Wegenwerken in Antwerps havengebied

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017, 2018, 2019

In 2017 en 2018 plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal grote ingrepen op enkele belangrijke verkeersaders in de Antwerpse havenregio. Bij de planning en fasering van de werken wordt alles in het werk gesteld om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven maximaal te garanderen. Op deze portaalpagina vindt u een overzicht van de verschillende projecten waar we nu een concreet zicht op hebben en kunt u zich inschrijven op een algemene digitale nieuwsbrief. Telkens als er nieuws te melden valt over deze projecten (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie), maar ook bij niet-geplande dringende werken van AWV die een voelbare impact kunnen hebben op de mobiliteit of bereikbaarheid in het havengebied ontvangt u dan een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Wenst u enkel op de hoogte gehouden te worden over een bepaald project? Dat kan. Daarvoor navigeert u naar de werfpagina van het project waarvan u op de hoogte wilt blijven (zie links hieronder) en schrijft u zich via die pagina in op de specifieke nieuwsbrief (indien beschikbaar) voor dat project.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

1. Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

Vanaf begin februari 2017 startte hoogspanningsnetbeheerder Elia, in het kader van het Brabo-project, met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Gezien het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt AWV van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De werken van AWV gebeuren zoveel mogelijk in aansluiting op de werken van Elia. Tegen midden juli 2018 wil AWV de Scheldelaan opnieuw volledig kunnen openstellen in beide richtingen en zal de grootste verkeershinder achter de rug zijn. De werken zullen volledig klaar zijn tegen eind september 2018. Tijdens de werken kan het verkeer op de Scheldelaan tussen Noordzee Terminal en het complex Lillo slechts in één richting (richting Antwerpen) rijden. Verkeer dat komt van ten zuiden van het complex R2-Scheldelaan wordt omgeleid via de A12.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/kabelwerken-elia-en-vernieuwing-wegdek-awv-scheldelaan-n101-richting-nederland

2. Vernieuwing wegdek Kruisweg/Antwerpsebaan (N180)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert gespreid over twee fases grondige onderhoudswerken uit op de Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) in de haven van Antwerpen. Het wegdek is er versleten en aan vernieuwing toe. De werfzone bevindt zich tussen de brandweerpost Berendrecht en het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111). De werken bestaan uit twee grote fases die telkens ongeveer 2 maanden in beslag nemen. Fase 1 (richting Antwerpen) werd reeds uitgevoerd in oktober-november 2017. Fase 2 (richting Berendrecht) start vanaf 19 februari 2019. Verkeer blijft tijdens deze periodes steeds mogelijk in beide richtingen langs één kant van de weg.

Deze werken zijn afgerond. 

3. Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) ter hoogte van Opel-site en Churchilldok

Op 10 september 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de Noorderlaan (N180) in Antwerpen. Het wegdek wordt vernieuwd om de veiligheid en het comfort voor de weggebruikers te vergroten. De werken verlopen in twee fases en duren tot midden november. Er blijft steeds verkeer richting het Zuiden mogelijk. Verkeer naar het Noorden moet omrijden via de Scheldelaan of de A12.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-noorderlaan-n180-ter-hoogte-van-opel-site-en-churchilldok

4. Vernieuwing grendelmechanismen bruggen Berendrecht- en Zandvlietsluis

In het voorjaar van 2019 zal het Agentschap Maritieme Toegang (AMT) de grendelmechanismen van twee bruggen aan de Berendrecht- en Zandvlietsluis vernieuwen. In 2016 werden reeds de grendelmechanismen van de twee oostelijke bruggen van het sluizencomplex vernieuwd. Nu gebeuren dezelfde werken aan de twee westelijke bruggen. Deze werken zullen ook impact hebben op de verkeerssituatie en de mobiliteit op de Scheldelaan (N101). Tijdens de werken is er slechts één van de twee oversteken over de sluis waaraan gewerkt wordt beschikbaar. Wanneer er een schip moet passeren zullen de bruggen aan beide kanten van de sluis open staan en kan het verkeer niet verder. Voor automobilisten stelt dat niet zo'n probleem omdat doorgang mogelijk blijft over de sluisdeuren, maar voor vrachtwagens is dit niet mogelijk. Het vrachtverkeer moet dan tijdelijk een omleiding volgen via de A12. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-grendelmechanismen-bruggen-berendrecht-en-zandvlietsluis

5. Plaatsing geluidsschermen A12 ter hoogte van Ekeren

De Vlaamse overheid zal het bestaande geluidsscherm langs de A12 in Ekeren verlengen. Door deze uitbreiding ontstaat er een extra afscherming van 715m in zuidelijke richting. Dankzij die uitbreiding zal de wijk Schoonbroek minder gestoord worden door geluidsoverlast. De schermen die nu lopen tot de Dragondersstraat, zullen na de verlenging doorlopen tot onder de Transcontinentaalbrug. De bouw zal ongeveer 2 maanden duren en is gepland in het najaar van 2018. Het doorgaand verkeer op de A12 zal weinig tot geen hinder ondervinden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland wordt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug wel op één rijstrook gezet in plaats van twee.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/plaatsing-geluidsschermen-langs-a12-ter-hoogte-van-ekeren

6. Nieuw complex Waaslandhaven-Noord

In de loop van 2017 startte het Agentschap Maritieme Toegang (AMT) in samenwerking met AWV aan de herinrichting van het complex Waaslandhaven-Noord. De huidige rotonde die de verbinding voorziet tussen de R2 en het onderliggende wegennet wordt vervangen door een 'Hollands complex' met parallelle op- en afritten en een brug over de R2. Met deze ingreep willen AMT en AWV de vlotte doorstroming bij de verhoogde verkeersintensiteiten in de toekomst verzekeren. Tijdens de werken blijft verkeer op de R2 over twee rijstroken in beide richtingen mogelijk.

Deze werken zijn afgerond.