Toekomstige projecten

Antwerpen

Heraanleg N14 in Zandhoven en Ranst: fase 3B

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht in de loop van 2017 te kunnen starten met het derde en laatste deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst.

Meer lezen ...

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige vernieuwing van de fietspaden naast de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject loopt van het kruispunt N10-Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk en is in totaal ongeveer 10 km lang.

Meer lezen ...

Aanleg nieuwe verbindingsweg in Herselt (N19-N212)

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een verbindingsweg tussen de rotonde aan de Westerlosesteenweg (N19) en de Blaubergsesteenweg (N212) in Herselt. Die verbinding zal doorgaand verkeer uit het centrum weghouden, waardoor het er veel minder druk wordt. Zo zullen de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de dorpskern er sterk op vooruitgaan.

Meer lezen ...

Ring rond Zoersel in het verschiet

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een ringweg rond Zoersel. Die nieuwe N14 zal de dorpskern ontlasten van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N14 loopt dwars door het centrum, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Meer lezen ...

Limburg

Publieke inspraak over het plan-MER voor een verbeterde ontsluiting van Haspengouw door een vlottere verbinding met de E40

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt in opdracht van de Vlaamse regering op welke mogelijke manieren de regio van Haspengouw beter kan ontsluiten naar de E40.

Meer lezen ...

Vlaams-Brabant

Herinrichting Ring rond Brussel

De Ring rond Brussel krijgt hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer en parallelrijbanen voor het lokale verkeer. Zo komt er een einde aan de vele gevaarlijke weefbewegingen, waarbij wagens kriskras door elkaar rijden om een op- of afrit te nemen. Ook fietsers en het openbaar vervoer in de noordrand gaan er flink op vooruit. Lees er hier meer over.

Meer lezen ...

Fietspad langs de Lüdenscheidsingel

In 2013 vernieuwde Wegen en Verkeer al het wegdek van de Lüdenscheidsingel. Toen werd het bestaande fietspad vervangen door een busstrook waardoor een deel van de Lüdenscheidsingel vandaag niet over de nodige infrastructuur voor fietsers beschikt.

Meer lezen ...

Herent: herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Omleiding en grens Buken

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert de herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) in Herent uit in twee deelprojecten.

Meer lezen ...

N253 Huldenberg - Bertem herinrichting

In het kader van een investeringsproject van het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N253 heringericht worden. De N253 wordt in de eerste plaats veiliger gemaakt voor de zachte weggebruiker. De fietspaden worden verhoogd en waar mogelijk vrijliggend van de weg worden aangelegd. Er komen ook nieuwe voetpaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Dat is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg met veel bewoning. Langs het tracé van de werken zal ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

Meer lezen ...

Herinrichting Brusselsesteenweg in Herent

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent, tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Terbankstraat. Door de vele handelszaken en bedrijven langs de gewestweg doen er zich in de huidige situatie veel gevaarlijke situaties voor, vooral voor fietsers. Een belangrijke doelstelling van het project is dan ook om de situatie voor de fietsers veiliger te maken.  

Meer lezen ...

Herinrichting Bergensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw

 De Bergensesteenweg wordt volledig heringericht, van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan. Het wordt een veilige gewestweg met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, waar ook het autoverkeer vlotter zal kunnen rijden. Na de herinrichting zal de Bergensesteenweg ook fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden en gebruikers. Het ontwerp van de nieuwe Bergensesteenweg werd begin 2017 afgewerkt. Ook de onteigeningsplannen zijn klaar, dus in de loop van 2017 zullen de eerste onteigeningsprocedures opgestart worden.  

Meer lezen ...

Fietspadenproject Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272) in Galmaarden, Gooik en Herne

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne werken momenteel de herinrichting van de Langestraat (N272) uit tussen de Edingsesteenweg (N285) en het centrum van Tollembeek. Dit project, met focus op de aanleg van verhoogde fietspaden, moet de Langestraat veiliger maken en de zachte weggebruikers beter beschermen.

Meer lezen ...

N203a / A8 (Halle) - omvorming tot hoofdweg

De N203a, het stuk van de A8 tussen de ring om Brussel en het kanaal Brussel-Charleroi, heeft op het overgrote deel van zijn tracé in beide rijrichtingen twee rijstroken en heeft het karakter van een autosnelweg. Toch zijn er drie kruispunten met verkeerslichten (aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg) en vier onvolledige aansluitingen met lokale wegen.

Meer lezen ...

Oost-Vlaanderen

Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Drongen

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle.

Meer lezen ...

Oostelijke tangent

De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad langs. Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbaar station. 

Meer lezen ...

Van N49 naar E34

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren ‘70 aangelegd als een weg met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een autosnelweg.

Meer lezen ...

Verapazbrug in Gent

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen. Dok Noord wordt geknipt ter hoogte van de Atlantastraat en wordt zo omgevormd tot voetgangersgebied. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in 2018.

Meer lezen ...

Ombouw van de R4 West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate

Het project R4 West Oost (R4WO)  staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Het agentschap kijkt daarbij niet alleen naar de capaciteit van de weg zelf, maar neemt ook alle kruispunten (met lichten) op de R4 onder de loep. De R4 West en Oost zijn missing links in het Vlaamse wegennet waar de Vlaamse Regering versneld werk wil van maken. 

Meer lezen ...

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

De N42 tussen Wetteren en Zottegem is aan een grondige herinrichting toe. In 2013 zijn werkzaamheden uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen, maar er zijn ook plannen op lange termijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil investeren in een veiligere N42 veiliger met een betere verkeersdoorstroming.

Meer lezen ...

Missing link N60 in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal

De N60 verbindt Gent (E17) met de Noord-Franse stad Valenciennes (A8). Het is een belangrijke autoweg van en naar de Vlaamse Ardennen. Tussen Gent en Maarkedal (Nukerke) is de N60 hierop voorzien. De weg telt twee keer twee rijstroken, gescheiden door een middenberm. Ter hoogte van Ronse loopt de N60 echter door het centrum van de stad, erg nadelig voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Ronse. De Vlaamse overheid wil deze ontbrekende schakel aanleggen, om de leefbaarheid in Ronse te verbeteren en de inwoners en de lokale bedrijven in de Vlaamse Ardennen beter bereikbaar te maken.

Meer lezen ...

Herinrichting N44 en N44a van Aalter tot Maldegem

De N44 verbindt de A10 (E40) in Aalter met de A11 (N49) in Maldegem. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, is een herinrichting van de N44 nodig.

Meer lezen ...

West-Vlaanderen

Herinrichting complex A19-R8

De autosnelweg A19 loopt van Ieper naar Kortrijk en sluit ter hoogte van het complex Kortrijk-West aan op de R8, de ring rond Kortrijk. De aansluiting gebeurt met twee gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichtenregeling. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming op de R8.

Meer lezen ...

Herinrichting kruispunt Belgiek in Deerlijk

Op het kruispunt Belgiek op de N36 in Deerlijk is het dagelijks aanschuiven in de file. Ter hoogte van de smalle bocht in de Breestraat moeten vrachtwagens gevaarlijke manoeuvres uitvoeren en links afslaande voertuigen belemmeren vaak het zicht van andere weggebruikers, met als gevolg kop-staartaanrijdingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het kruispunt herinrichten zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert en de omliggende bedrijvenzones toegankelijker worden. 

Meer lezen ...

Van N49 naar E34

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren ‘70 aangelegd als een weg met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een autosnelweg.

Meer lezen ...

Visiestudie R30 Brugge

De R30, de ring rond Brugge, kent vandaag gevaarlijke situaties en een moeilijke doorstroming. AWV heeft een studie laten uitvoeren die de huidige knelpunten in kaart brengt en analyseert en nagaat hoe de ring in de toekomst beter zou kunnen functioneren op vlak van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.  

Meer lezen ...

Streefbeeldstudie N8 in Wevelgem en Kortrijk-Bissegem

De N8 is een belangrijke verbindingsweg tussen Kortrijk, Bissegem, Wevelgem en Menen.
De huidige N8 wordt gekenmerkt door heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en Wevelgem:

Meer lezen ...

Een omleidingsweg voor Adinkerke

Adinkerke is een deelgemeente van de kustgemeente De Panne. Samen tellen ze ongeveer 10.000 inwoners. Dit rustige polderdorp wordt op toeristische hoogdagen echter overspoeld met bezoekers op weg naar de kust of het recreatiedomein Plopsaland, dat zich in Adinkerke bevindt. Er ontstaan regelmatig zulke grote files dat het zelfs aanschuiven is tot op de E40, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Maar ook het verkeer in het dorp zelf loopt volledig vast op zulke drukke dagen. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de leefbaarheid van Adinkerke. Ook het tramverkeer ondervindt hinder van die files.

Meer lezen ...

Een zuidwestelijke omleidingsweg voor Diksmuide

Diksmuide ligt op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen. De stad wordt doorkruist door twee wegen van bovenlokaal belang: de N35 Deinze –Veurne en de N369 Ieper-Oostende. Deze twee wegen komen samen op één kruispunt in het centrum van Diksmuide waardoor je er een vermenging krijgt van regionaal, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Dit gemengde drukke verkeer heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de stad. De Vlaamse Overheid wil daarom werk maken van een zuidwestelijke omleidingsweg die een groot deel van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum moet houden.

Meer lezen ...