuwe verbindingsweg wordt zo noordelijk mogelijk aangelegd, om de hinder voor de bewoners van de Veldstraat zo beperkt mogelijk te houden.
 • Omdat een deel van het nieuwe afrittencomplex, het stuk ten noorden van de E40, in overstromingsgevoelig gebied ligt, werden er studies uitgevoerd om de afwatering in kaart te brengen. Met de komst van dit nieuwe complex neemt de verharde oppervlakte toe. Het water dat niet meteen in de grond sijpelt, zal worden opgevangen in twee bufferbekkens, één in de lus van de op- en afrit richting Brussel en één ten noorden van de nieuwe afrit richting Oostende.

Terug naar boven

Minder hinder

 • Goed uitgekiende fasen om hinder zoveel mogelijk te beperken
 • Om het doorgaand verkeer op E40 zo weinig mogelijk te hinderen zal een tijdelijke  parallelweg ten zuiden van de E40 gebouwd worden.
 • De verbinding noord- zuid zal altijd mogelijk zijn ofwel via de Tieltsesteenweg, ofwel via de Steenweg op Deinze.
 • Een veilige fietsverbinding zal altijd mogelijk zijn.
 • De werken zullen afgestemd worden met alle werken in de omgeving.
 • Goede communicatie
 • Bereikbaarheidsadviseur aangesteld als brugfiguur voor de ondernemers 

Cedric Labeau
M. bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
T. 0485 42 07 88

Terug naar boven

Communicatie

AWV informeert de omwonenden en ondernemers in de buurt via verschillende kanalen:

 • Abonneer je rechts bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief over dit project. Zo ontvang je bij elke belangrijke wijziging een mail in je mailbox. 
 • Op deze webpagina vindt u actuele informatie over de vooruitgang van het project en de toekomstige werf. Als u in de omgeving van de werfzone woont, hebt u nood aan specifieke informatie. Op sleutelmomenten zal AWV u informeren via een bewonersbrief.
 • De presentaties van alle infovergaderingen vindt u hieronder:
 • Aankondigingsborden langs de 4 invalswegen naar het huidige rondpunt maken doorgaand verkeer attent op de werken. 
 • AWV zal bij de belangrijkste stappen in het project een persbericht uitsturen.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer via wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be of het telefoonnummer 09 276 26 00.

Terug naar boven