Werven in Hasselt

N2

Kuringersteenweg x Crutzenstraat: Aanleg busbaan

01/03/2017 tot voorjaar 2018
N74

Kempische Steenweg, Hasselt: Vervanging viaduct Kiewit

15 februari 2016 - december 2017