Kleine ring: verbinding fietslus

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot 2019

De stad Hasselt zal het voetpad voor het stadhuis heraanleggen. Hierdoor blijft deze werfzone afgesloten tot eind april. Meer informatie over deze werken vindt u hier

Sinds begin juni 2018 werken het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Hasselt aan de aanleg van een doorlopende fietslus rond de Groene Boulevard. 

Veilig fietsen

Momenteel wordt de promenade van de Groene Boulevard op een aantal plekken onderbroken door obstakels en is de fietsroute niet overal even duidelijk. Dit zorgt voor verwarring en onveilige situaties. De combinatie met oncomfortabele kasseistroken zorgt ervoor dat veel fietsers het fietspad aan de buitenzijde van de ring ook in tegengestelde richting gebruiken. 

Om een veilige en aangename fietsomgeving te creëren, hebben het Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur voor alle ontbrekende schakels op de Groene Boulevard een oplossing gezocht. 

De bestaande stukken promenade worden in de loop van de volgende maanden o.a. door een doorlopende, beige, laag asfalt en fietsstraten met elkaar verbonden. Ter hoogte van de ventwegen krijgen de fietsers voorrang zodat een ononderbroken, comfortabele en veilige fietsstrook zal ontstaan. 

Timing 

De zones ter hoogte van de bibliotheek en de Maastrichtersteenweg worden eerst aangepakt. In de loop van de volgende maanden zullen vervolgens de andere locaties volgen. De heraanleg van de ventweg op het Kolonel Dusartplein en de herinrichting van de kanaalzone zullen het project in 2019 afronden. Omdat de werkzaamheden sterk weersafhankelijk zijn, is het niet mogelijk om de volledige planning al concreet mee te delen. 

Verkeersmaatregelen

Door een goede afstemming van de werkzaamheden en tijdelijke aanpassingen van verkeerssituaties zullen alle zones, woningen en handelszaken telkens zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Fietsers en voetgangers kunnen sowieso altijd langs de werfzone passeren. ​ ​

Fasering werkzaamheden
 

Werkzaamheden t.h.v.  ‘Bibliotheek Hasselt Limburg’ en ‘Maastrichterstraat’ (AFGEROND)

Van maandag 4 juni tot vrijdag 15 juni 2018 werd gelijktijdig gewerkt in de Martelarenlaan en ter hoogte van de Maastrichterstraat en Guldensporenplein. 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Sint-Jozefsstraat’ en ‘Capucienenstraat’ (AFGEROND)

Van maandag 18 juni tot vrijdag 6 juli 2018 legde de aannemer een nieuw fietspad aan vanaf de Sint-Jozefsstraat tot aan het bestaande fietspad van de promenade langs de Guffenslaan. Schuin tegenover De Gerlachestraat verving hij op het bestaande fietspad de kasseistrook door asfalt.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Diesterstraat’ (AFGEROND)

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni 2018 werd het bestaande fietspad aan de binnenzijde van de kleine ring doorgetrokken over de Diesterstraat.

Door deze ingreep wijzigt de plaatselijke verkeerssituatie. De doorsteek van de Diesterstraat naar de Schiervellaan is niet langer toegankelijk voor autoverkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen er nog passeren. Ook het plaatselijk traject van De Lijn wijzigt. Meer informatie op de website van De Lijn.

Toplaag en wegmarkering (AFGEROND)

Op woensdag 11 juli 2018 werd een okerkleurige toplaag aangebracht op de fietsverbindingen ter hoogte van de Maastrichterstraat, Diesterstraat, Sint-Jozefsstraat, Capucienenstraat en bibliotheek. De dag nadien volgden ook de wegmarkeringen en verkeersborden. 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Dorpsstraat – H. van Veldeke’ (AFGEROND)

Van maandag 3 september tot en met vrijdag 14 september 2018 werkt de aannemer in de Dorpsstraat en in de Thonissenlaan, aan het Hendrik van Veldekeplein. Hij verbindt er het bestaande fietspad langs weerszijden van het plein. Ter hoogte van van Veldeke zijn de Dorpsstraat en de Thonissenlaan daardoor niet bereikbaar.  

Werkzaamheden t.h.v. ‘Guffenslaan, Guldensporenplein' (AFGEROND)

Van woensdag 5 september tot en met vrijdag 14 september 2018 werkt de aannemer in de Guffenslaan, ter hoogte van het Guldesporenplein tegenover de Windmolenstraat. Hij trekt daar het bestaande fietspad over de ventweg door naar het Guldensporenplein, richting Dusartplein.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Capucienenstraat’ (AFGEROND)

Van maandag 17 september tot en met vrijdag 28 september 2018 werkte de aannemer aan het bestaande fietspad van de promenade, ter hoogte van de Capucienenstraat, schuin tegenover De Gerlachestraat. Hij trok er het fietspad door over de ventweg zodat het fietspad niet langer onderbroken wordt.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Kunstlaan' (AFGEROND)

Van maandag 1 oktober tot en met donderdag 15 november 2018 werkte de aannemer aan het bestaande fietspad van de promenade, ter hoogte van de bushalte van De Lijn, schuin tegenover de Kunstlaan. Hij trok er het bestaande fietspad door zodat het niet langer onderbroken wordt.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Koning Albertlaan' (AFGEROND)

Vanaf maandag 5 november 2018 legde de aannemer een nieuw fietspad aan ter hoogte van de Koning Albertstraat, tussen het Leopoldplein en huisnummer 10 (Touring Verzekering) in de Guffenslaan langs de kleine ring.

Werkzaamheden t.h.v. Guffenslaan - Sint-Jozefsstraat (20 februari tot eind april 2019)

Werkzaamheden t.h.v. ‘Stadhuis ’t Scheep’

Als onderdeel van de aanleg van de doorlopende fietslus rond de Groene Boulevard in Hasselt, werkte de aannemer sinds midden februari 2019 in de Guffenslaan langs de kleine ring. Voor het stadhuis ’t Scheep werd een nieuw fietspad aangelegd en de rijweg volledig vernieuwd. Hiermee zitten voor AWV de aanpassingswerken aan de fietslus erop. De ontbrekende stukken worden door de Stad Hasselt aangelegd.

Fietspad en rijweg klaar
In de loop van woensdag 17/04 bracht de aannemer nog de okerkleurige slemlaag op het fietspad aan. Na de droogperiode wordt het afgewerkte fietspad donderdagochtend 18/04 opengesteld. 

Na de uithardingsperiode van de kasseien zal de aannemer o.a. nog wegmarkeringen en verkeersborden aanbrengen zodat de herinrichting van de rijweg ook klaar is. 

Stad Hasselt houdt ventweg Guffenslaan afgesloten tot eind april voor vernieuwing stoep 
Voor AWV kan de rijweg en busbaan opnieuw open na de paasvakantie zoals gepland.  Doch de stad Hasselt heeft ervoor gekozen om de zone nog tot eind april afgesloten te houden voor gemotoriseerd verkeer om de stoep voor het stadhuis her aan te leggen. De onderstaande omleiding blijft tot dan gelden. 

Omleiding  voor gemotoriseerd verkeer 
Door de werken is er van woensdag 20 februari tot eind april 2019 geen gemotoriseerd verkeer mogelijk in de Guffenslaan langs de kleine ring, tussen de Sint-Jozefsstraat en het Leopoldplein. Verkeer komende van de Sint-Jozefsstraat moet bijgevolg verplicht links afdraaien richting de kleine ring. Het busverkeer van De Lijn komende uit de Toekomststraat moet verplicht rechts afslaan. Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werfzone passeren.  

Vervolg werkzaamheden

Er volgen nog drie zones, uitgevoerd door de Stad Hasselt:

  • Schiervellaan - Leopoldplein
  • Kolonel Dusartplein
  • Kanaalkom

Zodra de data voor deze fases bekend zijn, kan u meer info terugvinden op www.hasselt.be/openbarewerken.