Kleine ring: verbinding fietslus

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot 2019

Update
Op woensdag 11 juli brengt het Agentschap Wegen en Verkeer een okerkleurige toplaag aan op de pas aangepaste fietsverbindingen aan de Groene Boulevard in Hasselt. De aannemer start om 6 uur ’s morgens ter hoogte van de Maastrichterstraat. Vervolgens zijn de fases ter hoogte van de Diesterstraat, de Sint-Jozefsstraat en de Capucienenstraat, en uiteindelijk de bibliotheek aan de beurt. Per locatie is er ongeveer twee à drie uur werk. Ter hoogte van de werfzone worden de ventwegen telkens tijdelijk afgesloten.
Donderdag 12 juli volgen ook de wegmarkeringen en verkeersborden. Dit gebeurt zonder verkeershinder.
Op dit moment zijn ongeveer de helft van de aanpassingen aan de fietslus klaar. Na het bouwverlof werkt de aannemer de ontbrekende fietsverbindingen verder af.

 

Sinds maandag 4 juni werken het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Hasselt aan de aanleg van een doorlopende fietslus rond de Groene Boulevard. 

Veilig fietsen

Momenteel wordt de promenade van de Groene Boulevard op een aantal plekken onderbroken door obstakels en is de fietsroute niet overal even duidelijk. Dit zorgt voor verwarring en onveilige situaties. De combinatie met oncomfortabele kasseistroken zorgt ervoor dat veel fietsers het fietspad aan de buitenzijde van de ring ook in tegengestelde richting gebruiken. 

Om een veilige en aangename fietsomgeving te creëren, hebben het Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur voor alle ontbrekende schakels op de Groene Boulevard een oplossing gezocht. 

De bestaande stukken promenade worden in de loop van de volgende maanden o.a. door een doorlopende, beige, laag asfalt en fietsstraten met elkaar verbonden. Ter hoogte van de ventwegen krijgen de fietsers voorrang zodat een ononderbroken, comfortabele en veilige fietsstrook zal ontstaan. 

Timing 

De zones ter hoogte van de bibliotheek en de Maastrichtersteenweg worden eerst aangepakt. In de loop van de volgende maanden zullen vervolgens de andere locaties volgen. De heraanleg van de ventweg op het Kolonel Dusartplein en de herinrichting van de kanaalzone zullen het project in 2019 afronden. Omdat de werkzaamheden sterk weersafhankelijk zijn, is het niet mogelijk om de volledige planning al concreet mee te delen. 

Verkeersmaatregelen

Door een goede afstemming van de werkzaamheden en tijdelijke aanpassingen van verkeerssituaties zullen alle zones, woningen en handelszaken telkens zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Fietsers en voetgangers kunnen sowieso altijd langs de werfzone passeren. 

​ ​​ ​

 

Werkzaamheden t.h.v.  ‘Bibliotheek Hasselt Limburg’ en ‘Maastrichterstraat’ - AFGEROND

Van maandag 4 juni tot vrijdag 15 juni werd gelijktijdig gewerkt in de Martelarenlaan en ter hoogte van de Maastrichterstraat en Guldensporenplein. 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Sint-Jozefsstraat’ en ‘Capucienenstraat’ - AFGEROND

Van maandag 18 juni tot vrijdag 6 juli legde de aannemer een nieuw fietspad aan vanaf de Sint-Jozefsstraat tot aan het bestaande fietspad van de promenade langs de Guffenslaan. Schuin tegenover De Gerlachestraat verving hij op het bestaande fietspad de kasseistrook door asfalt.

 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Diesterstraat’ - AFGEROND

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni werd het bestaande fietspad aan de binnenzijde van de kleine ring doorgetrokken over de Diesterstraat.

Door deze ingreep wijzigt de plaatselijke verkeerssituatie. De doorsteek van de Diesterstraat naar de Schiervellaan is niet langer toegankelijk voor autoverkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen er nog passeren. Ook het plaatselijk traject van De Lijn wijzigt. Meer informatie op de website van De Lijn.

 

 

Blijf op de hoogte

Raadpleeg regelmatig deze website voor de meest actuele informatie over de werkzaamheden en verschillende faseringen.
Als u automatisch op de hoogte wil blijven, kan u zich via de knop rechts bovenaan inschrijven op de digitale nieuwsbrief.