Wegenwerken in Antwerps havengebied

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019 - 2020

Ook in 2019 en 2020 plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal grotere en kleinere ingrepen op belangrijke verkeersaders in de Antwerpse havenregio. Bij de planning en fasering van de werken wordt alles in het werk gesteld om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven maximaal te garanderen. Op deze portaalpagina vindt u een overzicht van de verschillende lopende projecten en aankomende projecten waar we nu een concreet zicht op hebben en kunt u zich inschrijven op een algemene digitale nieuwsbrief. Telkens als er nieuws te melden valt over deze projecten (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie), maar ook bij niet-geplande dringende werken van AWV die een voelbare impact kunnen hebben op de mobiliteit of bereikbaarheid in het havengebied ontvangt u dan een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'.

Werven in 2019

1. Vernieuwing op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) van R2

Het op- en afrittencomplex Kanaaldok B1/B2 (nr. 13) van de R2 wordt grondig vernieuwd. De werken omvatten de vernieuwing van het wegdek, het vernieuwen van de fietspaden en de aanleg van een toegangsweg naar de weegbrug. De werken starten op 3 juni 2019 en zullen ongeveer drie maanden duren. De op- en afritten worden tijdelijk afgesloten. Verkeer op de R2 blijft altijd mogelijk in beide richtingen, maar tijdens enkele weekends en nachten moet het verkeer er over een verminderd aantal rijstroken. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-op-en-afrittencomplex-kanaaldok-b1b2-van-r2

2. Heraanleg van Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren

De Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren wordt volledig heringericht, inclusief fietspaden en riolering. De werfzone situeert zich tussen het op- en afrittencomplex Melsele (nr. 9) van de E34 en de Kapelweg. De werken zullen een jaar duren en starten in het najaar van 2019. Tijdens de werken is de weg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt er een omleiding voorzien via de N485, E17 en E34. Fietsers kunnen stapvoets langs de werfzone of een omleiding volgen.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-van-melseledijkdijkstraat-n450-beveren

3. Herinrichting van Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren

De Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren wordt volledig heringericht vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. De nutswerken starten in 2019 en zullen een jaar duren. De hoofdwerken starten in 2020 en zullen anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de nutswerken is de verkeershinder beperkt. Tijdens de hoofdwerken blijft verkeer richting Beveren altijd mogelijk. Bij werken in smallere delen van de N70 wordt het verkeer in één richting omgeleid langs snelwegen. Fietsers behouden steeds doorgang.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-n70-melsele-beveren

4. Boudewijnbrug Scheldelaan (N101)

De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) vervangt de bestaande Boudewijnbrug door een nieuwe brug. De werken zijn gestart in april 2019. In 2020 zal de brug een tijdlang buiten dienst gezet worden.

5. Vernieuwing E19 tussen Sint-Job-in-'t-Goor en Kleine Bareel richting Antwerpen 

Deze werken zijn afgerond.

6. Vernieuwing Noorderlaan (N180) ter hoogte van Texaco

Het wegdek van de Noorderlaan (N180) ter hoogte van Texaco, tussen Donk Molenbergnatie en het kruispunt met de Zomerweg, wordt volledig vernieuwd. De werken zullen ongeveer 8 weken duren en starten vanaf 16 september 2019. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via de A12. Plaatselijk verkeer volgt een lokale omleiding (via Treurenborg).

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-noorderlaan-n180-tussen-donk-molenbergnatie-en-zomerweg

7. Renovatie passerelle A12 ter hoogte van Ekeren

De voetgangersbrug over de A12 tussen het district Ekeren en het domein Muisbroek wordt gerenoveerd (nieuwe voegen, leuningen en asfalt i.p.v. rubberen tegels). De werken zullen vermoedelijk plaatsvinden in het voorjaar van 2020. Fietsers worden omgeleid via de Transcontinentaalweg. Meer info volgt later.

8. Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Tussen de Grote Molenweg en de op- en afrit van de A12 wordt de gewestweg volledig vernieuwd. De voorbereidende werken starten op 9 september 2019, de nutswerken starten eind september 2019. De hoofdwerken beginnen in het voorjaar van 2020. Tijdens de werken blijft de N111 steeds in één richting open voor lokaal verkeer.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-van-dorpsstraatlaageind-n111-stabroek

9. Beverentunnel (R2): plaatsing slagbomen

Ter hoogte van de tunnelingang worden er slagbomen en portieken geplaatst. Er zal voornamelijk 's nachts gewerkt worden. De werken starten midden december 2019 en duren tot juni 2020. Meer info volgt later.

10. Noorderlaan (N180): vernieuwen asfalt ter hoogte van complex Ekeren

Vernieuwing wegdek Noorderlaan (N180) ter hoogte van het complex Ekeren in de richting van Antwerpen. De werken duren 1 week en zullen in het najaar plaatsvinden. De Noorderlaan is dan volledig afgesloten, in beide richtingen gelden er beperkte omleidingen. De werken ter hoogte van het complex Ekeren worden gecombineerd met de werken op de Noorderlaan ter hoogte van Donk Molenbergnatie. 

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-noorderlaan-n180-tussen-donk-molenbergnatie-en-zomerweg

11. Fietsoversteken Scheldelaan vanaf complex Lillo richting Zuiden

Op de Scheldelaan (N101) leggen we veilige fietsoversteken aan naar de bedrijfstoegangen en wordt de fietsoversteek ter hoogte van het complex Lillo conflictvrij gemaakt. De werken zullen slechts beperkte hinder geven. Uitvoering vanaf september 2019.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/19-ingrepen-voor-veiliger-fietsen-langs-scheldelaan-antwerpse-haven

12. Renovatiewerken Noordlandbrug 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant renovatiewerken aan de onderkant van de Noordlandbrug. Dat is de brug van de Scheldelaan (N101) over het Schelde-Rijnkanaal in het noorden van de Antwerpse haven, ter hoogte van het complex Zandvliet (A12). De werken zullen ongeveer zes weken duren. De uitvoering is voorzien begin 2020. De hinder voor het autoverkeer blijft beperkt: er is altijd doorgang mogelijk in beide richtingen. Het scheepvaartverkeer zal enige hinder ondervinden. Meer info volgt.

Werven in 2020

13. Plaatsing geluidsschermen A12 ter hoogte van Ekeren

De Vlaamse overheid zal het bestaande geluidsscherm langs de A12 in Ekeren verlengen. Door deze uitbreiding ontstaat er een extra afscherming van 715m in zuidelijke richting. Dankzij die uitbreiding zal de wijk Schoonbroek minder gestoord worden door geluidsoverlast. De schermen die nu lopen tot de Dragondersstraat, zullen na de verlenging doorlopen tot onder de Transcontinentaalbrug. De bouw zal ongeveer 2 maanden duren en is gepland in 2020. Het doorgaand verkeer op de A12 zal weinig tot geen hinder ondervinden. Ter hoogte van de werfzone wordt enkel de pechstrook ingenomen. Op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland wordt het verkeer voor de Transcontinentaalbrug wel op één rijstrook gezet in plaats van twee.

Meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/plaatsing-geluidsschermen-langs-a12-ter-hoogte-van-ekeren

14. Tijsmanstunnel (R2): plaatsing slagbomen

Ter hoogte van de tunnelingang worden er slagbomen en portieken geplaatst. Er zal voornamelijk 's nachts gewerkt worden. Meer info volgt later.

15. Veiligheidsaanpassingen Beveren- en Tijsmanstunnel (R2)

In 2020 zal AWV enkele veiligheidsaanpassingen uitvoeren in zowel de Beveren- als de Tijsmanstunnel van de R2. Het gaat om het vernieuwen van pictogrammen, aanpassingen aan de brandcompartimentering en het vernieuwen van de vluchtdeuren. De werken zullen enkel 's nachts en tijdens weekends plaatsvinden om de hinder te beperken. Tijdens de werken wordt één tunnelkoker afgesloten en rijdt het verkeer in beide richtingen door de andere koker. Meer info volgt later.

16. Vernieuwing Noorderlaan (N180) en renovatie Fordbruggen

De Noorderlaan (N180) krijgt een structureel onderhoud tussen de Zomerweg en de Oosterweelsteenweg. De twee Fordbruggen van de Noorderlaan worden grondig gerenoveerd. Meer info volgt later.