Werven in Hasselt

N2

Kuringersteenweg x Crutzenstraat: Aanleg busbaan

01/03/2017 tot voorjaar 2018